Álmodj újra (2. rész) – A döntés – Álomból valóság

Álmodj újra (2. rész) – A döntés – Álomból valóság

Álmodj újra (2. rész) – A döntés – Álomból valóság 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Az álom 6 lépése:
1. Álom
2. Döntés
3. Késés
4. Nehézség
5. Zsákutca
6. Szabadulás

Nehemiás 1:4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
4 Ezt hallva nagyon elszomorodtam, napokon át ki sem mozdultam, csak sírtam, böjtöltem és imádkoztam. Könyörögtem Istenhez, aki a Mennyben lakik:

Isten szívén lévő problémák közül melyiknek kell az én szívemet is nyomnia?

Amig egy probléma nem érinti meg a szívemet, nem fog tettekre sarkallni.

Nehemiás 2:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
17 Azután összehívtam őket, és azt mondtam nekik: „Látjátok, milyen nyomorúságos a helyzetünk! Egész Jeruzsálem lakatlan romhalmaz, és a kapuit tűz pusztította el. Gyertek, fogjunk össze, és építsük újjá Jeruzsálem falait, hogy ne kelljen tovább viselnünk ezt a gyalázatot!”

Nehemiás 6:15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Elkészül a városfal
15 Végül mégis teljesen felépítettük a várfalat. Ötvenkét napig dolgoztunk rajta, és Elúl hónap (október) 25. napjára fejeztük be az újjáépítést.

3 lépés az álom megszületésétől a döntésig:

Nehemiás 2:1-3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
A király szabadságot ad Nehémiásnak
2 „Történt pedig Artahsaszta király uralkodásának huszadik évében, Niszán hónapban, hogy — tisztségem szerint — éppen felszolgáltam a bort a királynak, amikor megszólított: „Csak nem vagy beteg? Miért ilyen szomorú az arcod? Biztosan valami nyomja a lelkedet!”
Korábban még sohasem voltam szomorú a király jelenlétében, ezért nagyon megijedtem. 3 Majd ezt feleltem: „Uram, királyom, örökké élj! Hogyne lennék szomorú, amikor a város, ahol őseim nyugszanak, romokban hever, és kapuit tűz égette meg!”

Nehemiás 2:4-5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
4 „Mit kívánsz?” — kérdezte a király.
Mielőtt válaszoltam volna, imádkoztam Istenhez, aki a Mennyben lakik. 5 Majd ezt feleltem: „Ha jónak látja a király, és ha szolgáját kedveli, akkor küldjön el engem Júdea tartományába, abba a városba, ahol őseim nyugszanak, hogy újjáépítsem a várost.”

1. Imádkozz!

Isten álmai imával kezdődnek, imával folytatódnak, és imával fejeződnek be

– Az ima növeli a hitemet
– Az ima mérsékeli a saját butaságaimat

Nehemiás 2:6-8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
6 A király ekkor megkérdezte (a királyné ott ült mellette): „Mennyi időre van ehhez szükséged, és mikor térsz vissza?”Akkor megmondtam, mennyi időre szeretnék szabadságot kérni — a király pedig jóindulatúan elengedett. 7 Majd tovább kértem őt: „Ha a király jónak látja, adjon a kezembe írott rendeleteket a folyón túli tartomány helytartóinak címezve, hogy Júdeába menet szabadon átutazhassak a területükön. 8 Egy másik hasonló ajánlólevélre is szükségem lenne, Aszáfnak, a királyi erdők gondviselőjének címezve, hogy utaljon ki elegendő gerendát az építéshez. Hiszen helyre kell állítanom a Templomot körülvevő falat, a város falait, és a kapukat — azon kívül magamnak is kell házat építenem. A király mindezt megígérte, mert Istenem keze nyugodott rajtam.”

Isten a konkrét imákra konkrét választ ad

Ima nélkül egy álom rémálommá válik

2. Tervezz!

A terv nélküli álom csak reménykedés és álmodozás

Efézusiakhoz 1:9-11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
9 Megismertette velünk mideddig elrejtett tervét, amelyet tetszése szerint készített, és Krisztus által akar megvalósítani. 10 E terv szerint, amikor erre megérik az idő, Isten mindent egybeszerkeszt Krisztusban — mindent, ami a Mennyben és a Földön van —, és őt teszi mindennek fejévé.
11 Krisztusban kaptuk meg az örökségünket Istentől, ahogyan ezt ő már előre elhatározta, mert ez így felelt meg a céljának. Isten ugyanis mindent a saját elhatározása és akarata szerint cselekszik.

Példabeszédek 24:27 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Előbb végezd el a szántóföldi munkákat, majd a vetést, azután építsd fel a házad.

3. Cselekedj!

Nehemiás 2:18 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
18 Azt is elmondtam nekik, hogy Istenem keze rajtam nyugszik, és hogy a király is támogat az építésben. Erre mind azt válaszolták: „Igen, fogjunk hozzá! Építsük fel a falakat!” Ezzel az erős elhatározással fogtunk hozzá a munkához.

Példabeszédek 12:27 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
A lusta nem ejt zsákmányt soha, a szorgalmas pedig drága kincset talál.

Példabeszédek 26:15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Kinyújtja kezét a tálba, de szájához már nem emeli — ilyen a lusta.

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend