Jézus Krisztus

Kicsoda Jézus?

Számtalan kérdést szoktunk feltenni Istenről: “Isten tényleg létezik?” “Valóban igaz mindaz, amit Istenről mondanak?” és “Mi köze van Istennek az én életemhez?”.

Lehet úgy gondoljuk, hogy a Biblia nem válaszolja meg minden kérdésünket Istenről, és inkább csak újabb kérdéseket vet fel, mégis egy kérdésre nagyon határozott választ ad, méghozzá hogy “Kicsoda Jézus?” C.S Lewis, egy ismert keresztény író ezt írta Jézusról: “Ez az ember vagy Isten Fia volt és Isten Fia most is, vagy egy őrült, talán még rosszabb. Bolondnak nevezheted, démonként tekinthetsz rá, majd leköpheted és megölheted... vagy a lábához borulhatsz és Uradnak és Istenednek szólíthatod, de semmiképp nem ereszkezdjünk le arra a szintre, amikor csak egy jó tanítónak nevezzük. Ezt a választ magáról nem bízta a véletre, nem is akart kétségek között hagyni.”

Jézus elismerte Péter kijelentését mikor “a Messiásnak” nevezte (Mt 16:16), mert Jézus tudta, hogy kicsoda - és mivé fog válni mindenki számára - és ereje van megváltoztatni az életünket. Jézus rendkívül különleges, mert két világ található benne: Menny és Föld, Isten és ember.

Egyrészről, Jézus neve minden név felett van, erejével csillagokat hoz létre, szavával viharokat csendesít le, kezeivel pedig csodákat tesz… de ezek mind csak másodlagosak, mert Jézus teljes mértékben ember is, egy közeli barátunk, aki ismeri és érdekli, hogy miken megyünk keresztül. Ezért nevezi a Biblia Őt “Emmanuel”-nek, ami annyit jelent, hogy “velünk az Isten”.

Jézus születése nagy reménységet hozott az életünkben, Jézus halála és feltámadása pedig beteljesítette azt, hogy újra Istennek békében lehessünk.

Jézus törődik!

Tehát Jézus törődik velem is? Igen, törődik.

Honnan tudjuk ezt? Gyakran a múltunk, hibáink és hiányosságaink miatt nem tartjuk magunkat méltónak Isten szeretetéhez. A bűn elválasztott bennünket Istentől és sosem leszünk képesek megváltani magunkat önfejlesztéssel vagy jó cselekedetekkel. Tehát hogyan tudjuk elfogadni azt, amit nem érdemeltünk meg? A Biblia az mondja, hogy semmi sem választhat el bennünket Isten szeretetétől, ami Jézus Krisztusban jelent meg, a mi Urunkban. Ahhoz, hogy elfogadjuk Isten szeretetét bíznunk kell türelmében, megbocsátásában és kedvességében felénk. Csak Neki van ereje, hogy megszabadítson a bűntudat hatalma alól, a szégyentől és kárhoztatástól… és helyette bővelkedő életet adjon. Annyit kell tennünk, hogy Jézushoz fordulunk.

Sokan hisznek Istenben, valamilyen istenségben, de a teljes igazság az, hogy nem elég Istenben hinned, hogy örök életed legyen. Istentől el lettünk választva a bűneink miatt, ezért szükségünk van Jézus megváltására, ami lehetővé teszi, hogy békét köthessünk Istennel.

Jézus ezt mondta a János 14:6-ban: “Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet! Az Atyához csakis rajtam keresztül lehet eljutni. Ha valóban ismernétek engem, akkor az Atyát is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és látjátok őt.”

A kereszténység az egyetlen vallás, ahol nem a saját erődből kell kiérdemelned a megváltásodat, egyszerűen el kell fogadnod Jézust, mint Megváltódat és mindazt, amit Ő tett, amikor meghalt érted.

Az új kezdet Jézussal

Ahhoz, hogy teljessé tudjunk válni, vagy hogy megmeneküljünk… Isten terve és célja alá kell vetnünk az életünket. Ekkor a régi életünk, a régi életmódunk teljesen megváltozik és Jézushoz fordul. Amikor megbocsátást kérünk a bűneinkért, akkor új életet kapunk Jézuson keresztül.

Rómaikhoz írt levél 10:9 azt mondja: “Ha száddal megvallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz.”

A megváltás egy ingyenes ajándék Istentől, aminek következménye, hogy Isten gyermekévé válunk. Feltétel nélkül befogadott Isten családjába és ez ad számunkra erőt, hogy teljes, céltudatos életet tudjunk élni Isten céljainak megfelelően.

Ha nem vagy biztos benne, hogy békéd van Istennel, lehet szükséged van Jézusra az életedben, ma dönthetsz úgy, hogy elkezded Őt követni egy egyszerű ima segítségével:

Drága Jézus, azért mondom ezt az imát, mert tudom, hogy eddig nélküled éltem. Sajnálom, és bízom benne, hogy Te megbocsátasz. Elfogadom szeretetedet és kegyelmedet, és elfogadlak mint személyes Megváltómat. Segíts minden nap hinnem Benned Jézus… és segíts, hogy a világnak is megtudjam mutatni, hogy mekkora a Te szereteted. Jézus nevében, ámen.

Gratulálunk, hogy elmondtad ezt az imát egy tiszta szívvel. Innentől a te célod és utad legyen az, hogy követed Jézust. Kérlek jelezd felénk, ha meghoztad azt a döntést, hogy Jézust akarod követni… csak kattints erre a linkre és adj meg pár adatot magadról, hogy felvehessük veled a kapcsolatot.

Jézus