NAGYLELKŰSÉG ÉPÍTI AZ OTTHONT 2. RÉSZ (Egy szív az otthonért)

NAGYLELKŰSÉG ÉPÍTI AZ OTTHONT 2. RÉSZ (Egy szív az otthonért)

NAGYLELKŰSÉG ÉPÍTI AZ OTTHONT 2. RÉSZ (Egy szív az otthonért) 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Nagylelkűség = a szeretet gyakorlatban való kifejeződése/megnyilvánulása.

János 3:16 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
16 Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon.

A szeretet AD!

5. A nagylelkűség bizonyítja a hitedet

2 Korintusi 9:13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
13 Az adakozással ugyanis bizonyítjátok, hogy engedelmeskedtek a Krisztusról szóló örömhírnek, amelyről tanúskodtok, és ezért bőkezűen adakoztok nekik is, meg másoknak is.

Filemonhoz 1:6 (New Living Translation fordítás)
A hitetek miatt vagytok nagylelkűek.

Malakiás 3:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
10 Hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a Templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem! Ezzel tegyetek próbára — mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura. — Azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal!

6. A nagylelkűség felfedi a karakteredet

Lukács 16:11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
11 Ezért, ha a világi vagyonnal és a pénzzel nem gazdálkodtok hűségesen, akkor nem fogják rátok bízni az igazi gazdagságot!

7. A nagylelkűség elhozza Isten áldását

Példabeszédek 22:9a Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
9 Aki jó szívvel adakozik, áldott lesz…

5 Mózes 15:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
10 Adj neki szívesen és önzetlenül! Ne sajnáld, amit odaadtál, mert Istenünk, az Örökkévaló bőségesen meg fog áldani téged minden munkádban és minden vállalkozásodban, ha jó szívvel adsz a szegényeknek!

2 Korintusi 9:7-8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
7 Mindenki annyit adjon a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott. Ne adjon senki kényszerből, se úgy, hogy később megbánja. Azt az embert szereti Isten, aki szívesen és jókedvűen ad. 8 Mert Isten hatalma több mint elégséges arra, hogy minden kegyelmét bőségesen rátok árassza — s ezáltal minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan megkaptok, amire csak szükségetek van. Sőt még azon felül is, hogy bőségesen legyen módotok mindenféle jótettre.

8. A nagylelkűség boldogabbá tesz

Apostolok 20:35b Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
… emlékezzetek az Úr Jézus szavaira: »Boldogabb és áldottabb dolog adni, mint kapni.«

9. A nagylelkűség növeli a befolyásodat

Példabeszédek 11:24 (Message fordítás)
24 A bőkezűen adakozó élete egyre gyarapodik,
aki mindent megtart magának, elszegényedik.

Zsoltárok 112:9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
9 Bőkezűen adakozik a szegényeknek,
igazságossága örökre megmarad,
hatalma (befolyása) pedig dicsőségesen emelkedik.

10. A nagylelkűség megsokszorozza a pénzedet

Példabeszédek 11:25 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
25 A bőkezű adakozó bővelkedik,
s aki másokat felüdít, maga is felüdül.

2 Korintusi 9:11a Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
11 Így fogtok mindenben meggazdagodni, hogy mindig bőkezűen adakozhassatok a rászorulóknak.

11. A nagylelkűség Isten védelmét hozza el az életedre

Zsoltárok 112:5-6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
5 Jó annak, aki szívesen kölcsön ad,
és minden dolgában igazságos!
6 Nem éri soha veszedelem, (nem győzi le soha semmilyen nehézség)
emléke pedig örökre megmarad.

12. A nagylelkűségért jutalom jár a mennyben

1 Timóteushoz 6:18-19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
18 Parancsold meg nekik, hogy a jó tettekben legyenek gazdagok! Legyenek nagylelkű adakozók, szívesen osszák meg másokkal, amijük van! 19 Ha ezt teszik, kincset gyűjtenek maguknak a Mennyben. Ez lesz a jövőjük biztos alapja, és képessé teszi őket, hogy megragadják a valóságos életet.

Lukács 16:9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
9 Én pedig azt mondom nektek, hogy használjátok fel a vagyonotokat és pénzeteket arra, hogy barátokat szerezzetek magatoknak! Így azután, amikor majd meghaltok, azok a barátok örömmel fogadnak titeket, amikor megérkeztek az örök hazába.

Demény Géza

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


    Send this to a friend