Képes vagy menedzselni a kapcsolataidat! – 3. rész: Egészséges barátságok építése

Képes vagy menedzselni a kapcsolataidat! – 3. rész: Egészséges barátságok építése

Képes vagy menedzselni a kapcsolataidat! – 3. rész: Egészséges barátságok építése 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

A hétköznapi barátok – véletlenszerű körülmények szülöttei.
A közeli barátok – tudatos döntésed eredménye. Mi választjuk őket.

Példabeszédek 27:19 (Living Bible)
A tükör megmutatja az ember arcát, de a valódi természetét az mutatja, hogy milyen barátokat választ magának.

Példabeszédek 12:26 (New International Version)
“Az igaz ember körültekintően válogatja meg a barátait, mert a gonosz emberek rossz irányba vezethetik”

Példabeszédek 12:26 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Az igazságszerető ember útbaigazítja társát,
de az istentelen másokat is rossz útra visz.

Példabeszédek 18:24a Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Van olyan barát, aki csak bajba kever

1. Olyan emberek, akik szeretnek vitatkozni

Példabeszédek 20:3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Megbecsülést érdemel, aki elkerüli a veszekedést,
az ostobák pedig hamar vitába keverednek.

2. Emberek, akik pletykálkodnak

Példabeszédek 20:19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Aki mások magánügyeit kipletykálja, abban ne bízz!
Ne barátkozz olyannal, aki folyton fecseg!

3. Lusta emberek

2 Tesszalonika 3:6-10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Aki nem akar dolgozni, ne is egyen!
6 Most pedig Urunk, Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, testvérek, hogy vonuljatok vissza és maradjatok távol minden olyan hívő embertől, aki rendetlenül él, és nem akar dolgozni! Mert az ilyen ember nem a szerint a tanítás szerint él, amit tőlünk kaptatok, 7 hiszen jól tudjátok, milyen példát mutattunk nektek. Amikor köztetek éltünk, soha nem lustálkodtunk. 8 Nem ettük ingyen senkinek a kenyerét, hanem mindig fizettünk érte. Éjjel-nappal keményen dolgoztunk, hogy ne nektek kelljen gondoskodnotok rólunk. 9 Pedig jogunk lett volna rá, de mi nem éltünk ezzel a jogunkkal, hogy a saját példánkat állítsuk elétek, hogy kövessetek bennünket. 10 Ezért is parancsoltuk nektek, amikor nálatok voltunk: „Aki nem akar dolgozni, ne is egyen!”

4. Olyan keresztények, akik szexuális bűnben élnek vagy erkölcstelen életvitelt folytatnak

1 Korintusi 5:9-11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
9 Előző levelemben írtam már nektek, hogy ne legyen semmi közötök a szexuális bűnökben élő emberekhez. 10 De ezt nem úgy értettem, hogy semmiféle kapcsolatot ne tartsatok a jelenlegi világ embereivel, akik szexuális bűnökben élnek, pénzimádók, becsapják egymást, és bálványokat imádnak. Hiszen, ha tőlük teljesen el akarnátok zárkózni, akkor ki kellene mennetek a világból. 11 Azt írtam nektek, hogy ne vállaljatok közösséget az olyan emberrel, aki magát Krisztusban a testvéreteknek mondja, mégis szexuális bűnökben él, vagy a pénz a mindene, vagy bálványokat imád, vagy káromkodik, vagy részeges, vagy csaló. Az ilyennel még csak ne is egyetek együtt!

5. Hitetlen emberek

2 Korintusi 6:14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Mi vagyunk az élő Isten temploma!
14 Testvéreim, ne engedjétek, hogy bárki a hitetlenekkel közös igába fogjon benneteket! Mi köze lehet egymáshoz két embernek, ha az egyik Istennel összhangban akar élni, a másik meg áthágja Isten törvényeit? Mi köze lehet a világosságnak a sötétséghez?

1. Válassz, olyan barátokat, akik szellemileg erősítenek!

1 Tesszalonika 5:11
Ezzel bátorítsátok és erősítsétek egymást, ahogy azt teszitek is!

2. Válassz olyan barátokat, akik támogatnak érzelmileg!

Példabeszédek 17:17
Az igazi barát mindig szeret téged,
de akkor válik igazán a testvéreddé,
ha bajba kerülsz.

Galatákhoz 6:2
Segítsetek egymásnak a terhek hordozásában — így engedelmeskedjetek Krisztus törvényének.

3. Válassz olyan barátokat, akik kihívás elé állítanak a gondolkodásmódodban!

Példabeszédek 13:20
Aki a bölcsekkel barátkozik, maga is bölcs lesz

Példabeszédek 27:17
Az acélpengét acéllal élesítik,
csakúgy, mint a barátok egymást csiszolják.

1. Egy jó barát kihozza belőled a legjobbat, egy rossz barát pedig a legrosszabbat
2. Egy jó barát segít a gyengeségeid legyőzésében, rossz barát erősit a gyengeségeidben

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend