Minden egy gondolattal kezdődik

Minden egy gondolattal kezdődik

Minden egy gondolattal kezdődik 1024 576 Demény Zoltán

Tanítás jegyzete

Példabeszédek 23:7 (angolból fordítva)
“Ahogyan az ember a szívében gondolkodik, olyanná válik.”

Ahogy gondolkodunk, úgy fogunk élni is. Ha helyes gondolataink vannak, akkor helyesen fogunk élni is. Minden a gondolatokkal kezdődik. Helyes hit, helyes élet. A gondolat tettekké válnak.

Ez azt jelenti, hogy figyelnünk kell a gondolatainkra, nem mindegy, hogy miken gondolkodunk, mert ezekből a gondolatokból fejlődnek ki a tetteink. Tehát ha helyesek a gondolataink (helyes a hitünk), akkor helyes dolgokat fogunk megtenni (helyes élet).

Rómaikhoz írt levél 12:1-2
Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda és adjátok át magatokat Istennek! Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen felajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek! Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!

Helyes hit = Helyes élet
Gondolatok tettekké (dolgokká) válnak

Péld 1:7b
Csak az öntelt ostobák gyűlölik a bölcsességet, és vetik meg a figyelmeztetést.

Péld 1:8
Fiam, kövesd apád útmutatását, ne vesd meg, amire anyád tanított!

Péld 2:1
Fiam, fogadd meg szavamat, jegyezd meg jól parancsaimat!

Péld 12:1
Aki tanulni vágyik, elfogadja a helyreigazítást, aki pedig visszautasítja, ostoba marad.

Péld 20:18
Tanácsadás erősíti meg a terveket, és irányítás kell a hadviseléshez.

Péld 24:6
Ezért bölcs tanácsosokkal viselj háborút, és ha igazán győzni akarsz, sok ilyenre van szükséged.

Honnan tudjuk, hogy Istentől jön-e a bölcsesség?
Egységben van Isten Szavával (Biblia)

Péld 1:7
Az Örökkévalót tisztelni és félni, ez a bölcsesség forrása és kezdete!

1 Mózes 22:11-12
de az Örökkévaló angyala rákiáltott az égből: „Ábrahám, Ábrahám!”. „Igen, Uram!” — felelt Ábrahám. „Ne öld meg a fiút! Ne bántsd! Miután próbára tettelek, látom, hogy valóban féled és tiszteled Istent, és egyszülött fiadat sem tagadtad meg tőlem” — kiáltotta az angyal.

Isten félelem = Istenben való bizalom

Minél inkább bízol Istenben, annál inkább lesznek helyesek és igazak gondolataid, amik gyümölcsöt teremnek az életedben!

Őszintén válaszold meg magadnak ezt a kérdést:

Bízom abban (benne), hogy amit Ő ad az jobb, mint amit a világ valaha adni tudna?

1 Péter 5:7
minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok!

Péld 16:3
Bízd rá az Örökkévalóra minden dolgodat, így lesznek sikeresek a terveid

4 terület mindannyiunk életéből:
4. Időnk
3. Mire van berendezve az életünk

Ha Isten lehetséges dolgokra hívott volna el, akkor minek lenne szükségünk rá?

2. Karrier / munka
1. Házasság / Párválasztás
Amikor emberekben (a világban) jobban BÍZOL, mint Istenben, akkor Isten nem tud veled mit kezdeni.

Demény Zoltán

A gyülekezetünk Kreatív Team Leader-e.

Összes tanítás tőle:Demény Zoltán

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend