Isten célja a munkával az életemben

Isten célja a munkával az életemben

Isten célja a munkával az életemben 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Prédikátor 3:9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Amit Isten tesz, az örökre megmarad! Mi haszna van az embernek abból, hogy keményen dolgozik és töri magát?

1 Mózes 2:15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
15 Az Örökkévaló Isten tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját.

János 5:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
17 Jézus ezt mondta nekik: „Mindaddig, amíg Atyám dolgozik, én is dolgozom!”

1. SZÜKSÉGSZERŰSÉG: HOGY EL TUDJAM LÁTNI MAGAMAT ÉS A CSALÁDOMAT

Példabeszédek 12:11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Aki gondosan műveli a földjét, jóllakik a termésével, aki viszont elpocsékolja idejét, az ostoba.

1 Tesszalonika 4:11-12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
11 Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendesen és békességben éljetek! Mindenki gondosan végezze a maga munkáját, és saját kezével keresse meg a kenyerét! Ezt már korábban is parancsoltuk nektek. 12 Viselkedjetek tisztességesen a hitetlenekkel szemben, és ne szoruljatok rá senkire!

1 Timóteushoz 5:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
8 Ha egy hívő mégsem gondoskodik a rokonairól, különösen pedig a saját családjáról, akkor valójában megtagadta a hitet, és rosszabb még a hitetlennél is.

2 Tesszalonika 3:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 Ezért is parancsoltuk nektek, amikor nálatok voltunk: „Aki nem akar dolgozni, ne is egyen!”

Példabeszédek 13:4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
A lusta mindig sóvárog valami után, de hiába,
a szorgalmas pedig bőségesen megkapja, amit kíván.

2. IDENTITÁS: HOGY HASZNÁLJAM A TALENTUMAIMAT

1 Péter 4:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 Mindegyikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak!

Galatákhoz 6:4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
4 Ne hasonlítsátok össze magatokat másokkal, hanem mindenki a saját munkáját tegye mérlegre! Akkor csakis a maga munkájával dicsekedhet,

Példabeszédek 12:27 (The Massage)
A lusta élet egy üres élet…

3. ÉRETTSÉG: HOGY FEJLŐDJÖN A JELLEMEM

Prédikátor 1:3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
3 Mi haszna van a nap alatt az embernek abból, hogy egész életében töri magát, és keményen dolgozik?

Lukács 16:10-12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 Aki hűségesen gazdálkodik a kevéssel, arra sokat is rá lehet bízni. De aki hűtlenül kezeli a keveset, az akkor is csalni fog, mikor sokat bíznak rá. 11 Ezért, ha a világi vagyonnal és a pénzzel nem gazdálkodtok hűségesen, akkor nem fogják rátok bízni az igazi gazdagságot! 12 Ha nem gazdálkodtok hűségesen a mások vagyonával és pénzével, akkor nem fogják rátok bízni azt sem, ami pedig a tiétek!

Zsoltárok 105:19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Mindaddig rabságban tartották,
amíg szava beteljesedett.
Az Örökkévaló szava próbára tette
és megtisztította Józsefet!

Máté 25:21 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
21 Ura megdicsérte: »Jól van, hűséges és derék szolgám! Jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere, és örülj velem együtt!«

4. HITELESSÉG: HOGY BIZONYSÁG LEGYEK MÁSOK SZÁMÁRA

1 Tesszalonika 4:11-12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
11 Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendesen és békességben éljetek! Mindenki gondosan végezze a maga munkáját, és saját kezével keresse meg a kenyerét! Ezt már korábban is parancsoltuk nektek. 12 Viselkedjetek tisztességesen a hitetlenekkel szemben, és ne szoruljatok rá senkire!

Máté 5:16 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
16 Így ragyogjon a világosságotok az embereknek: hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék érte Mennyei Atyátokat!”

Kolosséiakhoz 3:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
17 Akármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és általa adjatok szüntelenül hálát Istennek, az Atyának!

5. JÓTÉKONYSÁG: HOGY SEGÍTSEK MÁSOKON

Efézusiakhoz 4:28b Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Saját kezével végezzen hasznos munkát, hogy még a szegényeknek is adhasson valamit!

Példabeszédek 11:25 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
A bőkezű adakozó bővelkedik, s aki másokat felüdít, maga is felüdül.

6. ÖRÖKKÉVALÓSÁG: HOGY ISTEN KIRÁLYSÁGÁT ÉPÍTSEM

Máté 6:33 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
33 Isten Királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván — erre törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van.

Máté 6:20 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
20 Inkább a Mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el!

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend