Hogy van a lelked?

Hogy van a lelked?

Hogy van a lelked? 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Lélek = értelem, akarat, képzelet, érzelmek, gondolatok és vágyak

Lehet a lelked jól és élettel telve?

Példabeszédek 3:21-26 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Fiam, ne téveszd a szemed elől, ragaszkodj a bölcsességhez (tisztán látáshoz) és megfontoltsághoz (józansághoz), (egy pillanatig se veszítsd ezt szem elől) mert ezek éltetik a lelkedet, nyakadat aranylánccal ékesítik! Akkor biztos léptekkel járhatsz utadon, s nem botlasz meg soha, ha lefekszel, nem félsz semmitől, nyugodtan alszol, és álmod könnyű, nem rettegsz váratlan bajoktól, sem a pusztító vihartól, amely a gonoszokra zúdul, mert az Örökkévaló maga nyújt neked biztonságot, s megóvja lábadat a csapdáktól.

Lehet a lelked válságos állapotban?

Zsoltárok 31:7 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Táncolva örülök jóságodnak, mert látod szenvedésemet (hogy a lelkem krízisben van), és ismered bajaimat.

Zsoltárok 63:1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Dávid zsoltára, abból az időből, amikor Júda pusztájában volt.
Ó, Isten, én Istenem!
Sóvárogva kívánkozom hozzád,
hogy nálad lehessek!
Ahogy a kiszikkadt, kopár föld az esőre,
testem-lelkem úgy szomjazik jelenlétedre,
úgy kívánkozom hozzád!

1. A lelked segít abban, hogy folyamatosan be tudj fogadni Istentől

Zsoltárok 63:2-4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Felnézek rád szentélyedben,
hogy dicsőségedet és erődet lássam!
Mert hűséges szereteted jobb, mint az élet!
Teljes szívvel dicsérlek!
Kezeimet hozzád emelem,
teljes szívvel-lélekkel áldalak,
amíg csak élek!

2. Amikor a lelked virágzik, az életed is virágozni fog

3 János 2-3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Szeretett barátom, tudom, hogy a lelkednek jó dolga van. Imádkozom, hogy minden tekintetben jó dolgod legyen, és testileg is éppen olyan jó egészségnek örvendj, mint amilyen jól vagy lélekben. Nagyon megörültem, amikor néhány hozzánk látogató testvérünk elmondta, milyen hűséges vagy az igazsághoz, és hogyan követed az igazság útját.

3. A lelkednek át kell formálódnia

Rómaiakhoz 12:1-2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Szánjátok oda magatokat Istennek!
Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda és adjátok át magatokat[a] Istennek! Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen fölajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek! Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!

Az élet nem arról szól elsősorban mi történik körülötted, hanem mi történik benned (a lelkedben).

4. A lelked és a gondolataid kéz a kézben járnak

Példabeszédek 23:7 (NCV)
“Ahogyan az ember a szívében
gondolkodik, olyanná válik.”

Példabeszédek 4:23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Mindennél jobban őrizd a szívedet (gondolataidat), mert abból fakad az élet forrása!

5. A lelkednek szüksége van egészséges gondolatokra

2 Korintusi 10:3-5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Mert igaz, hogy ebben a testben élünk, de nem közönséges fegyverekkel harcolunk, ahogyan az emberek szoktak. A mi fegyvereink nem ember alkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak! Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését akadályozza. Le is rombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak!

6. Folyamatosan frissítsd fel a lelkedet azzal, amit Jézus tett érted!

Zsidókhoz 12:1-3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Kövesd Jézus példáját!
A hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket! Az ő életük mutatja meg igazán, mit jelent a hit. Ezért mi is dobjunk le magunkról minden terhet, amely akadályoz bennünket a futásban, s még azokat a bűnöket is, amelyek olyan szívósan tapadnak ránk és elgáncsolnak! Kitartással fussuk végig az előttünk lévő versenypályát! Közben le ne vegyük a szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője! Ő azért az örömért, amely várt rá, elszenvedte még a kereszten való kivégzést is, és nem törődött a szégyennel, amelyet ez jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán. Gondoljatok Jézusra, aki türelmesen elviselte, amikor a bűnösök gonoszul bántak és makacsul ellenkeztek vele! Ha erre gondoltok, nem fogtok belefáradni a küzdelembe, sem a kedveteket nem vesztitek el.

7. A lelked olyan, mint egy kert: szüksége van szeretetre, gondoskodásra és figyelemre

Filippiekhez 4:8-9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Végül, testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Továbbra is úgy éljetek és tevékenykedjetek, ahogyan azt tőlem láttátok, hallottátok, tanultátok és elfogadtátok, akkor veletek lesz a békesség Istene.

Demény Géza

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


    Send this to a friend