Képes vagy menedzselni a kapcsolataidat! – 1. rész

Képes vagy menedzselni a kapcsolataidat! – 1. rész

Képes vagy menedzselni a kapcsolataidat! – 1. rész 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Prédikátor 4:9-10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Jobb ketten együtt, mint egyedül
9 Ha két ember együttműködik, az eredményesebb és hatékonyabb, mintha valaki egyedül dolgozik. 10 Ha kettejük közül az egyik elesik, a másik a segítségére siet. De jaj annak, aki egyedül van, mikor elesik! Nincs senki, aki fölsegítse.

Példabeszédek 27:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Az acélpengét acéllal élesítik, csakúgy, mint a barátok egymást csiszolják.

2 Korintus 9:6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
6 Ne felejtsétek, hogy aki kevés magot vet a szántóföldjébe, az keveset is fog aratni! Aki pedig bőven vet, az majd bőven is arat.

Lukács 6:31 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
31 Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy bánjanak veletek!

1. Fektess bele a kapcsolatba: érdeklődést

Példabeszédek 18:1
Azok az emberek, akik nem tudnak kijönni másokkal, csak önmagukkal vannak elfoglalva.

Filippi 2:4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
4 Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse!

2 gyakorlati lépés:

– tegyél fel kérdéseket!

– hallgasd meg a másikat!

Jakab 1:19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
19 Tanuljátok meg, szeretett testvéreim: mindenki készségesen hallgassa meg a másikat, és jól gondolja meg, mit beszél, s emellett ne legyen hirtelen haragú,

19 Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra,

2. Fektess bele a kapcsolatba: elfogadást

Róma 15:7 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
7 Ahogyan Krisztus elfogadott titeket, ti is úgy fogadjátok el egymást! Ez dicsőséget hoz Istennek.

2 gyakorlati lépés:

– Fogadd el a különbözőségeket!

– Bocsáss meg!

Máté 6:15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
15 De ha nem bocsátotok meg másoknak, akkor Mennyei Atyátok sem bocsát meg nektek.”

3. Fektess bele a kapcsolatba: élményeket

2 gyakorlati lépés:

– nevetés

– vigasztalás

Példabeszédek 15:30 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Az örömtől ragyogó szemek másokat is felvidítanak,
s a jó hír szinte megeleveníti testedet.

Példabeszédek 15:13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Amikor tele van a szíved örömmel,
még az arcod is ragyog,
szíved fájdalma pedig összetöri szellemedet.

2 Korintus 1:3-5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
3 Áldott legyen az Isten — Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja —, akinek irgalma bőséges, és aki minden vigasztalás és bátorítás forrása. 4 Ő biztat és bátorít bennünket minden bajban, hogy mi is meg tudjunk vigasztalni és erősíteni másokat, amikor ők vannak bajban. Ugyanúgy bátorítjuk őket, ahogyan Isten is megerősített bennünket. 5 Mert amilyen bőségesen kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, ugyanolyan bőséges megerősítést is kapunk Krisztus által.

Zsoltárok 126:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Akik sírva vetik a magot,
örvendezve arassanak!

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend