„Jobban” (2. rész): Jobb szokások

„Jobban” (2. rész): Jobb szokások

„Jobban” (2. rész): Jobb szokások 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Filippi 2:12-13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Isten végzi a munkáját bennetek!
12 Szeretett testvéreim, ti mindig hallgattatok rám, amikor közöttetek éltem. Most, hogy távol vagyok, még sokkal fontosabb, hogy engedelmeskedjetek. Isten iránti teljes tisztelettel, sőt istenfélelemmel tegyétek teljessé és vigyétek véghez mindazt, ami az üdvösségetekből következik! 13 Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni, amit kell.

Galata 4:19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
19 Drága gyermekeim! Szinte ismét meg kell „szüljelek” benneteket, s annak minden fájdalmát el kell szenvednem — amíg Krisztus egészen ki nem formálódik bennetek!

Minden szellemi

1. Szokásokból álló teremtmények vagyunk

Róma 7:15-20 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
15 Nem értem a saját tetteimet: nem a jó dolgokat teszem, amelyeket akarok, hanem a rossz dolgokat, amelyeket nem akarok. 16 Mivel azonban nem akarom elkövetni azokat a rossz dolgokat, amiket mégis megteszek, ezzel igazat adok a Törvénynek. Igen, a Törvény jó! 17 Valójában nem is én vagyok, aki ezeket a rossz dolgokat teszem, hanem a bűn, amely bennem lakik. 18 Jól tudom, hogy semmi jó nem lakik bennem, vagyis a régi emberi természetemben, hiszen a jót akarom tenni, mégis képtelen vagyok rá. 19 Mert nem a jót teszem, amit annyira szeretnék, hanem a rosszat, amit nem akarok. 20 De ha azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn.

2. A szokások elősegítik, vagy hátráltatják a növekedésünket
3. Amikor a szokásaid átalakulnak, az életed is át fog alakulni

1 Timóteus 4:7-10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
7 Viszont utasítsd el az értelmetlen mondákat és történeteket, amelyek nem egyeznek Isten igazságaival! Azon igyekezz, hogy az istenfélelemben és az Isten helyes módon való szolgálatában gyakorold magad!
8 Bár a testünk edzésének is van valami haszna, az istenfélelem gyakorlása sokkal hasznosabb, mert mind a jelenlegi, mind a jövendő örök életben áldásokat eredményez. 9 Ez így igaz, fogadd el, amit mondok! 10 Hiszen azért dolgozunk és küzdünk teljes erőnkkel, mert az élő Istenben reménykedünk és bízunk, aki minden embernek megmentője, de különösképpen a hívőknek.

1. Tedd megvalósíthatóvá!
2. Tedd minden nap!

Önfegyelem nélkül el fogok sodródni

3. Tedd kitartóan!

Galata 6:9-10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
9 Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek! Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk (ha nem adjuk fel)! 10 Rajta hát! Amíg van lehetőségünk, addig tegyünk jót mindenkivel, de leginkább azokkal, akik hitünk családjához tartoznak!

Vess el egy gondolatot, és le fogsz aratni egy tettet!
Vess egy tettet, és le fogsz aratni egy szokást!
Vess el egy szokást, le fogsz aratni egy jellemet!
Vess el egy jellemet és le fogsz aratni egy végzetet!

4. Tedd dinamikussá!

2 Timóteus 1:7 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
7 Hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség, gyávaság szelleme, hanem az erő (dinamika), az isteni szeret, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség Szelleme!

Róma 8:15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
15 Hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Ellenkezőleg! Isten fiaivá tesz, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez: „Abba!”

5. Tedd Isten fókuszúvá!

1 Timóteus 4:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 Hiszen azért dolgozunk és küzdünk teljes erőnkkel, mert az élő Istenben reménykedünk és bízunk, aki minden embernek megmentője, de különösképpen a hívőknek.

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend