Hogyan válhatok egy stabil kereszténnyé?

Hogyan válhatok egy stabil kereszténnyé?

Hogyan válhatok egy stabil kereszténnyé? 1000 1000 Huber Imre

Tanítás jegyzete

Jakab 1:17
17 Minden jó dolog és tökéletes ajándék felülről jön, attól, aki az égitestek Teremtője.
Ő mindig ugyanaz, és nem változik — nem úgy, mint az égitestek fénye.

1. Jézus minden nap kapcsolatban volt az Atyával

Márk 1:35
35 Jézus korán reggel felkelt, amikor még sötét volt, kiment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.

Máté 22:37
37 Ő így válaszolt: „Szeresd az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel,
egész lelkeddel és teljes értelmeddel!”

Máté 22:39
39 A második is hasonló: „Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!”

2. Olvasni, tanulmányozni, memorizálni Isten igéjét

Lukács 2:40
40 A gyermek (Jézus) pedig növekedett, egyre bölcsebb és erősebb lett.
Isten tetszése és jókedve nyugodott rajta.

Lukács 2:46
46 Három nap múlva találtak rá a Templom területén a törvénytanítók között.
A gyermek Jézus hallgatta és kérdezgette őket.

Máté 7:24
24 Aki meghallgatja szavaimat, és meg is teszi, amit mondok,
az olyan, mint a bölcs, aki a házát sziklára alapozta.

Máté 4:1-4
1 Ezután a Szent Szellem a pusztába vezette Jézust, hogy ott próbára tegye a Sátán.
2 Miután Jézus negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül nagyon megéhezett.
3 A Sátán ekkor odalépett hozzá, és megszólította: „Ha Isten Fia vagy, parancsolj, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!”
4 Ő azonban így felelt: „Meg van írva: Nem csak a kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is.”

3. Egy Istentől jövő identitásból, kijelentésből fakadó szolgálat

Lukács 2:49
49 Jézus így válaszolt: „Miért kerestetek?
Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaival kell foglalkoznom?

1 János 4:19
19 Isten előbb szeretett bennünket, ezért tudunk mi is másokat szeretni Isten szeretettével.

4. Bajtársias barátságok

Máté 26:38
38 Ezt mondta nekik: „A lelkem olyan szomorú, hogy majdnem megöl ez a szomorúság.
Maradjatok mellettem, de ne aludjatok el!”

János 16:7
7 Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el,
a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.

János 16:33
33 Ezt azért mondom nektek, hogy teljes békességetek és bizalmatok legyen bennem.
Ezen a világon próbatételek, nehéz időszakok és szenvedések várnak rátok, de legyetek bátrak:
én már legyőztem a világot.

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend