Beszélj hozzám, hallgatlak! (2. rész)

Beszélj hozzám, hallgatlak! (2. rész)

Beszélj hozzám, hallgatlak! (2. rész) 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Példabeszédek 14:12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Van olyan út, amely helyesnek látszik,
végül mégis a halálba vezet.

1 János 4:1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
4 Kedves gyermekeim, ne higgyetek akármelyik szellemnek. Előbb gondosan vizsgáljátok meg őket, hogy valóban Istentől jöttek-e! Azért mondom ezt, mert sok hamis próféta jön-megy szerte a világon.

7 mód, hogyan teszteljük le, hogy valóban Isten mondta e?

János 7:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
17 Ha valaki Isten akaratát akarja véghezvinni, az el tudja dönteni, hogy Istentől van-e, amit tanítok, vagy magamtól.

1. Egyetértésben van e a Bibliával?

Lukács 21:33 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
33 Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el: mindig érvényes marad!”

Galatákhoz 1:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
8 Az igazi örömüzenet az, amelyet mi hirdettünk nektek. Akárki hirdetne másfélét, az legyen átkozott — még ha egy Mennyből jövő angyal, vagy akár mi magunk mondanánk is!

2. Krisztusibbá tesz engem?

Filippiekhez 2:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
5 Az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt

2 Korintusi 10:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
4-5 A mi fegyvereink nem ember alkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak! Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését akadályozza. Le is rombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak!

Jakab 3:14-17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
14 Ha ellenben keserű irigység és önzés van a szívetekben, ne dicsekedjetek a „bölcsességetekkel”! Az ilyen dicsekvés hazugság lenne, amely eltakarja az igazságot. 15 Az ilyen „bölcsesség” nem Istentől származik, hanem a földről, az emberi romlottságból, sőt a gonosz szellemektől! 16 Mert ahol irigység, féltékenység és önző törekvések uralkodnak, ott zűrzavar és mindenféle gonosz dolog is megtalálható.
17 A Mennyből, vagyis az Istentől származó bölcsesség elsősorban tiszta, azután békeszerető, figyelmes, kíméletes, megértő, és könyörületes. Az ilyen bölcsesség sok jó „gyümölcsöt” terem, azonkívül igazságos, őszinte, és nem részrehajló.

3. A gyülekezeti családom megerősíti ezt?

Efézusiakhoz 3:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 Most viszont meg akarja mutatni sokoldalú bölcsességét az Eklézsia közreműködésével a mennyei hatalmasságoknak és fejedelmeknek.

“Az igaz bölcsessége meg tud menteni” (Példabeszédek 11:9 angol)

Példabeszédek 11:14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Bölcs vezetés nélkül lezüllik a nemzet,
ha pedig sok tanácsadója van, felvirágzik.

4. Megegyezik azzal, ahogy Isten alkotott?

Efézusiakhoz 2:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 Hiszen minket Isten a saját kezével alkotott: arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette a számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk.

Rómaiakhoz 12:6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
6 Különböző ajándékokat kaptunk aszerint, hogy Isten mire adott nekünk kegyelmet. Használjuk hát ezeket! Ha például valaki a prófétálás ajándékát kapta, akkor a hite mértéke szerint használja ezt az ajándékot!

5. Az én felelősségi körömbe tartozik?

János 21:22 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
22 Jézus ezt felelte: „Ha azt akarom, hogy életben maradjon, amíg visszajövök, mi közöd hozzá? Te csak kövess engem!”

Rómaiakhoz 14:4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
4 Különben is, ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel?! Hiszen csak az urának van joga elbírálni, hogy a szolgája jól vagy rosszul végezte a feladatát. De az Úr Jézus szolgája nem fog kudarcot vallani, mert az Úr hatalmas arra, hogy megerősítse.

Rómaiakhoz 14:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 Ha ez így van, akkor hogy mered elítélni, vagy megvetni a testvéredet? Hiszen egyszer mindannyian oda kell majd álljunk az ítélő Isten elé!

Rómaiakhoz 14:13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
13 Tehát ne kritizáljuk, se ne ítéljük el többé egymást! Inkább határozzuk el, hogy nem teszünk semmi olyat, amivel a testvéreink hitét lerombolnánk, vagy őket elgáncsolnánk!

6. Meggyőz vagy elítél?

Meggyőzés:
Leleplezi azt, ami helytelen
“Ennek meg kell változnia”

Elítélés:
Az értékedet támadja
“Értéktelen vagy”

Rómaiakhoz 8:1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
8 Ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek.

Jelenések 3:19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
19 Akit én szeretek, azt helyreigazítom, megfegyelmezem, sőt, megfenyítem. Ezért teljes erővel igyekezz, változtasd meg szívedet és az életedet!

7. Érzem Isten békéjét benne?

1 Korintusi 14:33a Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
33 Hiszen Isten nem a rendetlenség, hanem a békesség Istene.

Filippiekhez 4:6-7 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
6 Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van! 7 Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Példabeszédek 22:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Figyelj arra, amit a bölcsek mondanak,
hallgasd meg szavaimat!
Vésd szívedbe, amire tanítalak!

János 8:47 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
47 Aki Istentől származik, az elfogadja, amit Isten mond. Ti azért nem fogadjátok el, mert nem Istentől származtok!”

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből

      Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből

      Send this to a friend