„Egy élet” 3. rész: Kezdj el beszélgetni!

„Egy élet” 3. rész: Kezdj el beszélgetni!

„Egy élet” 3. rész: Kezdj el beszélgetni! 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

1 Péter 3:15-16a Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
15 Szívetekben Krisztust tiszteljétek, mint Uratokat! Mindig legyetek készek, hogy meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek! 16 De szelíden és tisztelettel válaszoljatok nekik!

Apostolok 1:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
8 Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt szerte a világon mindenhol.”

Máté 5:13-14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
13 „Ti olyanok vagytok az emberek között, mint a só. De ha a só elveszti az ízét, hogyan lehet azt helyreállítani? Bizony, akkor már semmire sem jó, ezért az emberek kidobják és eltapossák.
14 Ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített várost sem lehet elrejteni.

1. A SZAVAIDDAL SÓZOD MEG A VILÁGOT.

Kolosséiakhoz 4:6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
6 Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek! Akkor majd mindig tudni fogjátok, hogy kinek mit válaszoljatok.

A bátorítás szavaival

Efézusiakhoz 4:29 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
29 Többé ne káromkodjatok, és romlott beszéd ne hagyja el a szátokat! Csak olyat mondjatok, ami a javát szolgálja annak, aki hallja! Legyen a beszédetek kedves és építő!

az igazság szavaival

Efézusiakhoz 4:15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
15 Ragaszkodjunk hát az igazsághoz, növekedjünk fel az isteni szeretetben, és kapcsolódjunk össze minden tekintetben Krisztussal, aki a „Fej”!

a béke szavaival

Példabeszédek 15:1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Aki szelíden válaszol, lecsendesíti a haragot,
a sértő, kemény beszéd pedig felszítja.

A remény szavaival

Rómaiakhoz 15:13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
13 Isten, aki a reménység forrása, csordultig töltsön be titeket örömmel és békességgel — a benne való hitetek által — s így a Szent Szellem erejében a reménységetek is túláradóan bőséges legyen!

az Örömhír szavaival

2 Korintusi 5:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
17 Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett!

2. A TETTEIDDEL HOZOL FÉNYT A VILÁGBA.

Máté 5:14-16 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
14 Ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített várost sem lehet elrejteni. 15 Ugyanígy, aki olajmécsest gyújt, nem rejti edény alá, hanem a mécstartóra teszi, hogy mindenkinek világítson, aki a házban van. 16 Így ragyogjon a világosságotok az embereknek: hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék érte Mennyei Atyátokat!”

az együttérzés tetteivel

Kolosséiakhoz 3:12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
12 Ezért legyetek mindenki iránt együtt érzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen Isten szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen!

a kegyelem tetteivel

Máté 5:44 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
44 Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket!

a nagylelkűség tetteivel

1 Timóteushoz 6:18 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
18 Parancsold meg nekik, hogy a jó tettekben legyenek gazdagok! Legyenek nagylelkű adakozók, szívesen osszák meg másokkal, amijük van!

az önzetlenség tetteivel

Rómaiakhoz 12:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 Testvéri szeretettel szeressétek egymást, és a másik testvérnek mindig adjatok nagyobb tiszteletet, mint amit tőle vártok!

1 Péter 2:11-12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
11 Szeretett testvéreim, kérlek benneteket — mint akik csak átutazóban vagytok a földön, és a valódi otthonotok nem itt van — tartsátok magatokat távol a régi emberi természet kívánságaitól, amelyek arra törekednek, hogy uralomra jussanak fölöttetek! 12 Itt körül vagytok véve olyanokkal, akik nem hisznek Istenben, és sokszor azzal vádolnak titeket, hogy gonosztevők vagytok. Tehát éljetek úgy, hogy mindenki lássa, milyen jó dolgokat tesztek, s hogy milyen jól és békességben éltek! Akkor még a hitetlenek is dicsőíteni fogják Istent a jó tetteitek miatt azon a napon, amikor ő eljön.

Kolosséiakhoz 3:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
17 Akármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és általa adjatok szüntelenül hálát Istennek, az Atyának!

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend