Ismerd meg Istent!

Ismerd meg Istent!

Ismerd meg Istent! 1024 615 Görög Roland

Tanítás jegyzete

Jézus vs. Jézus

Honnan tudod, hogy melyik az igazi?
 • Liberális
 • Konzervatív
 • Mágus, ördögűző
 • Forradalmár
 • Pacifista
 • Feminista
 • Családbarát
 • Családellenes
 • Trónörökös
 • Csavargó
 • Júda oroszlánja
 • Isten báránya
Isten nevei:
 • EL, ELOAH
 • ELOHIM
 • EL SHADDAI
 • ADONÁJ
 • JHVH / JAHVE/ JEHOVA
 • JEHOVA-JIREH
 • JEHOVA-RAFFA
 • JEHOVA-NISSZI
 • JEHOVA-MEKKÁDES
 • JEHOVA-SHALOM
 • JEHOVA-ELOHIM
 • JEHOVA-CIDKENU
 • JEHOVA-ROHI
 • JEHOVA-SÁMMÁ
 • JEHOVA-CEVÁÓT
 • EL ELYON
 • EL ROI
 • EL-OLAM
 • EL-GIBÓR

Ézsaiás 55:8-9
„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim” – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál.

János 10:1-5
A juhok hallgatnak a pásztoruk hangjára, ő pedig a nevükön szólítja a saját juhait, és kivezeti őket az akolból. Miután minden juhot kivezetett, az élükre áll, előttük megy, és a juhok követik, mert jól ismerik a hangját. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert nem ismerik a hangját.

Máté 24:24
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.

Ismerned kell Őt!

1. A teremtett világ által
2. Az emberi kapcsolatok által

János 13:34-35
Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást! Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.

3. Személyes kapcsolat által

Ézsaiás 43:1
De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!

4. Bibliai mérce

Zsolt 119:89
Uram, a szavad örökké megmarad, szilárd, mint az ég dicsősége. A pénz elfogy, a szépség elmúlik, a tárgyak eltűnnek, az emberek változnak, de Isten igéje örök.

2Timóteus 3:16-17
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

  Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

   Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

   Send this to a friend