KKE Keresztény Közösség Egyház Székesfehérvár és Budapest logo

Ismerj meg minket

Keresztény Közösség Egyház

Küldetésünk: “Szeretni Istent és szeretni az embereket”

„Mester, melyik a legfontosabb parancs a Törvényben?” Ő így válaszolt: „»Szeresd az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel és teljes értelmeddel!« Ez az első és legfontosabb parancs. A második is hasonló: »Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!« Ez a két parancsolat az egész Törvény és a próféták írásainak az alapja.” (Máté 22:36-40)

A KKE egy felekezetközi keresztény kisegyház Székesfehérváron. Hiszünk Jézusban és hiszünk a Bibliában. Megtaláltuk az új életünket Krisztusban, és szeretnénk látni, hogy a családunk, barátaink, munkatársaink és a környezetünk is megismerné Őt általunk. Egy olyan gyülekezetet szeretnénk építeni, ahol az emberek megtalálják a valódi életüket Jézusban, és elkezdenek növekedni és virágozni. Egy autentikus és személyes kapcsolatra vágyunk Istennel, és az az elhívásunk, hogy Isten Királyságát megalapozzuk itt Székesfehérváron, Budapesten és egész Magyarországon.

A Keresztény Közösség Egyházat pásztor Dennis & Kim Sandretzky alapították 2000-ben Székesfehérváron. A misszionárius házaspár az USA, Virginia, Ashburn-ban található
Community Church támogatásával jöttek és 2008 elejéig építették a gyülekezet, majd átadták a pásztorolást Demény Gézának, aki 2013-ban megházasodott. Azóta feleségével, Zsanettel vezetik a gyülekezetet.

Demény Géza & Zsanett lelkipásztor

Demény Géza & Zsanett

Ismerd meg a KKE gyülekezet lelkipásztorait

Géza keresztény, református családban nőtt fel, hitoktató nagymamája révén hallott először Jézusról. 13 évesen adta életét Krisztusnak, 14 évesen töltekezett be Szent Szellemmel, és 18 évesen merítkezett be a Golgota Keresztény Gyülekezetben. Gitár szakon végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, azóta zenetanárként és zenei producerként dolgozik a pásztori teendői mellett. Gyerekkora óta szolgált aktívan zenészként, dicsőítés vezetőként, ifjúsági pásztorként, zenei producerként gyülekezetekben, táborokban, keresztény szervezetekben, mint pl. Magyar Continental Singers vagy az Új Nemzedék saját énekegyüttes. Teológiai és gyülekezetvezetési ismereteit 2000 és 2008 között szerezte Pásztor Dennis Sandretzky közvetlen mentorálásában, amely időszakban a gyülekezet egyik vezetőségi tagja volt, ezután a Hillsong Network berkein belül bővítette ismereteit és fejlesztette pásztori, vezetői képességeit. 2008 januárjában Pásztor Dennis hivatalosan is felkente az egész gyülekezet előtt Gézát a KKE pásztorának, aki azóta is óriási szívvel és eltökéltséggel építi az Egyházat és hisz annak szerepében és fontosságában. Saját bevallása szerint, az egyik legnagyobb öröm az életében, mikor látja emberek életét kibontakozni és kivirágozni. Nagyon szeret zongorázni, edzeni, wakeboardozni, szereti az autókat és a filmeket, szeret utazni és valami projekten dolgozni.

Zsani szintén keresztény családban nőtt fel, ahol szülei gyerekkorától kezdve a hitre és Isten jóságára tanították. 12 évesen merítkezett be a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezetben. Ezt egy fontos mérföldkőként tekinti az életében, hisz ekkor tapasztalta meg először valóságosan Isten jelenlétét (töltekezett be Szent Szellemmel). Innentől számítva több mint 8 évig vezette aktívan a gyülekezet tánc csoportját, amelyben minden korosztály megfordult kicsiktől nagyokig. Ezen a szolgálaton keresztül lehetősége nyílt különböző országos gyermek és ifjúsági táborokban táncon keresztül dicsőítésre tanítani az embereket, mindezzel közösséget és egységet építeni generációk, ifi csapatok, gyermekek között.
17 éves korában kezdett ezzel párhuzamosan aktívan beállni a gyülekezet ifi vezetői csapatába, ahol az ifjúsági pásztor mentorálása alatt már igei szolgálatokkal is készült az alkalmakra. Az ifi dicsőítő csapatot énekben támogatta. 20 éves korától kezdve a tánc és ifi vezetői szolgálat mellett már a gyülekezet dicsőítő csapatában is énekelt és Perjesi István apostol vezetése alatt prófétai ajándékára is fény derült. Támogatásának köszönhetően megtanulta, hogyan hangolja össze ezeket a területeket, amelyek miatt 2013 óta Gézát támogatni tudja a szolgálatban. Zsani legfontosabb célja az, hogy életének minden egyes napját maximálisan élvezze, ehhez számára a kulcs Jézus szeretete, és ezt szeretné átadni és bemutatni a környezetének gyakorlatban is, hogyan lehetséges. Fontosak számára a családok, a feleségek, anyák, idősek, fiatalok és gyermekek, az ő támogatásuk, helyes identitásuk/értékük megtalálásában való segítség. A legnagyobb öröm az életében az, mikor láthatja, hogy egy-egy ember élete évről-évre hogyan bontakozik ki, és hogyan jut egyről a kettőre.

Víziónk

Újrapozícionálni Jézust és az Ő Egyházát Európában, felépítve egy nagy, Krisztus-központú, Biblia-alapú gyülekezetet Székesfehérvár és Budapest szívében, amely megváltoztatja az emberek gondolkozásmódját és képessé teszi őket, hogy vezessék és befolyásolják életük minden területét!

Értékeink

1. Közösség
Egy nagyon nyitott és befogadó közösség vagyunk. Családtagként nézünk mindenkire, és nagy örömmel üdvözlünk mindenkit bármilyen háttérből is jön. Mottónk: “Gyere, ahogy vagy!” Sosem tettük nehézzé az emberek számára, hogy bejöjjenek, és nem tettük nehézzé sem, hogy elmenjenek. Az a vágyunk, hogy mindenki megtalálja az “otthonát” itt, mert hisszük, hogy a gyülekezet nem csak egy hely, ahova “eljárunk”, hanem egy otthon, ahova “hazaérkezünk”. Nem vagyunk tökéletes család, hiszen egyikünk sem tökéletes, viszont törekszünk, hogy növekedjünk, változzunk, fejlődjünk és ne maradjunk olyanok, amilyenek voltunk.

2. Alkalmazhatóság
Gyülekezetünk tanításai, prédikációi nagyon gyakorlatiasak, és figyelünk arra, hogy egy releváns, hétköznapi nyelvezettel szólítsuk meg a ma emberét. Hisszük, hogy Isten igéje nem csak elméleti síkon létező dolog, hanem működőképes, kapcsolódik a hétköznapjainkhoz, és alkalmazható a mindennapi életünkben.

3. Egyensúly
Figyelünk arra, hogy a szélsőségek kerüljük a gyülekezetünk teológiájában, tanításaiban és életvitelünkben is. Nem szeretnénk életünk egyik területét sem elhanyagolni, ehelyett szeretnénk, ha egymással egyensúlyban, egészségesen működnének.

4. Csapatmunka
Közösségünkben minden tag szolgáló is egyben. Nem csak néhány ember viszi a gyülekezetet a hátán, a többiek pedig csak élvezik az áldását, hanem arra bátorítunk mindenkit, hogy valamilyen formában járuljon hozzá a közösség életéhez. Ezt tanítjuk a fiataloknak is, hiszen ez egy olyan érték, amit az élet minden területén kamatoztatni tudnak.

5. Kiválóság
A kiválóság nem tökéletességet jelent, hanem azt, hogy minden, amit teszünk egy kiváló hozzáállással tesszük, hiszen egy olyan Istent szolgálunk, aki megérdemli a legjobbat! Hiszünk a pontosság, rendezettség, szervezettség fontosságában, hiszen Isten nem a káosz istene, hanem a renddé.

Kik nem vagyunk

Nem vagyunk szekta. Nem vagyunk Jehova tanúi, nem vagyunk Mormonok, nem vagyunk Szcientológusok. Nem akarjuk az emberek pénzét, nem akarunk senkit megtéríteni, és nem akarunk senkit elszakítani a családjától. Jézus központú, Biblia alapú keresztény gyülekezet vagyunk. Hivatalosan egy non-profit szervezetként (bejegyzett egyesületként) működünk már 2000 óta Székesfehérváron, jó kapcsolatot ápolunk az Önkormányzattal és Rendőrséggel, illetve más keresztény gyülekezetekkel és egyházi vezetőkkel.

Miben hiszünk?

Hisszük, hogy a Biblia Isten Szava, amely megbízható, hiteles és alkalmazható a mindennapi életünkben.

Hiszünk a Szentháromságban, amely Atya Istenből, a Fiú Istenből és a Szent Szellem Istenből áll. Mégis ez a három egy örök Isten, aki a világmindenség teremtője.

Hisszük, hogy a bűn elválasztott minket Istentől és az Ő terveitől az életünkben.

Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus, aki 100%-ig Isten és 100%-ig ember volt – az egyetlen, aki meg tud békéltetni minket Istennel. Ő bűntelen és példamutató életet élt, meghalt a kereszten helyettünk, és feltámadt, hogy bebizonyítsa az Ő győzelmét, és képessé tegyen minket, hogy teljes életet éljünk Benne.

Hisszük, hogy annak érdekében, hogy befogadjuk a megbocsátást, és az ujjászületést, meg kell bánnunk bűneinket, hinnünk kell az Úr Jézus Krisztusban, és alá kell rendelnünk az életünket az Ő akaratának.

Hisszük abban, hogy annak érdekében, hogy olyan szent és gyümölcsöző életet tudjunk élni, amilyet Isten tervezett nekünk, víz által be kell merítkeznünk és be kell töltekeznünk a Szent Szellem erejével. A Szent Szellem tesz képessé minket, hogy használjuk a szellemi ajándékokat, beleértve a nyelveken szólást.

Hiszünk a Gyülekezet fontosságában és erejében, hogy a hívők rendszeresen találkozzanak, közösséget töltsenek egymással, imádkozzanak és Úrvacsorát vegyenek együtt.

Hisszük, hogy Isten minket egyen egyenként képessé tett arra, hogy sikeresen elérjük az Ő terveit az életünkben, amely nem más, mint hogy dicsőítsük Istent, betöltsük a szerepünket a Gyülekezetben, és szolgáljunk abban a környezetben, ahol élünk.

Hisszük, hogy Isten meg akar gyógyítani és át akar formálni minket azért, hogy egy egészséges és áldott életet tudjunk élni annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudjunk segíteni másoknak.

Hisszük, hogy az örökkévalóságot vagy a Mennyben vagy a Pokolban fogjuk tölteni annak függvényében, hogyan reagálunk Jézus Krisztusra.

Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajön újból, ahogyan Ő megígérte.

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten