Szenvedélyes Gyülekezet

Szenvedélyes Gyülekezet

Szenvedélyes Gyülekezet 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Lukács 15:20-24 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
20 Ezzel a fiú elindult, hogy visszatérjen az apjához.”
A tékozló fiú hazatérése
„Még messze volt a háztól, amikor az apja meglátta és megsajnálta. Eléje szaladt, a nyakába borult, megölelte és megcsókolta. 21 A fiú pedig ezt mondta: »Apám, vétkeztem Isten ellen, és ellened is. Nem vagyok többé méltó, hogy a fiad legyek.«[a] 22 De az apja ezt parancsolta a szolgáknak: »Siessetek, hozzátok ide a legszebb ruhát, és adjátok rá! Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára! 23 Azután vágjatok le egy hízott borjút, hogy együtt ünnepeljünk, 24 mert a fiam meghalt, de feltámadt, elveszett, de megtaláltam!« Ezután ünnepelni kezdtek.”

János 10:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!

János 14:6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
6 Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet! Az Atyához csakis rajtam keresztül lehet eljutni.

Jelenések 3:15-16 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
15 »Jól ismerem mindazt, amit teszel. Ismerlek téged: sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak hideg, vagy forró lennél! 16 De mivel langyos vagy, kiköplek a számból!

Példabeszédek 4:23 Hungarian New Translation
23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!

Nehemiás 8:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 Menjetek, egyetek-igyatok bőségesen és örömmel, mint az ünnepeken! Küldjetek az ünnepi ételekből a szegényeknek is! Ez a nap az Örökkévalónak szent napja, most ne bánkódjatok, hanem töltsön be titeket az Örökkévaló öröme, mert abból nyertek erőt!”

Milyen dolgok iránt szeretné Isten, hogy szenvedélyesek legyünk?
1. Szenvedélyesen szeressük Istent, az Igazságot

Máté 22:36-37
„Mester, melyik a legfontosabb parancs a Törvényben?” Ő így válaszolt: „»Szeresd az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel és teljes értelmeddel!« Ez az első és legfontosabb parancs.

2. Szenvedélyesen szeressük az embereket

Máté 22:38-39
A második is hasonló: »Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!

Lukács 15:8-10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
8 Vagy tegyük fel, hogy egy asszonynak van tíz ezüstpénze, és az egyiket elveszti. Mit gondoltok, mit fog tenni? Lámpát gyújt, gondosan felsöpri az egész házat, és addig kutat utána, amíg megtalálja az elveszett pénzt. 9 Azután örömmel elújságolja a szomszédaidnak, hogy megtalálta elveszett ezüstpénzét. 10 Ezért azt mondom nektek, Isten angyalai ugyanígy örülnek, amikor egy bűnös visszatér Istenhez.”

3. Szenvedélyesen szeressük az Egyházat

Efézusiakhoz 5:25 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
25 Férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az Eklézsiát. Odaadta érte a saját életét,

Zsoltárok 69:10 Hungarian New Translation
10 Mert a házad iránti féltő szeretet emészt;

4. Szenvedélyesen gyűlöljük a bűnt, a hazugságot!

Zsoltárok 97:10a Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Ti, akik szeretitek az Örökkévalót,
gyűlöljétek a gonoszt!

A szenvedély:

 • Az üzemanyag a célod felé
 • A hajtóerő, ami a maximumot hozza ki belőled
 • Lóerő az autódba
 • Vonzó
 • Ragadós

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

  Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből

   Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből

   Send this to a friend