Krízis időszakok kezelése

Krízis időszakok kezelése

Krízis időszakok kezelése 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

1. Értsd meg a fájdalom folyamatát!

Prédikátor 3:1-8
Mindennek megvan a maga ideje
1 Mindennek megvan a maga ideje, és kijelölt ideje van minden dolognak az ég alatt.
2 Ideje van a megszületésnek, ideje a meghalásnak. Ideje van a vetésnek, ideje az aratásnak.
3 Ideje van a megölésnek, ideje a meggyógyításnak. Ideje van a lerombolásnak, ideje a felépítésnek.
4 Ideje van a sírásnak, ideje a nevetésnek. Ideje van a gyásznak, ideje a táncnak.
5 Ideje van a kövek szétszórásának, ideje a kövek összegyűjtésének. Ideje van az ölelésnek, ideje az öleléstől való tartózkodásnak.
6 Ideje van a megkeresésnek, ideje az elvesztésnek. Ideje van a megőrzésnek, ideje az eldobásnak.
7 Ideje van az eltépésnek, ideje a megvarrásnak. Ideje van a hallgatásnak, ideje a szólásnak.
8 Ideje van a szeretetnek, ideje a gyűlöletnek. Ideje van a háborúnak, ideje a békének.

2 Mózes 2:23-24 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Isten meghallotta Izráel segélykiáltását
23 Sok idő telt el, és Egyiptom királya meghalt. Izráel népe pedig egyre csak sóhajtozott és nyögött a rabszolgaság terhe alatt. Segítségért kiáltottak, és szavuk feljutott Istenhez, 24 aki meghallotta jajgatásukat, és visszaemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségére.

1 Sámuel 1:18
18 „Tekints rám jóindulattal!” – felelte Anna, azután elment. De ettől fogva nem volt bánatos többé, és nem utasította vissza, ha étellel kínálták.

2. Ne reagálj, hanem válaszolj a nehéz időkben!

3. Ne légy defenzív!

4. Ne szigeteld el magad!

Zsidókhoz 10:25 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
25 Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit – mint egyesek teszik -, hanem bátorítsuk egymást! Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos Nap!

Zsoltárok 142:7 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
7 Mentsd ki lelkem szorult helyzetéből, hadd dicsérjem neved!
Hadd örüljenek körém gyűlve az igazak, hogy megmentettél engem!

Példabeszédek 12:1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
12 Aki tanulni vágyik, elfogadja a helyreigazítást, aki pedig visszautasítja, ostoba marad.

5. Legyél ember!

6. Fokuszálj a jó dolgokra!

Filippiekhez 4:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
8 Végül, testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek.

7. Légy okos, mint a kígyó, de szelíd, mint egy galamb!

8. Kelj fel!

9. Megbízható emberek csoportja

10. Vedd magadat körül azokkal, akik veled mennek!

11. Tedd meg, amit meg kell tenned!

12. Fokuszálj a látásra!

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend