„Egy élet” 4. rész: Ismerd fel a következő lépést!

„Egy élet” 4. rész: Ismerd fel a következő lépést!

„Egy élet” 4. rész: Ismerd fel a következő lépést! 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Az “Egy élet” sorozat víziója: Hogyan tudok a lehető legnagyobb hatással lenni az egyetlen életemmel?

A szerepek egyértelmű meghatározása a lépések jobb felismerését fogják eredményezni.

Jézus az egyetlen megváltó
Szeretnék egy segítőkész és hasznos túravezető lenni

János 5:39-40 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
39 Buzgón tanulmányozzátok az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azok által kaptok örök életet. Jóllehet az Írások is rólam tanúskodnak, 40 mégsem akartok hozzám jönni, hogy örök életetek legyen!

János 14:6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
6 Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet! Az Atyához csakis rajtam keresztül lehet eljutni.

János 5:1-6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Jézus meggyógyít egy beteget a Betesda tavánál
5 Ezek után egy ünnep következett, amelyre a júdeaiak fel szoktak menni Jeruzsálembe, és Jézus is felment. 2 Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy Betesda nevű vízgyűjtő medence, amelyet öt oszlopcsarnok vesz körül. 3 Itt nagyon sok beteg feküdt: vakok, sánták és bénák.[a] 5 Volt közöttük egy férfi, aki már harmincnyolc éve szenvedett valamilyen betegségben. 6 Jézus látta, hogy ott fekszik, és tudta, hogy milyen régóta beteg. Megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?”

Hogyan válhatok jó túravezetővé?

1. VÁLJ A TÖRTÉNETEK ISMERŐJÉVÉ!

János 5:7 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
7 Az így felelt: „Uram, nincs senki, aki segítene rajtam, és bevinne a medencébe, amikor a víz felkavarodik. Mire odaérek, mindig valaki más lép be előttem.”

2. LEGYÉL RÉSZE AZ ÉLETÜKNEK ANÉLKÜL, HOGY ELÍTÉLNÉD ŐKET!

János 5:8-9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
8 Ekkor Jézus ezt mondta: „Kelj fel, fogd a hordágyadat, és menj haza!” 9 A férfi azonnal meggyógyult, felkelt, fogta a hordágyát, és elment.

3. TÁVOLÍTSD EL AZ AKADÁLYOKAT A FEJLŐDÉSÜK ÚTJÁBÓL!

3 fő akadály:

 • A hírnök rosszul képviseli a hírküldőt
 • Félreértik az üzenetet
 • A változás iránti vágy csekély

János 5:14-15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
14 Később a Templom területén Jézus találkozott ezzel a férfival, és azt mondta neki: „Látod, most visszakaptad az egészségedet, de vigyázz, hogy többé ne vétkezz, különben valami még rosszabb történhet veled!”
15 Ezután a férfi megmondta a vallási vezetőknek, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt.

Róma 6:23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
23 A bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet — Urunkban, Krisztus Jézusban.

Példabeszédek 27:12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Az okos ember előre látja a bajt,
és kitér előle,
az ostoba pedig nekimegy,
és megszenvedi.

4. ÖSZTÖNÖZD ŐKET BIZONYOS LÉPÉSEK MEGTÉTELÉRE!

FelfedezésTalálkozásKövetés

Zsoltárok 32:8-9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Az Örökkévaló mondja: „Én magam tanítalak,
s megvilágítom az utat, amelyen járnod kell.
Figyelemmel kísérlek,
és tanácsollak, mit tegyél.
Ne légy olyan, mint a ló, vagy az öszvér,
amely még nincs betanítva,
ezért erővel kell féken tartani,
másképp nem engedelmeskedik.”

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

  Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

   Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

   Send this to a friend