Miért van szükségem gyülekezetre? – 1. rész

Miért van szükségem gyülekezetre? – 1. rész

Miért van szükségem gyülekezetre? – 1. rész 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Miért fontos kapcsolódnunk?

1. Kapcsolatokra lettünk teremtve
2. A kapcsolatok kiegyensúlyozzák az életünket
3. A kapcsolatok növelik erőnket

Miért van szükséged a gyülekezetre?

Efezus 1:23 (The Massege)
„Nem a Gyülekezet van a világ perifériáján, hanem a világ van a Gyülekezet perifériáján. A Gyülekezet Krisztus teste, amiben ő beszél és cselekszik, amin keresztül betölt mindent az Ő jelenlétével”

Rómaiakhoz 12:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
5 Ugyanígy van ez velünk is, akik Krisztusban vagyunk: sokan vagyunk ugyan, de együttesen alkotunk egyetlen „testet”. Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk, és kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz.

Gyülekezet, mint:
1. TEMPLOM
2. TEST
3. SZŐLŐTŐ
4. CSALÁD

 

Mi történik, mikor kapcsolódok a gyülekezeti családhoz?


1. ISTEN ÖRÖK TEMPLOMÁHOZ KAPCSOLÓDOK

1 Korintusi 3:16 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
16 Nem tudjátok, hogy ti (együtt) Isten Temploma vagytok, és Isten Szelleme lakik bennetek?

Efézusiakhoz 2:21-22 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
21 aki által az egész harmonikus egésszé épül, és folyamatosan növekszik, hogy az Úrban szent templommá legyen. 22 Krisztusban ti is — mindazokkal együtt, akik őhozzá tartoznak — folyamatosan beépültök ebbe a templomba, amely Isten számára készül, hogy ő lakjon abban, a Szent Szellem által.

1 Timóteushoz 3:15b Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Ez a család pedig az élő Isten Eklézsiája, amely támasza (oszlopa) és szilárd alapja az igazságnak.

A helyi gyülekezet első számú áldása: „Támogatás és stabilitás”

2. KRISZTUS TESTÉHEZ KAPCSOLÓDOK

Efézusiakhoz 1:21-22 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
21 Így lett Krisztus sokkal hatalmasabb, mint az összes uralkodó, hatalmasság, erő vagy király, vagy bármilyen más hatalom — de nemcsak a jelenlegi, hanem a következő korokban is. 22 Isten tehát mindent Krisztus lába, vagyis a hatalma alá helyezett. Ugyanakkor mindenekfelett Krisztust tette „fejévé” az Eklézsiának,

Efézusiakhoz 4:25b Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
mindannyian ugyanahhoz a „Testhez” tartozunk!

Rómaiakhoz 12:4-5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
4 Gondoljátok csak meg: az emberi test egységes egész, de sok részből épül fel! Az egyes részeknek mind megvan a maguk sajátos feladata.5 Ugyanígy van ez velünk is, akik Krisztusban vagyunk: sokan vagyunk ugyan, de együttesen alkotunk egyetlen „testet”. Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk, és kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz.

Kolosséiakhoz 2:19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
19 Az ilyenek nem ragaszkodnak a „Fejhez”, vagyis Krisztushoz. Pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a „Test” részeit az izületek és inak által. Így növekszik a „Test”, amelyet Isten nevel föl.

A gyülekezet második áldása: „Életet és növekedést fogok tapasztalni”

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend