Fejezd be erősen

Fejezd be erősen

Fejezd be erősen 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

2 Korintusi 8:10-11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10-11 Hadd adjak nektek tanácsot! …. Most pedig jó lenne, ha befejeznétek, amit elkezdtetek. Ne csak a jó szándék legyen bennetek, hanem tegyétek is meg, amit elhatároztatok!

Filippiekhez 3:12-14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
A győztesnek járó jutalomért küzdök
12 Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. De azért küzdök, hogy elérjem és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat — hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe. 13 Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek: elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. 14 Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban.

2 Timóteushoz 4:7 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
7 Végigküzdöttem a szép harcot, pályafutásomat befejeztem, s a hitet mindvégig megőriztem.

Prédikátor 7:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Jobb valaminek a befejezése, mint a kezdete.

ELVESZETT BÁRÁNY

TÉKOZLÓ FIÚ

Lukács 15:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
17 Végül belátta, hogy mennyire ostoba volt, és ezt mondta magában: »Apám minden szolgájának bőségesen van mit ennie, én meg itt halok éhen!

ELVESZETT PÉNZ

Mi az, ami miatt Pál erősen tudta befejezni az elhívását?

1.VOLT PUSZTASÁG MEGTAPASZTALÁSA AZ ÉLETE SORÁN.

2.MEGÉRTETTE, HOGY EZ NEM RÓLA SZÓL, HANEM KRISZTUSRÓL, AKI BENNE ÉL.

2 Korintusi 12:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 Örömmel elviselem a gyengeségeimet, meg amikor az emberek bántanak, vagy rosszat mondanak rólam, vagy amikor különböző nehézségek és bajok vesznek körül, amikor az emberek üldöznek vagy rosszul bánnak velem Krisztus miatt, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok igazán erős.

3.KÉPES VOLT A LÁTHATÓ DOLGOK HELYETT A LÁTHATATLAN DOLGOKRA FÓKUSZÁLNI.

2 Korintusi 4:18 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
18 Ezért nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Ugyanis ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, örökké megmarad.

4.MEGTANULTA, HOGYAN KEZELJE A TÖRÉSEKET AZ ÉLETÉBEN.

5.AZÉRT FEJEZTE BE ERŐSEN, MERT ODAADTA ÖNMAGÁT.

2 Timóteushoz 4:7 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
7 Végigküzdöttem a szép harcot, pályafutásomat befejeztem, s a hitet mindvégig megőriztem.

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend