Van hely számodra is!

Van hely számodra is!

Van hely számodra is! 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

1. Támogatás és stabilitás

1 Korintusi 3:16 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
16 Nem tudjátok, hogy ti (együtt) Isten Temploma [a] vagytok, és Isten Szelleme lakik bennetek?

Efézusiakhoz 2:21-22 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
21 aki által az egész harmonikus egésszé épül, és folyamatosan növekszik, hogy az Úrban szent templommá
legyen. 22 Krisztusban ti is — mindazokkal együtt, akik őhozzá tartoznak — folyamatosan beépültök ebbe a templomba, amely Isten számára készül, hogy ő lakjon abban, a Szent Szellem által.

1 Timóteushoz 3:15b Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Ez a család pedig az élő Isten Eklézsiája, amely támasza (oszlopa) és szilárd alapja az igazságnak.

2. Élet és növekedés

Rómaiakhoz 12:4-5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
4 Gondoljátok csak meg: az emberi test egységes egész, de sok részből épül fel! Az egyes részeknek mind megvan a maguk sajátos feladata. 5 Ugyanígy van ez velünk is, akik Krisztusban vagyunk: sokan vagyunk ugyan, de együttesen alkotunk egyetlen „testet”. Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk, és kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz.

Kolosséiakhoz 2:19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
19 Az ilyenek nem ragaszkodnak a „Fejhez”, vagyis Krisztushoz. Pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a „Test” részeit az izületek és inak által. Így növekszik a „Test”, amelyet Isten nevel föl.

3. Erő

János 15:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
5 Igen, én vagyok a szőlő, és ti vagytok a vesszőim! Aki bennem lakik, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tehettek.

János 15:4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
4 Maradjatok velem és lakjatok bennem, ahogyan a szőlővessző is a szőlő tövén marad — akkor én is bennetek maradok! A szőlővessző sem teremhet gyümölcsöt önmagában, csak ha a szőlő tövén marad. Ugyanígy ti is csak akkor teremhettek gyümölcsöt, ha bennem maradtok.

4. Szeretet és elfogadás

Rómaiakhoz 8:16 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
16 Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy Isten gyermekei vagyunk Isten családjában.

1 Péter 2:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Isten családjában minden testvéreteket szeressétek!

Kolosséiakhoz 3:14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
14 Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé.

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend