Az alázatos szív jellemvonásai

Az alázatos szív jellemvonásai

Az alázatos szív jellemvonásai 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Galatákhoz 5:22-23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
22 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23 szelídség (alázat) és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.

1 Péter 5:6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
6 Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy amikor eljön az ideje, ő felemeljen benneteket!

Ézsaiás 14:13

Példabeszédek 13:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
10 Az ostoba büszkeség csak veszekedést okoz, a bölcs pedig elfogadja a tanácsot.

Máté 24:12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
12 Mivel a törvénytelenség teljességre jut, és a gonoszság megsokasodik, sok hívő emberben kihűl az isteni szeretet.

1. Segítséget kér, amikor szükségben van.

Független = önirányító, a maga akarata, belátása szerint cselekvő, nem befolyásolható, nem irányítható, útmutatást nem elfogadó, másnak nem alárendelt, magára hagyatkozó. Más dologtól közvetlenül nem függ, mással nincs szorosabb kapcsolatban, közelebbi viszonyban, nem alkalmazkodik egy nagyobb csoporthoz vagy rendszerhez.

Függni = függ valamin. Teljesen függni valakitől, bízni és számítani a támogatására

János 15:4-5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
4 Maradjatok velem és lakjatok bennem, ahogyan a szőlővessző is a szőlő tövén marad – akkor én is bennetek maradok! A szőlővessző sem teremhet gyümölcsöt önmagában, csak ha a szőlő tövén marad. Ugyanígy ti is csak akkor teremhettek gyümölcsöt, ha bennem maradtok. 5 Igen, én vagyok a szőlő, és ti vagytok a vesszőim! Aki bennem lakik, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tehettek.

Rómaiakhoz 12:3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
3 Az Istentől kapott kegyelem által figyelmeztetlek benneteket, hogy egyikőtök se tartsa magát többre, mint ahogyan kellene! Józanul lássátok magatokat, a hiteteknek megfelelően, hiszen mindenki kapott bizonyos mértékű hitet Istentől.

Alázat nem az, hogy kevesebbet gondolsz magadról, hanem hogy kevesebbet gondolsz magadra.

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend