Amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy terveztük

Amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy terveztük

Amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy terveztük 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Hibák, amiket tanulhatunk Jónás életéből, és amiket soha ne kövessük el:

1. Elutasítjuk Isten tervét, mikor nem egyezik a mi terveinkkel

Jónás 3:10-4:3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
10 Isten látta, hogy Ninive lakosai mit tettek, és hogyan fordultak el gonosz dolgaiktól. Ezért valóban meggondolta magát, és az ítéletet, amelyet pedig már elhatározott, mégsem hajtotta végre.
4 Jónásnak azonban nagyon rosszul esett, hogy Isten mégsem pusztította el Ninivét, és nagyon megharagudott. 2 „Ó, Örökkévaló — imádkozott —, sejtettem én már akkor, mikor még otthon voltam, hogy ezt fogod tenni! Emiatt akartam Társisba futni! Hiszen ismerlek téged, hogy kegyelmes, irgalmas és nagyon türelmes Isten vagy, hogy hűséges szereteted az égig ér, és ha csak lehet, megváltoztatod büntető ítéleted. 3 Most pedig, Örökkévaló, kérlek, vedd el az életem, mert jobb lenne meghalnom, mintsem hogy tovább éljek!

 • Frusztráció
 • Harag
 • Önsajnálat
 • Depresszió
 • Öngyilkossági gondolatok
2. Visszautasítjuk Isten mások felé mutatott kegyelmét és jóságát

Máté 6:14-15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek bűneiket, akkor Mennyei Atyátok is megbocsát nektek. 15 De ha nem bocsátotok meg másoknak, akkor Mennyei Atyátok sem bocsát meg nektek.”

4 dologra emlékezz, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy tervezted:

1. Emlékezz arra, hogy Isten olyan dolgokat lát, amit mi nem!

Jónás 4:4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
4 „Vajon jogosan haragszol emiatt?” — kérdezte az Örökkévaló.

Jób 38:2-4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
2
„Ki fecseg itt terveimről össze-vissza?!
Ki beszél ilyen ostobán és tudatlanul?!
3
Készülj fel, mint igazi férfi,
én kérdezlek, te pedig válaszolj nekem!
4
Hol voltál, amikor a Földet megalapoztam?
Mondd meg, ha igazán bölcs vagy!

Prédikátor 3:11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
11 Isten mindig mindent a megfelelő időben cselekszik — ezt még szemlélni is gyönyörűség! Ő adott az embernek képességet arra, hogy gondolkodjon a világról[a] — mi azonban soha nem tudjuk teljes egészében felfogni, amit Isten cselekszik.

Jónás 4:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
5 Ezután Jónás kiment a városból, és attól keletre letelepedett. Készített magának egy kunyhót, s annak árnyékából figyelte, mi fog történni a várossal.

2. Emlékezz arra, hogy Isten akkor is jó hozzánk, mikor mi házsártosak vagyunk!

Jónás 4:6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
6 Az Örökkévaló Isten pedig növesztett egy nagy ricinusbokrot, hogy tartson árnyékot Jónás feje fölé, és óvja meg őt a napszúrástól. Örült is Jónás szerfölött a bokornak.

3. Emlékezz, hogy Isten irányít minden apró részletet!

Jónás 4:7-8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
7 Másnap hajnalban azonban Isten úgy intézte, hogy egy féreg megrágta a bokrot, és az hamarosan el is száradt.
8 Felkelt a nap, Isten pedig forró és erős keleti szelet küldött arra a vidékre. A nap egyenesen a fejére tűzött Jónásnak, aki már-már elájult a hőségtől. Azt kívánta, bárcsak meghalna. „Jaj, jobb lenne meghalnom, mintsem hogy tovább éljek!” — panaszkodott.

Isten felhasznál apró és nagy dolgokat egyaránt, hogy vezessen minket.

Jónás 4:9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
9 Akkor Isten megszólította: „Vajon jogosan haragszol, hogy a bokor elszáradt?” „Igen, jogosan! — mérgelődött Jónás —, haragszom, amíg csak élek!”

4. Fókuszálj az örökkévaló dolgokra!

Jónás 4:10-11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
10 Az Örökkévaló így válaszolt: „Látod, Jónás, te sajnálod ezt a ricinusbokrot, amely egyetlen éjjel felnőtt, a másik éjjel elszáradt, pedig nem te ültetted, nem is gondoztad! 11 Hát én ne sajnáljam Ninivét, ezt a nagy várost, amelyben több, mint százhúszezer ember él, akik nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között[a]?! S még ott van az a rengeteg háziállat is!”

Máté 6:31-33 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
31 Ne aggódjatok, és ne kérdezzétek: »Mit fogunk enni, és mit fogunk inni?«, vagy: »Mibe öltözzünk?« 32 Azok törtetnek szüntelen ilyen dolgok után, akik nem ismerik Istent. Mennyei Atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van. 33 Isten Királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván — erre törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van.

2 Korintusi 4:18 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
18 Ezért nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Ugyanis ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, örökké megmarad.

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

  Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

   Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

   Send this to a friend