“Jobban” (4. rész): Jobb prioritások

“Jobban” (4. rész): Jobb prioritások

“Jobban” (4. rész): Jobb prioritások 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

1. Nem arról szól, hogy mi vagy mi rossz

1 Timóteushoz 4:7-8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
7 Viszont utasítsd el az értelmetlen mondákat és történeteket, amelyek nem egyeznek Isten igazságaival! Azon igyekezz, hogy az istenfélelemben és az Isten helyes módon való szolgálatában gyakorold magad!
8 Bár a testünk edzésének is van valami haszna, az istenfélelem gyakorlása sokkal hasznosabb, mert mind a jelenlegi, mind a jövendő örök életben áldásokat eredményez.

Példabeszédek 15:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
17 Többet ér egy tányér egyszerű étel,
ha szeretettel teszik eléd,
mint a dúsan terített asztal,
ha gyűlölködve ülik körül.

2. A sorrendről és az időzítésről szól

Márk 1:35 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
35 Jézus korán reggel felkelt, amikor még sötét volt, kiment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.

Máté 6:33 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
33 Isten Királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván — erre törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van.

3. A számomra megfogalmazott siker definíciója

A számomra megfogalmazott siker az, ami meghatározza mit fogok priorizálni (előnyben részesíteni) és miben fogok kompromisszumot kötni.

Sikeresnek érzem magam, ha _______________________________

János 2:1-3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
A kánai lakodalom
2 Két nappal később lakodalom volt a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is részt vett. 2 Meghívták Jézust és a tanítványait is. 3 A lakodalom közben elfogyott a bor, s ekkor Jézus anyja szólt a fiának: „Nincs több boruk!”

Efézusiakhoz 3:16 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
16 Arra kérem, hogy dicsőséges (korlátlan) gazdagsága szerint erősítse meg a „belső embert” bennetek a Szent Szellem segítségével,

János 2:4-5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
4 Jézus azonban ezt válaszolta: „Mi közünk nekünk ehhez? Nem jött még el az én időm.”
5 Jézus anyja mégis szólt a szolgáknak: „Akármit mond nektek, tegyétek meg!

1. Mit mond Isten?

János 2:6-7 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
6 Volt ott hat nagyméretű, kőből készült víztartó, amelyet a zsidók a szertartásos tisztálkodáshoz szoktak használni. Ezekbe egyenként kb. 80–120 liter víz fért.
7 Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg az edényeket vízzel!”

3 módon beszél Isten hozzánk: Isten igéjén keresztül, Szent Szellemen keresztül, Isten emberein keresztül.

2. Nekem kell csinálnom?

János 2:7-8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Azok pedig színig töltötték a víztartókat.
8 Azután Jézus mondta nekik: „ (Most pedig) merítsetek belőle, és vigyétek a násznagynak!”
A szolgák így is tettek.

3. Milyen lehetőség nyílik meg éppen előttem?

Az élet lehetőségét a lehetőséggel teli életben kell megragadni

János 2:9-10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
9 A násznagy megkóstolta a borrá változott vizet. (Ő nem tudta, honnan van a bor, de a szolgák, akik hozták, tudták.) Akkor a násznagy odahívta a vőlegényt, 10 és azt mondta neki: „Mindenki a legjobb bort szolgálja fel először, és amikor a vendégek már részegek, akkor hozzák az olcsó bort. Te meg mostanáig tartogattad a legjobb borodat?”

János 2:11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
11 Jézus jelei és csodái közül ez volt az első, amelyet a galileai Kánában mutatott meg. Kézzelfoghatóan megmutatta a dicsőségét, a tanítványai pedig hittek benne.

4. Mennyit fog ez számítani a jövőben?

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend