Hogyan éljek egy áldott életet? (6.rész) Csak jegyzet!

Hogyan éljek egy áldott életet? (6.rész) Csak jegyzet!

Hogyan éljek egy áldott életet? (6.rész) Csak jegyzet! 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Zsoltárok 112 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
112 Dicsérjétek az Örökkévalót! (Adjatok hálát) Hallelújah!
Milyen boldog és áldott, aki tiszteli és féli az Örökkévalót, aki szereti parancsait!2 Utódai hatalmas hősök lesznek a földön, mert az istenfélők gyermekeit az Örökkévaló megáldja!3 Családja gazdag és virágzó, jósága (becsületessége) pedig megmarad örökké.4 Még a sötétben is világosság ragyog az istenfélőkre Istentől, aki irgalmas, kegyelmes és igazságos (könyörületes).5 Jó annak, aki szívesen kölcsön ad (emberséges) és minden dolgában igazságos (körültekintő, megfontolt)!6 Nem éri soha veszedelem, (nem rendül meg) emléke pedig örökre megmarad.7 Rossz hírtől nem fél, meg nem ijed, mert szíve erős (állhatatos, szilárd), bízik az Örökkévalóban.8 Erős (megalapozott) a szíve nem remeg, semmitől sem fél, nyugton nézi ellenségeinek vesztét (győztesen néz szembe az ellenséggel, kihívással).9 Bőkezűen adakozik a szegényeknek (kinyúl mások felé saját házán kívül/idegen helyeken), igazságossága örökre megmarad (az igaz ember örökké kitart), hatalma (tisztelete) pedig dicsőségesen emelkedik.10 Dühösen nézik ezt az istentelenek, fogukat csikorgatják tehetetlen dühükben (ellenségei), azután eltűnnek. Bizony, a gonoszok kívánságai és tervei szertefoszlanak!

ELLENSÉG
112:10 fogukat csikorgatják tehetetlen dühükben, azután eltűnnek

Korábban már említettem, hogy az Amplified Bible (magyarázó biblia) az ”áldott” embert úgy jellemzi, mint ”boldog, szerencsés és irigylésre méltó személyt. A valóság az, hogy amint Isten elkezdi megáldani az életedet, nem minden ember körülötted fog ebben gyönyörködni.

Isten áldása irigylésre méltó és néhány emberben talán a fenti vers is lezajlik ”csikoratják a fogukat”. A bőséges áldással és sikerrel együtt számíthatsz arra is, hogy ellenállásba ütközöl. Amikor Istent az első helyre teszed, akkor Jézus a következő dologra hívja fel a figyelmünket (mire számíthatunk).

Márk 10:29-30
29 Jézus így felelt: „Igazán mondom nektek: mindenki, aki értem és az örömhírért elhagyta otthonát, testvéreit, apját, anyját, gyerekeit, szántóföldjét, 30 az százszor annyit kap vissza még ebben a világban: otthont, testvért, anyát, gyermekeket, szántóföldeket. Ugyanakkor üldözésben is része lesz, a következő korszakban pedig örök életet kap.

Amikor kilépünk Istenért, soha nem szabad meglepődnünk azon, hogy bevonzzuk az ellenállást és az üldöztetést. A Sátán folyamatosan azt keresi, hol lophat, ölhet és rombolhat, de maga az üldöztetés jöhet olyan kisebbség részéről is, akik ezek miatt az isteni áldások miatt érzik magukat fenyegetve.

Például, Jézusnak üldöztetésben volt része olyan királyok részéről, akik Jézus miatt fenyegetve érezték a királyságukat, olyan tömegek részéről, akik a rájöttek, hogy többé nem maradhatnak középszerűek (féltek attól h nem maradhatnak többé átlagos emberek), és olyan vallási vezetőktől is, akik a törvénybe vetett hitüket kezdték el félteni attól, hogy meginog. Az áldott élet felhívja magára a figyelmet leginkább olyan emberek részéről, akik megpróbálnak téged összenyomni – akkorára amekkorára valójában ők maguk.

Amikor az életed Isten hatása alatt van, akkor tisztán meglesz minden olyan dolog számodra, amelyek után mások vágyódnak. Az üldöztetés közepette, állj ellene a visszahúzásoknak, ne engedd meg, hogy mások kezdjék el meghatározni a szellemed. ”Mindent beleadva állj meg, és tarts ki a megpróbáltatásban.

GYŐZELEM
112:10 Bizony, a gonoszok kívánságai és tervei szertefoszlanak!

Az utolsó mondat, amely az igaz ember életéről beszél a Zsolt. 112: 1o. azt mondja: ” A gonoszok kívánságai és tervei mind szertefoszlanak. ” – azaz semmivé válnak. Más szóval Isten vágyai, (tervei és céljai) állni fognak. Micsoda örömteljes következménye az áldott életnek mindez! Isten Igéje a következőt ígéri:

Filippiekhez 1:6
6 Igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát. S ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni — ebben egészen biztos vagyok.

Isten elkötelezte magát azért, hogy téged sikeresnek lásson, és vágyik arra, hogy befejezze mindazt, amit elkezdett az életedben. A hited le lesz tesztelve, lesznek olyan időszakok, amikor vágyakozol arra, hogy Isten alapelveihez fuss, de a kulcs mégis az, hogy egy győztes szellemet alakíts ki magadban.

Galatákhoz 6:9
9 Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek! Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk!

5 karakterbeli tulajdonsága egy olyan embernek, aki képes legyőzni dolgokat és felülkerekedni dolgokon:

 • Elutasítja, hogy belefárad, lehet ez olyan időszak is, amikor fizikai fáradságról beszélünk, de mégis belül, energikussá tesz bennünket a látás a fókusz és az életben rejlő lehetőségek.
 • Folyamatosan teszi a jót, akár jó volt a kezdet akár nem, egy győztes ember biztos, hogy jól fejezi be a dolgát
 • Felismeri, hogy az ideje véges
 • Elkötelezett az aratásra, az alapján a mag alapján, amelyet korábban elültetett. (mert tudja, hogy jól ültette el) Vess jó magokat és ennek megfelelően várd az aratást
 • Elszánt abban, hogy nem veszíti el a szívét (ige: minden féltve őrzött dolognál, élet!)

Az ellenség terve, hogy visszatartson téged Isten áldásaitól, megakadályozza, hogy elérd a céljaid, és hogy egy minőségi életed legyen. De János a következőre bátorít:

1 János 4:4
4 Ti azonban, gyermekeim, Istenhez tartoztok, ezért legyőztétek őket, mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van.

Záró gondolatok:

Szerintem egyetértünk, hogy az életstílusa az igaz embernek olyan, amit mindannyian szeretnénk.
Felöleli az életünk minden részét.

Egy áldott ember: Istent teszi az élete első helyére, a Biblia szerint él, és ennek a következménye az lesz, hogy sikeres és áldott életet él. Ugyanakkor van egy nagy látású célja, ami túlmutat a saját létezésén. Nagylelkűen adakozik másoknak, családja áldott, nyomot hagy maga után, nagyra értékelnek, tisztelik az emberek. Mint mindenki más tesztekkel, nehézségekkel, kihívásokkal, kísértésekkel néz szembe, de győztesként jön ki ezekből. De egy igaz ember ennél is több: nem csak az élete áldott, hanem a karaktere kiemelkedő. Szereti Istent, igazságos, nagylelkű, becsületes, kegyelmes, könyörületes, bölcs, teljesen feddhetetlen. Valaki olyan, akihez mindannyian vonzódnánk, amilyenné mindannyian szeretnénk válni. Van még egy záró igazság az igaz emberről.

A 111. Zsoltár Isten fantasztikus természetéről és karakteréről beszél, de ami a legfantasztikusabb: a Zsoltáríró ugyanezeket a szavakat használja, ahogyan jellemzi az igaz ember karakterét. Nem csak hogy megtapasztalja az áldást az élete minden területén, de a karaktere olyan, mint Istené – kegyelmes, tele könyörülettel és igazságossággal.

Ez az áldott ember nincs megnevezve, de azt gondolom egy okkal: mindannyiunknak meg van a lehetősége hogy ez az áldott ember legyünk, ahogyan el kezdünk élni a Biblia elvei szerint, mindannyian oda rakhatjuk a nevünket a versek mellé.

Zsoltárok 111
111 Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah!
Hálát adok az Örökkévalónak teljes szívemből
az istenfélők tanácskozásán,
a nagy gyülekezetben!
2 Örökkévaló, milyen csodálatosak tetteid!
akik ezeket vizsgálják és csodálják!
3 Valóban dicsőséges
és fenséges dolgokat tett az Örökkévaló!
Igazságos tettei
megmaradnak örökké!
4 Csodáit emlékezetessé tette,
hogy el ne felejtsük,
milyen irgalmas és kegyelmes az Örökkévaló!
5 Örökké megtartja Szövetségét, és enni ad azoknak,
akik tisztelik és félik őt.
6 Hatalmát megmutatta népének, mikor idegen népek földjét adta nekik.
7 Igazságos és helyes minden, amit ő tesz, minden rendelkezése megbízható és tökéletes.
8 Meg is maradnak parancsai örökre,
mert hűségből és egyenességből származnak.
9 Az Örökkévaló elküldött valakit, hogy megváltsa népét,
és örökre szövetséget kötött velük!
Szent és félelmetes a neve!
10 Az Örökkévalót tisztelni és félni, ez a bölcsesség forrása!
Akik tisztelik és félik őt (megteszik az Ő parancsolatait), értelmesek és bölcsek mind!
Dicsérjétek az Örökkévalót örökké!

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

  Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


   Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


   Send this to a friend