Megbecsülés = Teljes Jutalom

Megbecsülés = Teljes Jutalom

Megbecsülés = Teljes Jutalom 1024 576 Demény Zoltán

Tanítás jegyzete

A megbecsülés és a tisztelet mindig megmozgat bennünket, Hollywoodi filmek témáit építik sokszor erre a témára, ami közel áll a szívünkhöz, megkönnyezünk rajta, ahogy a hős bátorsággal és önfeláldozással cselekszik.

Ezt a megbecsülést és tiszteletet szeretnénk látni Isten fiaiban és lányaiban ismét egész Magyarországon és a gyülekezeteinkben. A megbecsülés egy nagy áldást hordoz önmagában, egy áldást, amely Isten vágya, hogy a tiéd legyen. A megbecsülésnek akkora ereje van, hogy növelje az életedet.

2. János 1:8 (EFO)
“Vigyázzatok, nehogy elveszítsétek, amiért mi dolgoztunk!
Igyekezzetek, hogy a teljes jutalmatokat megkapjátok!”

Meg kell ismernünk Isten Szívét, nem csak engedelmeskedni neki!
Ezután látjuk meg Isten útmutatásában a bölcsességet, és nem úgy nézünk rá, mint törvényre.

ISTEN EGY JUTALMAZÓ ISTEN

Zsidókhoz írt levél 11:6 (EFO)
Mert hit nélkül nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell abban, hogy Isten létezik. Sőt, abban is, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik keresik őt.

1 Mózes 15:1 (EFO)
Ne félj, Abrám! Én vagyok a pajzsod: és bőséges lesz jutalmad!

Zsolt 19:10-12 (EFO)
12 Aki szavadnak engedelmeskedik, nagy jutalmat nyer.

Isten olyan, mint egy apa, aki szereti megjutalmazni a gyerekeit!
Ez ösztönző, és ez egy jó dolog!

2 Kor 5:8-10
De bátrak vagyunk, és bízunk Istenben. Jobban szeretnénk kiköltözni ebből a földi testből, és hazaköltözni az Úrhoz. De akár ebben a testben élünk, akár hazaköltözünk, arra törekszünk, hogy az Úr kedvében járjunk.Mert kivétel nélkül mindannyiunknak oda kell állnunk a Krisztus Ítélőszéke elé! Ott fogja mindenki megkapni, amit megérdemel, aszerint, hogy ebben a földi testben jót, vagy rosszat tett.

1 Kor 3:14-15
Ha valakinek a háza kiállja a tűz próbáját, akkor jutalmat kap. De ha leég a háza, veszteséget szenved. Ő maga ugyan megmenekül, de csak úgy, mint akit az égő házból mentenek ki a tűzön keresztül.

Nem csak az örökéletben kapunk jutalmat, hanem a földi életünk során is:

Péld 11:31 (RÚF) – Az igaz is elnyeri jutalmát a földön!
Péld 13:21 (RÚF) – az igazaknak pedig szép jutalmuk lesz!
Jakab 1:16-17 (EFO) – Minden jó dolog és tökéletes ajándék felülről jön, attól, aki az égitestek Teremtője.
Péld 10:22 (RÚF) – az Úr áldása gazdagít meg
Péld 28:20 (RÚF) – a megbízható ember bőven kap áldást

Máté 8:10
Ezen a válaszon Jézus nagyon elcsodálkozott, és ezt mondta azoknak, akik követték: „Igazán mondom nektek: ennek az embernek nagyobb hite van, mint bárkinek, akivel eddig Izráelben találkoztam.

Márk 7:27
Jézus így válaszolt neki: „Először a gyermekeknek kell jóllakniuk. Nem helyes, ha elvesszük tőlük a kenyeret, és odadobjuk a kutyáknak.”

Márk 7:28-29
Az asszony így válaszolt: „Igen, Uram, de még az asztal alatt levő kutyák is ehetnek a gyermekektől lehulló morzsákból.” „Mivel így válaszoltál — felelte Jézus —, menj csak nyugodtan haza! A gonosz szellem már kiment a leányodból.”

Lukács 13:35b
Igazán mondom nektek: mostantól fogva nem láttok engem, addig a napig, amikor ezt mondjátok: »Áldott, aki az ÚR nevében jön!

János 13:20
Igazán mondom nektek: aki megbecsüli azt, akit én küldök [Isten emberei], az engem [Jézust] becsül meg. Aki pedig engem [Jézust] megbecsül, az azt becsüli meg, aki engem küldött. [Istent]”

Máté 10:40-42
40 Aki titeket megbecsül, az engem becsül meg. Aki viszont engem megbecsül, azt becsüli meg, aki engem küldött. 41 Aki azért becsül meg egy prófétát, mert az illető próféta, az megkapja ugyanazt a jutalmat, amely a prófétának jár. Aki azért becsül meg egy igazságos embert, mert az illető igazságos, az megkapja ugyanazt a jutalmat, amely az igazságos embernek jár. 42 Aki pedig azért ad egy pohár friss vizet egyik kis tanítványomnak, mert az én tanítványom az illető, igazán mondom nektek, hogy megkapja a jutalmát érte!”

I Sámuel 1:6
Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel azÚr bezárta a méhét.

I Sámuel 1:13-14
Anna ugyanis magában beszélt: csak az ajka mozgott, de nem hallatszott a hangja. Éli ezért azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki: Meddig motyogsz még itt részegen? Józanodj ki végre!

Róm 13:1-2 (EFO)
Szükséges, hogy mindenki fogadja el azokat az embereket és hatóságokat, akik kormányoznak, és engedelmeskedjen nekik! Mert mindazokat, akik gyakorolják a hatalmat, Isten jelölte ki. Bizony, mindenki Istentől kapja a hatalmat a kormányzásra! Így tehát aki nem engedelmeskedik a hatóságoknak, az valójában Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik viszont ellenkeznek Isten parancsaival, azok ítélet alá kerülnek.

Demény Zoltán

A gyülekezetünk Kreatív Team Leader-e.

Összes tanítás tőle:Demény Zoltán

    Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből

      Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből

      Send this to a friend