Isten irányít

Isten irányít

Isten irányít1024683Demény Géza

Tanítás jegyzete

Van, amikor úgy érezzük az életben, hogy szétesnek és kicsúsznak a dolgok az irányításunk alól. Ilyenkor kell emlékeznünk arra, hogy a Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten mindig kezében tartja a dolgokat!

Rómaiakhoz 8:35 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
35 Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldözés, éhínség, ruhátlanság, életveszély, vagy akár ha meg is ölnek bennünket? Nem, egyik sem!

Prédikátor 3:11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
11 Isten mindig mindent a megfelelő időben cselekszik — ezt még szemlélni is gyönyörűség! Ő adott az embernek képességet arra, hogy gondolkodjon a világról— mi azonban soha nem tudjuk teljes egészében felfogni, amit Isten cselekszik.

Példabeszédek 3:5-6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Bízz az Örökkévalóban teljes szívvel,
és ne menj a saját fejed után!
Minden helyzetben ismerd fel az Örökkévalót és akaratát,
akkor majd ő egyengeti utadat,
és vezeti lépteidet!

A bizalom azt jelenti, hogy akkor is bízok, mikor nem értem miért történnek dolgok.

5 Mózes 31:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
8 Maga az Örökkévaló megy előtted, veled lesz mindig, soha nem hagy cserben, sem el nem hagy! Ezért ne félj, se ne ijedj meg semmitől!”

Jelenések 21:6a Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
6 Én vagyok az Alfa és az Ómega[a], mindennek az elkezdője és a befejezője.

Zsoltárok 96:10a Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
„Az Örökkévaló uralkodik, mint király,
ő tartja fenn, és kormányozza a világot,
hogy szilárdan álljon, meg ne inogjon.

Máté 8:23-27 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
23 Jézus beszállt egy bárkába, tanítványai pedig követték. 24 Miután eltávolodtak a parttól, hirtelen akkora vihar támadt, hogy a hullámok majdnem elborították a bárkát. Eközben Jézus aludt. 25 Tanítványai odamentek hozzá, és ezzel ébresztették fel: „Uram, ments meg bennünket! Mindjárt elmerülünk!”
26 Jézus így válaszolt: „Miért féltek, kishitűek?” Azután felállt, ráparancsolt a szélre és a tóra. Ekkor elállt a szél, elsimultak a hullámok, és nagy csend lett.
27 A tanítványok csodálkozva kérdezték: „Kicsoda ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki?”

Filippiekhez 4:6-7 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
6 Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van! 7 Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

János 14:6a Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
6 Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet!

Demény Géza

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza
Ha ez a tanítás szólt hozzád

    Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


      Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


        Send this to a friend