Hogyan építsünk bibliai barátságokat?

Hogyan építsünk bibliai barátságokat?

Hogyan építsünk bibliai barátságokat? 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Miért fontosak az életben a barátságok?

1. Mert vonzó

Apostolok Cselekedetei 2:42-47
Ezek mindannyian kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a közösségben és a kenyér megtörésében és együtt imádkoztak. Az apostolok által sok jel és csoda történt, ezért mindenkiben Isten iránti félelem és tisztelet támadt. A hívők egy akaraton voltak, és amijük csak volt, mindent közösnek tekintettek. Akinek valami vagyonuk volt eladtak, és az árát megosztották a testvérek között. Mindenkinek annyit adtak, amennyire szüksége volt. Napról napra rendszeresen összegyűltek a Templomban. Otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek, és dicsérték Istent. Még azok is kedveltek őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak, és csatlakoztak hozzájuk.

2. A kapcsolatok növelik az erőnket

Öt terület:
– félelem
– bizonytalanság
– kudarc
– változás
– problémák

3. Ahol barátságok vannak, kevesebb lelkigondozásra van szükség

4. Jézus a barátságokon keresztül változtatta meg a világot

Helyes motiváció:
„A barátság azért van, hogy adjunk, és nem azért, hogy kapjunk.”

Ha szeretnék nagyszerű barátságokat az életemben,
nekem kell először nagyszerű baráttá válnom!

Példabeszédek 18:24 New King James Version
„Annak az embernek, akinek barátai vannak, önmagának is barátságosnak kell lennie…”

Hogyan építhetünk nagyszerű barátságokat?

1. Legyél vidám: Mosolyogj!

Példabeszédek 15:30 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Az örömtől ragyogó szemek másokat is felvidítanak,
s a jó hír szinte megeleveníti testedet.

2. Legyél önmagad: Ne görcsölj rá!

Máté 22:39 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
39 A második is hasonló: Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!

2 Korintusi 4:2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
2 Nem ravaszkodunk, nem is hamisítjuk meg Isten üzenetét, és elutasítunk mindenféle tisztességtelen manipulációt, amelyekkel egyesek titokban félrevezetik a többieket. Mi nyíltan hirdetjük az igazságot. Így ajánljuk magunkat — Isten tekintete előtt — minden ember lelkiismeretének.

3. Legyél érdeklődő: Tegyél fel kérdéseket!

Filippiekhez 2:4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
4 Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse!

A kulcs a barátságok építéséhez: Ne érdekes akarj lenni, hanem érdeklődő!

Példabeszédek 20:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Mint a mély kútban a víz,
olyan az ember szívében a szándék,
de az értelmes mégis a felszínre hozza!

4. Legyél figyelmes: Legyél jó hallgató és együttérző!

Jakab 1:19 Hungarian New Translation
19 Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra,

5. Legyél következetes: A nehéz időszakokban is legyél mellettük!

Jób 6:14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
14 Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a Mindenható félelmét.

6. Legyél bizalmas: Ne pletykálkodj róluk!

Példabeszédek 11:13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
A pletykálkodó kifecsegi mások titkait,
de a megbízható tud titkot tartani.

7. Legyél őszinte: Ne legyél elfogult! Mindig mondd el az igazságot!

8. Legyél krisztusi: Szeresd őket feltétel nélkül!

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend