Szellemi megújulás

Szellemi megújulás

Szellemi megújulás 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Biblia tele van ígéretekkel, szellemi alapelvekkel annak kapcsán, hogyan tudunk megújulni. Minden ígéretnek van egy feltétele. Ahhoz, hogy szellemileg egészségesek legyünk, 7 szokást kell kialakítanunk az életünkben. Azt ígéri Isten, ha ezt a 7 dolgot gyakorlatba helyezzük, akkor szellemileg erősek és egészségesek leszünk.

Ha szeretnék szellemileg egészséges lenni:

1. Jézust kell szeretnem a legjobban

Lukács 14:26 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
26 „Csak az lehet az én tanítványom, aki hozzám jön, és jobban szeret engem, mint apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy testvéreit! Igen, csak ha jobban szeret engem még a saját lelkénél is!

Márk 12:29-30 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
29 Jézus így felelt: „A legfontosabb parancs ez: »Halld meg, Izráel népe! Istenünk, az Örökkévaló az egyetlen Isten! 30 Szeresd hát az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes értelmeddel és minden erőddel!«

2. Naponta kell Istennel találkoznom

Példabeszédek 8:34
Boldog, aki hallgat rám,
s ajtóm előtt vár engem naponta,
aki rám vár kapuim előtt.

3. Tanulmányoznom és alkalmaznom kell az Ő igéjét

Zsoltárok 1:1-3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Boldog és áldott, aki… abban leli örömét, ha az Örökkévaló tanítja, és éjjel-nappal azon gondolkodik.
Olyan életerős lesz, mint a folyópartra ültetett gyümölcsfa:
idejében hoz gyümölcsöt, s levelei örökké zöldellnek.
Bizony, felvirágzik keze alatt minden, amibe kezd!

János 15:14
14 Ti pedig a barátaim vagytok, ha folyamatosan megteszitek, amit parancsolok nektek.

Jakab 1:25
25 Aki viszont megnézte magát a szabadság tökéletes törvényében, és kitart a megismert igazság mellett (folyamatosan ezt teszi) — vagyis nem felejti el, hanem tettekre váltja amit látott, hallott és tanult — az mindenben áldott és boldog lesz!

4. Tizedet kell fizetnem

Malakiás 3:10
10 Hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a Templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem! Ezzel tegyetek próbára — mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura. — Azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal!

5. Meg kell tanulnom szeretni más hívőket

János 13:35
35 Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.”

1 János 4:20
20 Aki azt mondja: „szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazudik, hiszen hogyan szerethetné Istent, akit sohasem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát?

A szellemi növekedés közösségben történik

János 13:35
35 Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.”

6. Szolgálnom kell másokat önzetlenül

Márk 10:45 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
45 Így van ez az Emberfiával is. Ő sem azért jött a Földre, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Azért jött, hogy életét váltságdíjul adja, és ezáltal sokakat megmentsen.”

7. Tovább kell adnom az örömhírt másoknak

2 Timóteushoz 2:2
2 Mindazt, amit sok tanúval együtt te is hallottál tőlem, bízd rá megbízható és hűséges emberekre, akik majd képesek lesznek ezeket a tanításokat továbbadni.

Máté 28:19-20 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
19 Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe! 20 Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek! Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér!”

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend