A nagyraértékelés ereje

A nagyraértékelés ereje

A nagyraértékelés ereje 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Lukács 17:11-19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
11 Jézus útban volt Jeruzsálem felé, és Galileából éppen Samáriába érkezett. 12 Amikor az egyik faluba ért, tíz leprás jött vele szembe, akik jó messze megálltak,
13 és onnan kiabáltak: „Jézus, Mester, segíts rajtunk!”
14 Mikor Jézus látta őket, ezt mondta nekik: „Menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak!”
Azok mind a tízen el is indultak, és útközben meggyógyultak.
15 Egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszajött Jézushoz, és hangosan dicsérte Istent.
16 Azután arcra borult Jézus lába előtt, és megköszönte, hogy meggyógyította. Ez az egy éppen samáriai volt. 17 Jézus ezt kérdezte: „Nem tízen gyógyultak meg? Hol van a többi kilenc?
18 Egyikük sem jött vissza, hogy Istent dicsőítse, csak ez az idegen?”
19 Azután hozzá fordult: „Kelj fel, és menj el békességgel! A hited megmentett téged.”

A nagyrabecsülés valamit tesz bennünk, megváltoztatja a szívünket.

Az nagyraértékelés megnyit ajtókat az életedben

Zsoltárok 100:4 (The Message)
Lépjetek be a jelszóval: “Köszönöm”
Érezzétek otthon magatokat, dicséretet mondva.
Köszönjétek meg neki! Dicsőítsétek Őt!”

Amikor megérted a nagyraértékelés erejét, ez képes megváltoztatni az életedet és a végzetedet.
Amikor értékelsz valakit, akkor rámutatsz annak a személynek az értékére.

A nagyrabecsülés 2 módja van:
Megköszönjük Istennek az ő áldásait
Megköszönjük azoknak az embereknek, akiken keresztül Isten megáldott.

1 Timóteushoz 2:1-3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
2 Mindenekelőtt tehát arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok és könyörögjetek minden emberért, járjatok közben és adjatok hálát értük! 2 Imádkozzatok a királyokért és mindazokért,
akik hatalmat kaptak, hogy nyugodt és békés életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. 3 Ez jó dolog és tetszik Istennek, Üdvözítőnknek.

Ha nem tudjuk megköszönni Istennek azt, ahol most vagyunk, nem tudunk előre lépni oda, ahol lennünk kell a jövőben.

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend