Érzelmi megújulás

Érzelmi megújulás

Érzelmi megújulás1024683Demény Géza

Tanítás jegyzete

Mindenkinek vannak múltbeli, mélyen eltemetett sebei. Lehet, hogy próbálod eltemetni, de minimum egy érzelmi sebe mindenkinek van a múltjából, ha nem több.

Egy lelki seb sokkal lassabban gyógyul be, mit egy fizikai. Az utóbbi akár 1-2 nap alatt is beforr, míg egy érzelmi seb évek, néha évtizedek.

Jó hír az, hogy Jézus meg akar gyógyítani ezekből a sebekből. Szeretné, ha érzelmileg egészséges lennél.

Zsoltárok 147:3
Felemeli a megalázottakat,
meggyógyítja sebeiket.

Ebben az üzenetben meg fogjuk nézni mit mond a Biblia, hogyan gyógyulhatunk ki ezekből a sebekből.

Az érzelmi egészség 5 lépése:
1. Felfedni a fájdalmakat

Zsoltárok 39:2-3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Elnémultam, hallgattam,
se jót, se rosszat nem mondtam,
de ez sem hozott nyugalmat.
Szívem felizzott, kitört belőlem a panasz,
hozzád kiáltottam égő szavakkal:

Zsoltárok 32:3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Ameddig eltitkoltam bűneimet,
még csontjaim is kiszáradtak,
naphosszat segítségért kiáltoztam.

2. Elengedni azokat az embereket, akik megbántottak

Rómaiakhoz 5:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
8 Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk.

Efézusiakhoz 4:31-32 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
31 Tisztítsátok ki magatokból a keserűséget, haragot, indulatosságot és mindenféle egyéb gonoszságot. Soha ne kiabáljatok mérgesen a másikra, ne kívánjatok rosszat senkinek, ne átkozódjatok! 32 Ellenkezőleg, legyetek mindig kedvesek és együtt érzők! Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

Zsoltárok 56:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Istenem, te láttad bujdosásaimat,
tudod, mennyit sírtam,
s megszámoltad könnyeimet!

Rómaiakhoz 12:17-19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
17 Ha valaki rosszul bánik veletek, ne álljatok bosszút rajta! Arra törekedjetek, amit mindenki jónak és nemesnek tart! 18 Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek!
19 Szeretett testvéreim, ne álljatok bosszút magatokért! Inkább bízzátok ezt Isten haragjára, mert meg van írva: „A bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek, ezt mondja az Örökkévaló.”

3. Felcserélni a régi hazugságokat Isten igazságával

Rómaiakhoz 12:2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
2 Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!

Zsidókhoz 2:11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
11 Jézus az, aki az embereket Isten számára különválasztja, de mind ő, mind pedig azok, akiket különválaszt, ugyanabból a családból származnak. Ezért nem is szégyelli Jézus őket a testvéreinek nevezni,

4. Ráfókuszálni a jövőre

Jób 11:13-16 (Good News Translation)
“Tedd rendbe a szíved, Jób, nyúlj ki Isten felé! Takarítsd ki a gonosz és helytelen dolgokat az életedből! Majd nézz szembe újra a világgal, szilárdan és bátran! Akkor minden gondod eltűnik az emlékezetedből, mint a régi áradás, amelyekre már nem emlékeznek.”

Példabeszédek 4:25 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Szemed előre nézzen, figyelj az útra,
tekinteted tartsd a célodon!

5. Kinyúlni mások felé és segíteni nekik

2 Korintusi 1:4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
4 Ő biztat és bátorít bennünket minden bajban, hogy mi is meg tudjunk vigasztalni és erősíteni másokat, amikor ők vannak bajban. Ugyanúgy bátorítjuk őket, ahogyan Isten is megerősített bennünket.

2 Korintusi 5:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
17 Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett!

Demény Géza

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza
Ha ez a tanítás szólt hozzád

    Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


      Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


        Send this to a friend