Szent Szellem – Alapok 2.

Szent Szellem – Alapok 2.

Szent Szellem – Alapok 2. 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Hogyan munkálkodik a Szent Szellem ma a hívőkben?

1. Újjá tesz
2. Bemerit
3. Betölt

Arra lettünk teremtve, hogy Isten jelenlétével (Szent Szellemmel) legyünk betöltve

Chuck Swindoll: “Amilyen fontos az autónak az üzemanyag, olyan fontos egy hívő számára a Szent Szellem. Ő ad erőt, hogy a megfelelő úton maradjunk, és ne térjünk le. Ő motivál az akadályok közepette. Ő segít, hogy tovább menjünk, mikor az út nehézzé válik. A Szent Szellem vígasztal a bánatban, Ő nyugtat meg a szerencsétlenségekben. Ő lesz a társ a magányban és gyászban, Ő ösztönöz, hogy a megérzések tettekké alakuljanak. Ő az, aki feltölti a gondolatainkat szellemi ítélőképességgel, amikor nehéz döntések előtt állunk. Összefoglalva: a Szent Szellem a szellemi üzemanyagunk.”

Minden ember 3 féle szellemi állapotban lehet:

1. Testi természetű ember

Efézusiakhoz 2:1-2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
2 Régebben szellemileg halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 2 amelyekben éltetek, akárcsak a többi ember — a jelenlegi korszakhoz igazodva. Azt a gonosz szellemi fejedelmet[a] követtétek, aki most a levegőbeli hatalmasságok felett uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek.

1 Korintusi 2:14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
14 Akiben csak a régi, emberi természet él, az nem tudja felfogni az Isten Szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni, mivel ezeket csak a Szent Szellem segítségével lehet megismerni.

2. Szellemi ember

1 Korintusi 2:14b Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Egyszerűen képtelen megérteni, mivel ezeket csak a Szent Szellem segítségével lehet megismerni.

Rómaiakhoz 8:6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
6 Régi természetünk igyekezete végül is a halálhoz vezet. A Szent Szellem azonban mindig az életre és a békességre törekszik.

3. Világias keresztény

1 Korintusi 3:1-3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Isten az, aki felnevel titeket
3 Veletek azonban, testvéreim, eddig nem beszélhettem úgy, mint szellemi emberekkel, hanem csak úgy, mint akik a Krisztus követésében még kisgyermekek: nem szellemi, hanem testi természetűek. 2 Úgy tanítottalak benneteket, ahogy az anya tejjel táplálja a gyermekét. Tejjel és nem felnőtteknek való étellel, hiszen azt még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem tudnátok befogadni, 3 hiszen még mindig a régi emberi természet uralkodik bennetek! A köztetek lévő féltékenység és a veszekedések ugyanis ezt mutatják. Úgy viselkedtek, mint a hitetlenek.

Chuck Swindoll: “Egy dolog, hogy valaki kereszténnyé válik. Egy teljesen más dolog, hogy Szent Szellemmel betöltekezett kereszténnyé váljon. A legnagyobb tragédia, hogy sokan megtérnek, de kevesen töltekeznek be Szent Szellemmel. Ilyenkor az illető kihagyja Isten legjobb terveit, ajándékait az életében.”

Efézusiakhoz 5:18-21 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
18 Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít, és bolondságra vezet! Ellenkezőleg, inkább a Szent Szellem töltsön be újra meg újra benneteket! 19 Zsoltárokkal, himnuszokkal és a Szent Szellemtől kapott énekekkel bátorítsátok egymást! Énekeljetek az Úrnak teljes szívvel! Énekeljetek neki új éneket! 20 Urunk, Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig, mindenért Istennek, az Atyának! 21 Rendeljétek alá magatokat egymásnak a Krisztus iránti tiszteletből!

Mit jelent a “betöltekezni” szó?

1. Többes szám: Mindannyiunknak szól

2. Jelen idő: Ismétlődő dolog

3. Szent Szellem teszi benned

Mitől függ, hogy az életed be lesz e töltve Szent Szellemmel? Hogy el tudod-e engedni az irányítást, és Istennek tudod e adni.

4. Felszólító mód: Parancs

Demény Géza

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza
Ha ez a tanítás szólt hozzád

Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


    Send this to a friend