Neveld fel a következő generációt!

Neveld fel a következő generációt!

Neveld fel a következő generációt! 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Birák 2:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 Azután meghaltak azok is, akik Józsué kortársai voltak. Felnőtt egy új nemzedék, amelynek tagjai már személyes tapasztalatok alapján nem ismerték az Örökkévalót, sem az ő nagy tetteit, amelyeket Izráel népéért korábban véghezvitt.

1. A gyermek fontos

Zsoltárok 127:3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Gyermekeid az Örökkévalótól kapott örökséged, jutalom kezéből, kerted gyümölcse.

Máté 18:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 „Vigyázzatok! Egyet se nézzetek le ezek közül a gyermekek közül! Mert mondom nektek: a melléjük rendelt angyalok mindig látják Atyám arcát a Mennyben!

Máté 19:14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
14 Jézus azonban ezt mondta: „Ne zavarjátok el őket! Engedjétek a gyerekeket hozzám jönni, hiszen Isten Királysága olyanoké, akik hozzájuk hasonlítanak!”

2. Az anya szerepe is fontos

Példabeszédek 14:1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
A bölcs asszony[a] építi a családját,
az ostoba pedig saját kezével rombolja le.

2 Timóteus 1:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
5 Eszembe jut, milyen igazi és őszinte hit lakik benned. Ugyanez a hit élt előbb nagyanyádban, Lóiszban, majd édesanyádban, Eunikében, és meg vagyok győződve róla, hogy benned is.

 

Mit tudunk átadni a gyerekeknek?

1. Mutass feléjük elfogadást!

Máté 18:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
5 Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be.

Zsoltárok 103:13-14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version

Amilyen jóságos az apa gyermekeihez,
olyan kegyelmes az Örökkévaló azokhoz,
akik tisztelik és félik őt!

Hiszen jól tudja, hogyan teremtett minket,
emlékszik rá, hogy halandók vagyunk,
porból valók.

2. Adj nekik iránymutatást!

Zsoltárok 34:11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Jöjjetek, gyermekeim, hallgassatok rám, megtanítlak benneteket tisztelni az Örökkévalót!

Zsoltárok 78:4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Mi is továbbadjuk fiainknak, elmondjuk a következő nemzedéknek, amit az Örökkévaló tett velünk.
Elmondjuk erejét, hatalmát, csodáit, hogy senki el ne felejtse.

Példabeszédek 22:6
Neveld a gyermekedet hogyan éljen, s akkor egész életében emlékezni fog erre!

3. Fegyelmezd őket!

Példabeszédek 10:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Aki elfogadja a figyelmeztetést, az maga is az élet útját mutatja másoknak,
aki pedig elutasítja az intést, másokat is félrevezet.

Példabeszédek 13:24 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Aki nem fenyíti meg a fiát, amikor kellene, nem szereti igazán,
aki pedig valóban szereti, idejében megfegyelmezi.

“Fegyelmezd meg a gyermeked, amíg elég fiatal, hogy tanuljon. Ha nem teszed, segítesz neki lerombolnia önmagát!” Példabeszédek 19:18 (GN angol)

4. Biztosíts számukra egy otthont!

Jób 29:12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Mert megmentettem a szegényt, ha segítségért kiáltott, felkaroltam az árvát, akivel senki sem törődött.

Efézus 1:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
5 Szeretetétől indíttatva előre elhatározta, hogy Jézus Krisztus által a saját gyermekeivé fogad bennünket. Igen, ezt akarta, mert így tetszett neki.

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend