Miért van szükségem gyülekezetre? – 2. rész

Miért van szükségem gyülekezetre? – 2. rész

Miért van szükségem gyülekezetre? – 2. rész 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Efezus 1:23 (The Massege)
„Nem a Gyülekezet van a világ perifériáján, hanem a világ van a Gyülekezet perifériáján. A Gyülekezet Krisztus teste, amiben ő beszél és cselekszik, amin keresztül betölt mindent az Ő jelenlétével”

Rómaiakhoz 12:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
5 Ugyanígy van ez velünk is, akik Krisztusban vagyunk: sokan vagyunk ugyan, de együttesen alkotunk egyetlen „testet”. Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk, és kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz.

1. TEMPLOM
2. TEST
3. SZŐLŐTŐ
4. CSALÁD

 

Mi történik, mikor kapcsolódok a gyülekezeti családhoz?

 

1. ISTEN ÖRÖK TEMPLOMÁHOZ KAPCSOLÓDOK

A helyi gyülekezet első számú áldása: „Támogatás és stabilitás”

2. KRISZTUS TESTÉHEZ KAPCSOLÓDOK

A gyülekezet második áldása: „Életet és növekedést találok”

3. JÉZUS EREJÉHEZ KAPCSOLÓDOK

János 15:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
5 Igen, én vagyok a szőlő, és ti vagytok a vesszőim! Aki bennem lakik, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tehettek.

János 15:4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
4 Maradjatok velem és lakjatok bennem, ahogyan a szőlővessző is a szőlő tövén marad — akkor én is bennetek maradok! A szőlővessző sem teremhet gyümölcsöt önmagában, csak ha a szőlő tövén marad. Ugyanígy ti is csak akkor teremhettek gyümölcsöt, ha bennem maradtok.

Galatákhoz 5:22-23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
22 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23 szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.

Harmadik áldása a gyülekezetnek:
„Egy olyan erőt kapok, amellyel képes leszek változni”

4. ISTEN CSALÁDJÁHOZ KAPCSOLÓDOK

Rómaiakhoz 8:16 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
16 Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy Isten gyermekei vagyunk Isten családjában.

1 Timóteushoz 3:15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
15 Ha mégis késnék, ebből a levelemből megértheted, hogyan kell élni és viselkedni Isten családjában. Ez a család pedig az élő Isten Gyülekezete, amely támasza és szilárd alapja az igazságnak.

1 Péter 2:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Isten családjában minden testvéreteket szeressétek!

Márk 12:30-31 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
30 Szeresd hát az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes értelmeddel és minden erőddel!« 31 A második legfontosabb parancs pedig ez: »Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!« Ezeknél nincs nagyobb parancs.”

Kolosséiakhoz 3:14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
14 Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé.

Negyedik áldása a helyi gyülekezetnek: „Szeretve és elfogadva vagyok”

2 Korintusi 8:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
De nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem még annál is többet: először önmagukat adták oda az Úrnak, azután nekünk is. Ez az, amit Isten akar!

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend