Férfi alkalom: 5 tanács férfiaknak

Férfi alkalom: 5 tanács férfiaknak

Férfi alkalom: 5 tanács férfiaknak 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Kolosséiakhoz 1:28 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
28 Mi Krisztust hirdetjük mindenkinek. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk mindenkit, hogy úgy állítsuk őket Isten elé, mint akik már elérték Krisztusban a teljességet.

1. Találd meg az identitásodat Krisztusban!

Rómaiakhoz 6:11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
11 Hasonlóképpen ti is tekintsétek magatokat halottnak a bűn számára, ugyanakkor pedig élőnek Isten számára – Jézus Krisztusban.

2 Korintusi 5:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
17 Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett!

Efézusiakhoz 1:4-5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
4 Az Atya annyira szeretett bennünket, hogy Krisztusban már a világ teremtése előtt kiválasztott minket, hogy bennünket a saját népévé tegyen, akik az ő szemében szentek és tökéletesek.
5 Szeretetétől indíttatva előre elhatározta, hogy Jézus Krisztus által a saját gyermekeivé fogad bennünket. Igen, ezt akarta, mert így tetszett neki.

Filippiekhez 1:29-30 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
29 Isten megadta nektek, hogy Krisztusban higgyetek, de ez még nem minden! Azzal is megajándékozott benneteket, hogy szenvedjetek Krisztusért.
30 Amikor nálatok voltam, láttátok, hogyan harcoltam azokkal, akik az örömhír ellenségei. Halljátok, hogy most is ilyen harcaim vannak. Most azonban nektek magatoknak is ugyanilyen csatákat kell megvívnotok.

Filippiekhez 4:11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
11 Ezt azonban nem azért mondom, mintha valamiben hiányt szenvednék. Megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek.

2. Legyen egy terved arra nézve, hogyan válsz éretté!

1 Korintusi 11:1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
11 Kövessétek tehát a példámat, ahogy én is követem Krisztust!

Rómaiakhoz 8:13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
13 Ha ugyanis a régi természet szerint éltek, meg fogtok halni. Ha viszont a Szent Szellem segítségével könyörtelenül lemetszitek a régi természet dolgait, akkor fogtok igazán élni.

Jakab 1:15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
15 Ha ezek a gonosz vágyak meggyökereznek benne, akkor abból bűnös tettek származnak. Amikor pedig a bűn eluralkodik valakiben, az halálba vezet.

Filippiekhez 2:12-13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Isten végzi a munkáját bennetek!
12 Szeretett testvéreim, ti mindig hallgattatok rám, amikor közöttetek éltem. Most, hogy távol vagyok, még sokkal fontosabb, hogy engedelmeskedjetek. Isten iránti teljes tisztelettel, sőt istenfélelemmel tegyétek teljessé és vigyétek véghez mindazt, ami az üdvösségetekből következik!
13 Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni, amit kell.

3. Fektess bele a barátaidba!

Prédikátor 4:12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
12 Az ellenség legyőzheti azt, aki egyedül van. De ketten már sikerrel ellenállhatnak a támadásnak, és megvédhetik egymást. Sőt, ha három szálból fonják a kötelet, akkor még nehezebb elszakítani.

1 János 1:9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
9 Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól.

4. Ne keresd a tökéletes nőt!

Példabeszédek 7:21-23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
21 Levette lábáról a fiút hízelkedéssel, elcsábította mézes szavaival.
22 Az ostoba fiú meg követte, mint ökör a vágóhídra, ment utána, sietett, mint őzbak a csapdába,
23 ahol a nyíl átjárja. Mint a madár, ha vakon a hálóba repül, s nem tudja, hogy életével fizet érte!

1 Korintusi 16:13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Búcsúzás
13 Maradjatok éberek, és szilárdan álljatok meg a hitben! Viselkedjetek úgy, mint bátor férfiakhoz illik, legyetek erősek!

Példabeszédek 18:22 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
22 Aki jó feleséget keresett magának, nagy kincset talált, mert az Örökkévaló jóindulattal volt iránta.

Példabeszédek 19:14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
14 Házat és vagyont örökölhetsz szüleidtől, de jó feleséget csak az Örökkévaló adhat.

Példabeszédek 6:27-29 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
27 Tehetsz-e zsebedbe izzó parazsat, hogy meg ne égesse ruhádat?
28 Járhatsz-e égő parázson, hogy meg ne égesse talpadat?
29 Így jár, aki elcsábítja más feleségét! Nem marad büntetlenül, aki más asszonyához nyúl!

Példabeszédek 5:18 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
18 Legyen forrásod áldott, s örvendezz feleségednek, akit fiatalon megszerettél!

5. Légy erős, de egyszerre gyengéd is!

Zsoltárok 27:14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
14 Várj az Örökkévalóra, légy erős és bátor! Benne bízz, és benne reménykedj!

Máté 10:22 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
22 Mindenki gyűlölni fog benneteket miattam, de aki mindvégig állhatatosan kitart, az üdvözül.

János 10:28 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
28 Én pedig örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, mert senki sem ragadhatja ki őket a kezemből.

2 Korintusi 10:9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
9 Nem akarom azt a látszatot kelteni, mintha csak a leveleimmel ijesztgetnélek benneteket.

Zsoltárok 147:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
5 Nagy a mi Urunk, és nagy a hatalma, bölcsessége végtelen!

Zsoltárok 146:9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
9 az Örökkévaló megvédi a jövevényeket, segíti az árvákat és özvegyeket, de a gonoszok terveit felforgatja!

Ézsaiás 40:11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
11 Mint pásztor, úgy vezeti nyáját. Gondjukat viseli, karjára gyűjti a bárányokat, s ölébe veszi, a szoptatósakat gyengéden vezeti.

Stabilitás a viharokban

Zsidókhoz 13:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
„Sohasem hagylak cserben, sem nem hagylak magadra.”

1 Tesszalonika 5:24 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
24 Isten, aki hív benneteket, hűséges és megbízható, ezért mindezt meg is fogja tenni.

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend