Fizikai megújulás

Fizikai megújulás

Fizikai megújulás 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Isten szeretné, ha fizikálisan is ugyanolyan egészégesek lennénk, mint szellemileg.

3 János 1:2
2 Szeretett barátom, tudom, hogy a lelkednek jó dolga van. Imádkozom, hogy minden tekintetben jó dolgod legyen, és testileg is éppen olyan jó egészségnek örvendj, mint amilyen jól vagy lélekben.

Ebben a részben a motivációra fókuszálunk: miért váljunk egészségessé és miért maradjunk egészségesek.

A fizikai egészség igazából szellemi fegyelmezettség.

1 Korintusi 6:12-20
Testetek a Szent Szellem temploma
12 „Semmi sem tilos a számomra” — írtátok a leveletekben. Erre azt válaszolom: igen, de nem minden válik a javatokra!
13 „Az étel a gyomornak való, a gyomor meg az ételnek” — mondjátok. Ez igaz ugyan, de Isten ezt is, azt is félre fogja tenni, és többé nem lesz szükség rájuk. Testetek azonban nem arra való, hogy a szexuális bűnöket szolgálja, hanem hogy az Urat szolgáljátok vele. Az Úr pedig gondot visel a testetekre is.
14 Isten nemcsak Urunkat, Jézust támasztotta fel a halálból, hanem minket is fel fog támasztani hatalmas ereje által!
15 Nem tudjátok, hogy testetek olyan szorosan hozzá tartozik Krisztushoz, mint az emberhez a testrészei? …. 18 Fussatok el a szexuális bűnöknek még a közeléből is! Minden más bűn, amelyet elkövet az ember, a testén kívül van, aki azonban szexuális bűnt követ el, az a saját teste ellen vétkezik. 19 Tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakó Szent Szellem temploma! Igen, a Szent Szellem tulajdona, akit Istentől kaptatok, ezért többé már nem ti rendelkeztek a testetekkel! 20 Isten nagyon drága váltságdíjat fizetett értetek — szerezzetek hát dicsőséget Istennek a testetekkel is!

6 radikális bibliai kijelentés a testemmel kapcsolatban:

1. A testem Isten tulajdona

Zsoltárok 139:13-14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
13 Örökkévaló, te alkottad testem,
anyám méhében kezed formált engem!
14 Dicsérlek, mert csodálatos módon teremtettél!
Bizony, csodálatosak alkotásaid,
és lelkem jól tudja ezt!

2. Isten elvárja, hogy gondot viseljek a testemről

1 Kor 6:12
“nem hagyhatom, hogy bármi is a szolgájává tegyen!”

3. A testem fel fog támadni, miután meghalok

1 Korintusi 6:14
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
14 Isten nemcsak Urunkat, Jézust támasztotta fel a halálból, hanem minket is fel fog támasztani hatalmas ereje által!

4. A testem kapcsolódik Krisztus Testéhez

1 Kor 6:15
Nem tudjátok, hogy testetek olyan szorosan hozzá tartozik Krisztushoz,

5. A Szent Szellem él a testemben

1 Kor 6:19
Tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakó Szent Szellem temploma!

6. Krisztus kivásárolta a testemet a kereszten

1 Kor 6:19b-20
“nem ti rendelkeztek a testetekkel! 20 Isten nagyon drága váltságdíjat fizetett értetek — szerezzetek hát dicsőséget Istennek a testetekkel is!”

Az okos istentisztelet
Róma 12:1
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend