Jézus

Kicsoda Jézus?

A mai világban sokat beszélünk Istenről, de vajon tudjuk-e kicsoda Jézus? Ő a “Jézuska”, aki karácsonykor megszületett? Ő az, aki meghalt, vagy még ma is él? Ő támadt fel Húsvétkor? Egyáltalán isten Jézus vagy csak ember volt? Ha benne is van a szentháromságban, egészen pontosan mi az Ő szerepe?

Jézus Krisztus Isten fia, aki valóban Karácsonykor született, de sokkal több, mint egy kisgyermek. Igen, hozott számunkra ajándékot, de ez nem az, amit karácsonykor a fa alá teszünk.

A Bibliában Pál Filippi gyülekezethez írt levelében beszél arról (Filip.2:7-9), hogy Jézus önként lemondott a Menny minden dicsőségéről, és vállalta, hogy eljön erre a Földre és emberként közénk jön. Azért tette ezt, mert szerette volna megmutatni, Isten mennyire szeret bennünket. Jézus tehát rendkívül különleges, mert két világ található benne: Menny és Föld, Ő 100%-ig Isten és 100%-ig ember volt.

Miért kellett Jézusnak eljönnie erre a Földre? Ádám és Éva az Édenkertben egy tökéletes, harmonikus baráti kapcsolatban éltek Istennel. Azt írja a Biblia, hogy együtt sétáltak és beszélgettek a Teremtőjükkel minden nap. Viszont az első bűnbeesés után, mikor vétkeztek, a bűn bejött a világba és egy szakadék keletkezett Isten és ember között. Minden ember azóta bűnben születik, és a Biblia azt mondja, hogy a bűn következménye a halál, amely nem más, mint egy örök elválasztódás Istentől. Ő viszont nem akarta azt, hogy örökké nélküle éljünk, ezért küldte el az Ő Fiát, hogy megmentsen minket.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

János 3:16

Jézusnak fontos vagy!

Jézus, amikor itt élt a Földön, ő nem várta el, hogy szeressék, hanem ő szeretett először: meggyógyított embereket, vendégségbe ment olyanokhoz, akik nem is hittek benne, tanított Istenről a templomokban és szabadtéren. Egy cél lebegett a szeme előtt: hogy beteljesítse Isten tervét, ami az volt, hogy nekünk embereknek lehetőségünk legyen újra Istennel egy bensőséges kapcsolatban élni, és hogy egy nap örökké vele legyünk a Mennyországban. Egyik tanítványa Péter “a Messiásnak” nevezte (Mt 16:16), mert rájött, hogy kicsoda – és mivé fog válni mindenki számára – és ereje van megváltoztatni az életünket.

33 évesen Jézus életének legnagyobb kihívásával nézett szembe: az emberek elutasításával. Annak ellenére, hogy ő lépett először, az emberek nagy része nem látta a szívének szándékát. Hamisnak és hibának gondolták létezését, éppen ezért “Nagypéntek” napján keresztre feszítették, ahol Jézus meghalt. Nem a kereszt fájdalmába halt bele, hanem a mi, emberek által okozott sebekbe, a bűneink súlyába. Ennek ellenére, Jézus mindvégig kitartott. Nem maradt holtan a sírban, hanem megküzdött a Sátánnal a pokol mélyén, Húsvét vasárnapon pedig feltámadt. Kijött a sírból, ezzel legyőzve az emberiség legnagyobb ellenségét a halált.

Innentől kezdve új időszámítás kezdődött az emberiség számára. Megnyílt az út a Mennyországba, megnyílt az út, hogy egy személyes módon megismerd Istent és egy bensőséges kapcsolatba kerülj Vele. Többé nem választ el semmilyen bűn Istentől, mert Jézus a halálán keresztül megmutatta, hogy mennyire szeret minket és mennyire fontosak vagyunk neki. Jézus személye ezért fontos. Az Ő kitartása és áldozata miatt van lehetőségünk egyedül arra, hogy közel kerüljünk Istenhez, megszólítsuk Őt, meghalljuk a hangját és örök életünk legyen. A Biblia egyértelmű útmutatást ad számunkra:

János 14:6- „Én vagyok az út, az igazság és az élet! Az Atyához csakis rajtam keresztül lehet eljutni. Ha valóban ismernétek engem, akkor az Atyát is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és látjátok őt.”

A kereszténység az egyetlen vallás, ahol nem a saját erődből kell kiérdemelned azt, hogy közel kerülj Istenhez, vagy örök életed legyen, hanem egyszerűen csak el kell fogadnod azt, amit Jézust tett, el kell ismerned őt, mint azt a személyt, aki utat nyitott neked, ezért hívjuk őt -“Megváltónak”. Jézus a tettével bemutatta milyen Isten. Ha Jézus elismered, Istent is megismered. Jézus neve minden név felett van, erejével csillagokat hoz létre, szavával viharokat csendesít le, kezeivel pedig csodákat tesz… de ezek mind csak másodlagosak, mert Jézus teljes mértékben ember is, egy közeli barátunk, aki ismeri és érdekli, hogy miken megyünk keresztül. A Biblia Őt “Emmanuel”-nek nevezi, ami annyit jelent, hogy “velünk az Isten”. Jézus születése nagy reménységet hozott az életünkben, Jézus halála és feltámadása pedig beteljesítette azt, hogy újra Istennel együtt legyünk.

Új kezdet Jézussal

Amikor meghozunk egy döntést, hogy “igen”, elhisszük ezt az igazságot és elfogadjuk Őt, mint személyes Megváltónkat, akkor a régi életünk, a régi életmódunk elkezd teljesen megváltozni. Amikor megbánjuk bűneinket és azt, hogy elutasítottuk őt, (bár fizikálisan nem voltunk jelen a keresztrefeszítésnél, de mindannyian Istentől távol, közömbösen éltük az életünket) és befogadjuk Jézus megbocsátását, egy vadonatúj életet kapunk Tőle.

Rómaikhoz írt levél 10:9 azt mondja: “Ha száddal megvallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz.”
Ez a döntés tehát (amit úgy hívunk “megváltás”) az ingyenes ajándék Istentől, amelyet Jézus hozott el számunkra. Ezek után Isten családjához tartozunk, és Ő a saját gyermekeként tekint ránk. Olyan szeretettel viszonyul felénk, mint szülő a gyermekéhez: feltétel nélkülivel. Amikor ezt megtapasztalod, erőt fogsz kapni, hogy teljes, céltudatos életet élj, és betöltsd az isteni rendeltetésedet a Földön.

Ha szeretnéd meghozni ezt a döntést, és szükséged van Jézusra az életedben, kezd el Őt követni egy egyszerű ima segítségével. Mondd el neki a következő sorokat őszintén a szívedből:

“Drága Jézus, köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy meghaltál értem. Bocsáss meg, hogy elutasítottalak, és eddig nélküled éltem az életemet. Ma elismerem: szükségem van Rád, és szeretnélek megismerni. Elfogadom azt, amit tettél értem a kereszten, befogadom a szeretetedet, kegyelmedet és megbocsátásodat. A mai nap behívlak a szívembe, és elfogadlak, mint személyes Megváltómat. Beléd vetem a bizalmam, és meghozok egy döntést, hogy elhagyom a régi utaimat és Veled egy új életet kezdek! Kérlek vezess és irányíts! A mai naptól kezdve a Te gyermeked vagyok és a Te családodba tartozom. Ámen”

Gratulálunk, hogy elmondtad ezt az imát! Bátorítunk, hogy innentől kötelezed el magadat arra, hogy követed Jézust! Beszélj hozzá minden nap, meséld el neki mit csináltál, miért vagy hálás és miben van szükséged segítségre! Emellett kérünk, jelezd felénk, ha meghoztad ezt a döntést.

Elimádkoztad az imát?

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten