Az erő, amely képes megváltoztatni az életedet

Az erő, amely képes megváltoztatni az életedet

Az erő, amely képes megváltoztatni az életedet 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Filippiekhez 3:10a Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 Most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és hogy megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból.

Efézusiakhoz 1:19-20 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
19 Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk, hívőkben. Ugyanez az erő mutatkozott meg akkor is, 20 amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból, és a Mennyben a jobbjára ültette.

A feltámadás ereje:

1. Egy olyan erő, amely képes eltörölni a múltat

Kolosséiakhoz 2:14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
14 Adósság-listánkat — amely azzal vádolt bennünket, hogy felsorolta az Isten törvénye ellen elkövetett vétkeinket — odaszegezte a Keresztre, s ezáltal azt végleg eltörölte.

János 3:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
17 Isten nem azért küldte a Fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a Fiú közreműködésével megmenekülhessenek.

Jeremiás 31:34b Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
megbocsátom vétkeiket, és bűneikre többé nem is emlékezem — én, az Örökkévaló mondom ezt!”

Rómaiakhoz 8:1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
8 Ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek.

2. Egy olyan erő, amely képes legyőzni a problémáidat

Rómaiakhoz 8:35 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
35 Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldözés, éhínség, ruhátlanság, életveszély, vagy akár ha meg is ölnek bennünket? Nem, egyik sem!

Rómaiakhoz 8:37 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
37 Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek! Sőt, még annál is többek — ő általa, aki szeretett bennünket.

3. Egy olyan erő, amely képes megváltoztatni a jellemedet

2 Korintusi 5:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
17 Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett!

Rómaiakhoz 12:2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
2 Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!

Galatákhoz 5:22-23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
22 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23 szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend