Kapcsolatok menedzselése

Kapcsolatok menedzselése

Kapcsolatok menedzselése 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

1 Korintusi 1:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Éljetek egymással összhangban!
Testvéreim, kérlek benneteket, Urunk, Jézus Krisztus nevében, hogy éljetek egymással összhangban és teljes egyetértésben! Ne legyen köztetek széthúzás, se pártoskodás, hanem állítsátok helyre a harmóniát magatok között mind a gondolkodásban, mind a törekvésben!

Zsoltárok 133:1-3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Milyen jó és kedves, mikor a testvérek harmóniában, jó egyetértésben élnek! Olyan ez, mint illatos olaj Áron fején, amely lecsordul szakállán, beborítja egész ruháját! Olyan, mint a Hermón hűsítő harmata, amely leszáll Sion hegyeire. Oda küld az Örökkévaló áldást és örök életet.

Kapcsolatok = hidak

Hogyan támadja meg a kapcsolatokat a Sátán?

1. Félelmeken keresztül

2 Timóteus 1:7
Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

János 2:24-25
24 Ő azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte őket. 25 Nem volt szüksége rá, hogy valaki megmondja neki, mi van az emberekben, mert eleve jól ismerte mindegyiküket.

1 János 4:18
Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk.

2. Sérelmeken keresztül

Példabeszédek 18:19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Megsértett barátod nehezebb visszanyerni, mint az erős várat elfoglalni. A veszekedés olyan, mint erős zár a palota kapuján.

Zsid 12:15
Vigyázzatok, hogy Isten kegyelmétől senki el ne forduljon! Vigyázzatok, hogy senkiben ne növekedjen fel a keserűség, mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet!

Máté 18:15a Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Ha a testvéred vétkezik
„Ha az Isten családjába tartozó testvéred vétkezik ellened, menj oda hozzá, négyszemközt figyelmeztesd, és mutass rá arra, amit rosszul tett!”

Rómaiakhoz 12:18 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek!

Mi a pletyka? „Ha olyan valakinek adod át az információt, aki nem része sem a problémának, sem a probléma megoldásának.”

3. Mások elítélésén keresztül

Jelenések 12:10
Ekkor erős hangot hallottam a Mennyben. Ezt mondta:
„Most lett a győzelem Istenünké, most mutatta meg az erejét, most érkezett el királyi uralkodásának ideje! Isten Messiása most kezdi gyakorolni királyi hatalmát, mert most dobták le a Mennyből testvéreink Vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Isten előtt.

Máté 7:1-5
1 „Ne ítéljetek el senkit, hogy titeket se ítéljenek majd el! 2 Ha mégis ítéletet mondtok mások fölött, akkor titeket is úgy ítélnek majd, ahogyan ti ítéltek másokat. Amilyen mértékkel mértek másokat, olyan mértékkel mérnek majd titeket is. 3 Miért nézed a szálkát a másik szemében, ha a magadéban még a gerendát sem veszed észre? 4 Hogy mondhatod neki: »Hadd vegyem ki a szálkát a szemedből!« — amikor a te szemedben gerenda van? 5 Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát! Akkor majd elég tisztán látsz ahhoz, hogy a szálkát is kivehesd más szeméből.

Kapcsolataid csak olyan egészségesek lehetnek, amilyen egészséges Istennel való kapcsolatod!

Demény Géza

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza
Ha ez a tanítás szólt hozzád

Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


    Send this to a friend