Mit csinálsz, amikor senki nem lát?

Mit csinálsz, amikor senki nem lát?

Mit csinálsz, amikor senki nem lát? 1024 576 Demény Zoltán

Tanítás jegyzete

Újrapozícionálni Jézust és az Ő Egyházát Európában, felépítve egy nagy, Krisztus-központú, Biblia-alapú gyülekezetet Székesfehérvár és Budapest szívében, amely megváltoztatja az emberek gondolkozásmódját és képessé teszi őket, hogy vezessék és befolyásolják életük minden területét!

Hogyan tudom elősegíti a víziót?

1. Szeresd az embereket & légy hihetetlenül nagylelkű

Jn 3:16 – Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztoljon el, hanem örök élete legyen.

2. Tedd a legjobb, legszebb dolgokat akkor, amikor senki nem lát!

Jn 3:16 – mert úgy szeretette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen vasárnap!?

Mit tegyünk leginkább, amikor senki nem lát?

1. Adakozz (légy nagylelkű)

Mt 6:2-3 – Ha adsz valamit a szegényeknek, ne kürtöld szét a hírét, hogy mindenki rád figyeljen! Ezt a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék és tiszteljék őket! Igazán mondom nektek: ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat. Te azonban úgy adakozz a szegényeknek, hogy még a bal kezed se tudja, mit ad a jobb kezed! Amit adsz, azt titokban add!

2. Imádkozz

Mt 6:5-6 – Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek felállni és hangosan imádkozni a zsinagógákban és az utcasarkon, hogy mindenki lássa és hallja őket! Igazán mondom nektek: ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és titokban imádkozz Mennyei Atyádhoz!

3. Böjtölj

Mt 6:16-18 – Amikor böjtöltök, ne legyen szomorú az arcotok, mint a képmutatóké, akik elgyötört arckifejezésükkel mutatják, hogy böjtölnek. Igazán mondom nektek: ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat. Te azonban úgy öltözz és viselkedj, hogy senki se vegye észre, amikor böjtölsz!

És mindez miből fakad?

Gal 5:22-23A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom [szeretni az életet]. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.

Lk 13:7 – Egy ember fügefát ültetett a szőlőskertjébe. Egy idő múlva kiment, hogy gyümölcsöt szedjen róla, de egyet sem talált. Ezért szólt a kertésznek: Már három éve hiába keresek gyümölcsöt ezen a fán. Vágd ki, hogy ne foglalja a földet hiába.

Márk 11:13 – Már távolról meglátott egy lombos fügefát. Odament, hogy megnézze, van-e rajta gyümölcs. De csak leveleket talált, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor azt mondta a fügefának: Soha többé ne egyen rólad senki gyümölcsöt.

Nem csak történelmet írunk, hanem Isten közben nagylelkűen megjutalmaz

Mt 6:2-3 – Ha adsz valamit a szegényeknek, ne kürtöld szét a hírét, hogy mindenki rád figyeljen! Ezt a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék és tiszteljék őket! Igazán mondom nektek: ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat. Te azonban úgy adakozz a szegényeknek, hogy még a bal kezed se tudja, mit ad a jobb kezed! Amit adsz, azt titokban add! Mennyei Atyád, aki jól látja, amit titokban teszel, megjutalmaz érte!

Mt 6:5-6 – Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek felállni és hangosan imádkozni a zsinagógákban és az utcasarkon, hogy mindenki lássa és hallja őket! Igazán mondom nektek: ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és titokban imádkozz Mennyei Atyádhoz! Ő látja, amit titokban teszel, és megjutalmaz érte!

Mt 6:16-18 – Amikor böjtöltök, ne legyen szomorú az arcotok, mint a képmutatóké, akik elgyötört arckifejezésükkel mutatják, hogy böjtölnek. Igazán mondom nektek: ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat. Te azonban úgy öltözz és viselkedj, hogy senki se vegye észre, amikor böjtölsz! Csak Mennyei Atyád lássa, aki titokban figyel, s ő majd megjutalmaz!

Demény Zoltán

A gyülekezetünk Kreatív Team Leader-e.

Összes tanítás tőle:Demény Zoltán

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend