Miért nem tudok megváltozni?

Miért nem tudok megváltozni?

Miért nem tudok megváltozni? 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

1. A Sátánnak van egy stratégiája, egy szisztematikus terve, hogyan vigyen bele a bűnbe

Efézusiakhoz 6:11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
11 Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden cselének (stratégiájának) és ravaszságának (módszerének)!

Módszer = egy rendszeres, gyakorlati eljárást követni és folytatni egy bizonyos dolog eléréséhez

Rómaiakhoz 7:21-23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
21 Tehát ez érvényes rám nézve: én, aki a jót akarom tenni, mégis törvényszerűen mindig valami rosszat találok magamban. 22 Ami a lényem legbelső részét illeti, szeretem Isten törvényét. 23 Azonban látok egy másik törvényt, amely a régi, emberi természetemben működik. Ez a bűn törvénye, amely az értelmem által elfogadott törvény ellen harcol. Emiatt vagyok fogoly, a bűn törvényének börtönébe zárva.

1 Korintusi 15:56 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
A bűn erejét a Törvény adja.

Törvény alatt élő ember olyan, aki azért engedelmeskedik Isten igéjének, mert muszáj (Isten igéjét egy szabálynak fogja fel), és nem azért, mert Isten igéjében gyönyörködik és örömét leli benne. Törvény alatt élni ezt jelenti: “engedelmeskednem kell Isten igéjének”, ahelyett hogy: “engedelmeskedni akarok”.

4 Mózes 22:8-9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
8 Bálám erre így válaszolt: „Szálljatok meg itt ma éjjel, és holnap választ adok nektek, annak megfelelően, amit az Örökkévaló (nem más isten) mond nekem”. A moábi vezetők tehát ott maradtak éjszakára.
9 Azon az éjjelen Isten Bálámhoz jött, és megkérdezte tőle: „Kik ezek az emberek, akik megszálltak nálad?”

4 Mózes 22:12-13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
12 De Isten azt mondta Bálámnak: „Ne menj velük! (Elég világos válasz, miért:) Nem szabad megátkoznod azt a népet, mert áldottak ők!”
13 Másnap reggel Bálám ezt válaszolta a király követeinek: „Térjetek vissza országotokba, de nélkülem, mert az Örökkévaló nem engedte meg, hogy veletek menjek”.

2. El tud csábítani, de nem tud semmire rávenni, hogy megtedd

Jakab 1:14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
14 Ha valakiben feltámad a gonosz dolgok iránti kívánság, akkor valójában a saját szívének kívánsága csalogatja rossz irányba.

Csak olyan dologgal tudnak megkísérteni, ami felé vágy van benned. Ami felé nincs vágy a szívedben, azzal nem tudnak megkísérteni.

4 Mózes 22:18 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
18 De Bálám így felelt nekik: „Ha királyotok ezüsttel-arannyal színig töltve nekem adná palotáját, akkor sem tehetnék Istenem, az Örökkévaló parancsa ellenére semmit. 19 De azért csak szálljatok meg nálam ma éjjel, mint az előző követek. Hadd tudjam meg, vajon mond-e nekem az Örökkévaló valamit azon kívül, amit a múltkor mondott”. 20 Azon az éjjelen az Örökkévaló ismét Bálámhoz jött, és azt mondta: „Ha ezek az emberek azért jöttek, hogy elhívjanak téged, akkor menj velük, de vigyázz, hogy csak azt tedd, amit mondok!” 21 Így hát másnap reggel Bálám megnyergelte a szamarát, és útnak indult a moábi követekkel együtt. 22 Két szolgája is elkísérte az útra.Isten azonban megharagudott Bálámra, amiért ő elindult erre az útra.

Ha valamit nagyon szeretnél, de úgy érzed, hogy Isten igéje beszabályoz téged, de nagyon nagyon akarod, Isten nagyon sokszor meg fogja adni neked. Még akkor is, ha tudja, hogy ez nem tesz jót neked, rossz következményei lesznek, vagy ítéletet fog hozni rád.

Zsoltárok 105:40 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Fürjekkel táplálta őket, mikor húst kértek tőle, s mennyei kenyérrel etette népét.

Zsoltárok 78:26-31 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Feltámasztotta a keleti szelet, és erejével a déli szelet, fürjek tömege hullott a népre, mint az eső, annyi madár szállt közéjük, mint a por. Ott értek földet a táborban, leszálltak a sátrak közé.

29-31
Evett a nép, ameddig jóllakott, Isten többet adott nekik, mint amit kívántak. De nem fékezték kívánságukat, még szájukban volt a hús, mikor Isten haragja lesújtott rájuk, és megölte még az erőseket is. Sok fiatal harcost is megölt.

Vigyáznod kell, amikor olyan dolgokat kérsz Istentől, amiről tudod, hogy nem az ő akarata.

4 Mózes 22:34 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
34 Bálám így válaszolt: „Bocsáss meg! Most már látom, hogy vétkeztem, mert nem tudtam, hogy te vagy az, aki elállja utamat! De most inkább visszafordulok, ha nem tetszik neked, amit teszek”.

3. Nem tud elcsábítani olyan dolgokkal, amelyek felé nincs vágy a szívedben

Miért nem tudunk megváltozni sokszor? Mert még mindig szeretjük azokat a dolgokat az életünkben. Amíg a vágyaink nem változnak, nem tudunk megváltozni. Neked kell felhatalmazást adnod Istennek, és azt mondanod Neki: “Uram, kérlek változtasd meg a vágyaimat!”

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend