Hogyan válhatok Isten barátjává? 1. (KKE Tábor 2020)

Hogyan válhatok Isten barátjává? 1. (KKE Tábor 2020)

Hogyan válhatok Isten barátjává? 1. (KKE Tábor 2020) 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

A legfontosabb kapcsolat Istennel való kapcsolatunk. Milyen kapcsolatot akar veled Isten? Isten azt szeretné, ha a barátjává vállnál!

Jakab 4:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
8 Jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok!

Rómaiakhoz 5:10-11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
10 Amikor még ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk a saját Fia halála árán (helyreállította a barátságot). Akkor mennyivel inkább megment bennünket Krisztus élete most, miután már békességben élünk Istennel! 11 Sőt mi több, örülünk és dicsekedünk is Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által, aki békét teremtett köztünk és Isten között (Isten barátaivá tett minket).

2 Mózes 34:14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
14 Ne imádj más istent rajtam kívül, mert az Örökkévaló, akinek neve: »Féltékenyen-szerető«,[a] valóban féltékenyen-szerető Isten!

Hóseás 6:6
Nem az áldozataidat akarom – hanem a szeretetedet! Nem akarom a felajánlásaidat. Azt akarom, hogy ismerj engem!

Az életünk két legfontosabb célja: szeretni és ismerni Istent.

Apostolok 17:26-27 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
26 Ő teremtette az első embert, és annak az utódaiból az összes nemzetet, és azt akarta, hogy az emberek az egész Földön mindenhol elterjedjenek. Ő határozta meg a népek lakóhelyének határait, és azt is, hogy meddig lakhatnak ott.
27 Mindezt azért tette, hogy az emberek keressék Istent, kinyújtsák a kezüket utána, és talán meg is találják. Pedig nincs messze egyikünktől sem

HOGYAN KEZDJ EL ÉPÍTENI ISTENNEL EGY BARÁTSÁGOT?
1. TEDD ISTEN MEGISMERÉSÉT AZ ELSŐ SZÁMÚ PRIORITÁSODDÁ!

Ez az első számú célja az életednek. Akkor lesz sikeres a napod, ha azt tudod mondani: ma egy kicsit jobban szeretlek és ismerlek Uram!

Filippiekhez 3:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
8 Sőt, ma már nemcsak ezeket a dolgokat, hanem minden mást is veszteségnek tekintek ahhoz a nyereséghez képest, amelyet Uram, a Krisztus Jézus személyes megismerése jelent! Mert őt igazán megismerni — az minden másnál összehasonlíthatatlanul jobb és értékesebb! Így hát minden mást kárba veszni hagytam, és a szemétbe dobtam, csakhogy Krisztust megnyerjem,

Jeremiás 29:13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
13 Kerestek majd engem, és meg is találtok, mert teljes szívvel-lélekkel kerestek.

Jeremiás 9:23-24 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Azzal dicsekedjen, hogy ismer engem!
23 Azt mondja az Örökkévaló:
„Ne dicsekedjen bölcsességével a bölcs,
se erejével az erős,
se gazdagságával a gazdag!
24 Ha dicsekedni akar,
hát azzal dicsekedjen,
hogy igazán ismer engem

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend