Áldd meg saját magadat!

Áldd meg saját magadat!

Áldd meg saját magadat! 1024 576 Demény Zoltán

Tanítás jegyzete

Isten célja, hogy az Ő áldásaiban éljünk. Az évek alatt ránk ragadhattak olyan dolgok, amik hátráltatnak és elválasztanak Isten áldásaitól, attól a céltól, amire Isten elhívott. Nem szabad hozzászoknunk, nem engedhetjük hogy részünkké váljanak ezek a dolgok, amiket talán meg sem tudunk fogalmazni pontosan, de belül érezzük, hogy valami nincs rendben. Ha pedig rájövünk, akkor elcsodálkozunk: „Honnan is jött ez az életembe?”

Ezeknek mind az az eredménye, hogy nem növekszik az életünk, nem érezzük magunkat boldognak. Frusztrál, hogy nem megy előre az életünk akár 1-1 területen, vagy akár összességében sem. Isten viszont azt szeretné, ha mi mindannyian elképzelhetetlenül nagy áldásában élnénk, bőséges életünk lenne, egészségben éljünk, boldog és szerető családi környezetben, anyagi áldásokban, megtapasztalva a gyülekezeti közösség áldásait is, békében és biztonságban, örömteljes életünk legyen.

Jer 29:11 – Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra – mondja az Örökkévaló -, s ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok

1 Kor 2,9 amit szem nem látott, fül soha nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, olyan dolgokat készített Isten azoknak, akik szeretik őt.

Fil 4-19 – Isten pedig be fogja tölteni minden szükségeteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha a Krisztus Jézusban éltek.

Jn 10:10 – A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!

Fil 4-6 – Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van! Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Lk 21:9a – Amikor pedig háborúkról, lázadásokról és zavargásokról hallotok, meg ne rémüljetek, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de a vég nem azonnal következik ezek után.

Mt 11:28-30 – Jöjjetek hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, s tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok -, akkor meg fogtok nyugodni. Mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz! A teher, amelyet én helyezek vállaitokra, könnyű.

Áldd meg saját magadat

Örömteli leszek – Péld 17:22 – A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja.

Mindenre van erőm! – Fil 4:13 – Mert mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít!

Isten megbocsát nekem – Jeremiás siralmai 3:22-23 – Az Örökkévaló kegyelme, hogy még élünk, mert hűséges szeretete soha nem fogy el! Sőt, megújul minden reggel!

Nem fogok aggódni – Mt 6:25-26 – Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit fogtok enni és inni, se testetek miatt, hogy mibe fogtok öltözködni! … Figyeljétek meg az égi madarakat! Nem vetnek, nem aratnak, élelmet sem gyűjtenek magtárba – Mennyei Atyátok mégis táplálja őket. Ti azonban sokkal értékesebbek vagytok, mint a madarak!

Isten gyermeke vagyok – 1 János 3:1 – Gondoljátok csak meg: az Atya annyira szeret minket, hogy Isten gyermekeinek neveznek bennünket! De nem csak így hívnak, hanem valóban azok is vagyunk!

Minden nap olvasom Isten igéjét – Mt 4:4 – Nem csak kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is.

Demény Zoltán

A gyülekezetünk Kreatív Team Leader-e.

Összes tanítás tőle:Demény Zoltán

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend