Erős kapcsolatok építése a karantén alatt

Erős kapcsolatok építése a karantén alatt

Erős kapcsolatok építése a karantén alatt1024683Demény Zsanett

Tanítás jegyzete

Márk 12:30-31
“Szeresd hát az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes értelmeddel és minden erőddel! A második legfontosabb parancs pedig ez: »Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat.”

Fázisok, amiken keresztül kell menjünk, hogy szeretni tudjunk másokat:
Kijelentés arról, hogy Isten mennyire szeret


1Kor. 13:1

Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy egy zörgő cimbalom

1Kor. 13:2
2 Ha megkaptam a prófétálás ajándékát, ha ismerek minden titkos igazságot, ha minden tudás a birtokomban is van, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok!

Szeretni önmagad


Zsidók 4:15-16

Mert olyan Főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett. Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben.

Máté 16:15-19
Hát ti mit mondtok rólam, ki vagyok én?” — kérdezte tovább.
16 Simon Péter így válaszolt: „Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia.”
17 Jézus ezt felelte: „Milyen áldott és boldog vagy Simon, Jóna fia, mert ezt nem magadtól mondtad, hanem Mennyei Atyám jelentette ki neked. 18 Én pedig azt mondom, hogy te Péter vagy. Erre a sziklára fogom felépíteni az eklézsiámat, és a halál erői[a] sem lesznek képesek azt legyőzni. 19 Neked fogom adni Isten Királyságának a kulcsait, és amit megkötsz a földön, az meg lesz kötve a Mennyben, viszont amit feloldasz a földön, az fel lesz oldva a Mennyben.”

Szeretni Istent
Szeretni az embereket


2Mózes 20:12

“Becsüld meg[ apádat és anyádat, és tisztelettel bánj velük, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Örökkévaló ad neked!”

Jelenések 3:19
Akit én szeretek, azt helyreigazítom, megfegyelmezem, sőt, megfenyítem. Ezért teljes erővel igyekezz, változtasd meg szívedet és az életedet!

1Kor. 13:4-7
Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, 5 nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, 6 nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. 7 Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.

1János 4:16-17
Mert Isten maga a szeretet. Aki ebben az isteni szeretetben éli az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él benne. Így növekszik bennünk Isten szeretete, amíg teljessé nem lesz.

Demény Zsanett

Demény Zsanett

Gyülekezetünk pásztor-felesége. Isten fantasztikusan megáldotta szellemi érzékenységgel és képességgel, hogy tovább adja gyülekezetünk számára Isten üzenetét.

Összes tanítás tőle:Demény Zsanett
Ha ez a tanítás szólt hozzád

    Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


      Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


        Send this to a friend