Álmodj újra (3. rész) – Amikor az álom megvalósulása várat magára

Álmodj újra (3. rész) – Amikor az álom megvalósulása várat magára

Álmodj újra (3. rész) – Amikor az álom megvalósulása várat magára 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

 1. Álom
 2. Döntés
 3. Elkerülhetetlen késés

Példabeszédek 13:12a Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
A halogatott remény elcsüggeszti a szíved

1 Mózes 37:2-9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
2 Ez a története Jákób családjának.
József 17 éves korában a nyájaknál segített a pásztorkodásban azoknak a testvéreinek, akik Jákób feleségeinek, Bilhának és Zilpának a fiai voltak. József rossz híreket hordott a testvéreiről apjuknak.
3 Izráel már öreg volt, amikor József született, emiatt a gyermekei közül őt szerette a legjobban, és szép színes ruhát csináltatott neki. 4 A testvérei látták, hogy Jákób jobban szereti Józsefet, mint őket, emiatt annyira megharagudtak Józsefre, hogy már békességgel köszönni sem tudtak neki.
5 Történt egyszer, hogy József különös álmot látott, amelyet elmesélt testvéreinek, akik még inkább meggyűlölték emiatt. 6 Ezt mondta nekik: „Figyeljetek ide, mit álmodtam! 7 Aratáskor együtt dolgoztunk a mezőn: kévékbe kötöttük a levágott gabonát. Lám, egyszer csak az én kévém fölkelt, és egyenesen megállt! S azok a kévék, amelyeket ti kötöttetek, odagyűltek az én kévém köré, és földig hajoltak előtte!”
8 A testvérei így válaszoltak: „Mit képzelsz, te leszel a király fölöttünk? Majd bizony még uralkodni fogsz rajtunk!” Álmai és szavai miatt még inkább haragudtak rá.
9 József azonban ismét álmot látott, és azt is elmondta testvéreinek: „Megint álmot láttam. Képzeljétek, a nap és a hold, meg tizenegy csillag odajött hozzám, és földig hajoltak előttem.”

1 Mózes 42:6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
6 Egyiptomban mindenkinek Józsefhez kellett fordulnia, ha gabonát akart vásárolni, mert ő volt az egész birodalom kormányzója. Ezért, amikor József tíz testvére megérkezett, ők is József elé járultak, és arccal a földre borultak előtte[a], így köszöntötték.

3 lehetséges ok, ami miatt a “váróteremben” vagy:

1.) Félelem

 

2.) Engedetlenség

 

3.) Szándékosság

Istent mindig jobban érdekli az, akivé válsz, mint amit elérsz az életben.

1 Mózes 37:26-28 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
26 Akkor Júda ezt javasolta testvéreinek: „Nézzétek, mi hasznunk abból, ha meggyilkoljuk a testvérünket, és eltitkoljuk? 27 Inkább adjuk el rabszolgának a kereskedőknek! Ne emeljünk rá kezet, hiszen mégiscsak a testvérünk!” Ebbe a többiek is beleegyeztek. 28 Amikor midjáni kereskedők jöttek arra, a testvérek kihúzták Józsefet a ciszternából, majd húsz ezüstért eladták rabszolgának. A kereskedők pedig Egyiptomba vitték Józsefet.

1. A mai nap hűsége felkészít a holnapi nap gyümölcseire

 

2. Isten jóindulata és kedvezése akkor is jelen van, amikor az élet kedvezőtlen

1 Mózes 39:2-5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
József Potifár házában
39 Józsefet tehát az izmáeli kereskedők Egyiptomba vitték, és eladták rabszolgának. Az egyiptomi Potifár vette meg, a fáraó egyik főembere és testőrségének parancsnoka. Ettől kezdve urának házában élt és dolgozott. De az Örökkévaló ott is Józseffel volt, és mindenben segítette, ezért — bár rabszolga volt — mindenben sikeresnek bizonyult.
3 Potifár is látta Józsefen, hogy az Örökkévaló van vele, és emiatt olyan sikeres mindenben. 4 Ezért nagyon megkedvelte Józsefet, és maga mellé vette, hogy személyes szolgálatára legyen. Ezen felül egész háza és gazdasága felvigyázójává tette, és minden vagyonát rábízta. 5 Ettől kezdve az Örökkévaló József kedvéért gazdagon megáldotta az egyiptomi Potifár házát, családját és gazdaságát.

1 Mózes 39:20-23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
20 Abba a börtönbe vetette Józsefet, amelyben a király foglyait őrizték. Egy ideig József a börtönben maradt. 21 Az Örökkévaló azonban ott sem hagyta el őt, hanem hűséges szeretettel bánt vele. Így történt, hogy a börtön parancsnoka megkedvelte Józsefet, 22 rábízta az összes fogoly felügyeletét, és az egész börtön igazgatását. 23 Attól kezdve a parancsnoknak már nem kellett semmivel törődnie, hiszen mindent József intézett: az Örökkévaló ott is vele volt, és mindenben sikeressé tette.

1 Mózes 42:6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
6 Egyiptomban mindenkinek Józsefhez kellett fordulnia, ha gabonát akart vásárolni, mert ő volt az egész birodalom kormányzója. Ezért, amikor József tíz testvére megérkezett, ők is József elé járultak, és arccal a földre borultak előtte[a], így köszöntötték.

1 Mózes 50:20 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
20 Igaz, hogy ti rossz szándékkal voltatok irántam, de Isten azt jóra fordította! Hiszen az volt a terve, hogy általam sokak életét megmentse — és ez így is történt!
Azt gondoljátok, hogy miattatok történt mindez velem: ti küldtetek Egyiptomba, de ihazából ez Isten volt végig, aki ezt tette, és az Ő keze vezetett, hogy ott legyek, ahol lennem kellett.

3. Az emberek gonosz szándékai sem tudják eltéríteni az isteni végzetedet

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

  Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

   Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

   Send this to a friend