A nagylelkűség 7 igazsága

A nagylelkűség 7 igazsága

A nagylelkűség 7 igazsága 1024 683 Mark Wilkinson

Tanítás jegyzete

Márk 12:41-44 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Jézus leült a templomi persellyel szemben, és figyelte, hogyan dobják bele adományaikat az emberek. Sokan a gazdagok közül nagy összegeket adtak. Majd jött egy szegény özvegyasszony, aki csak egy kevés aprópénzt dobott bele. Jézus ekkor magához hívta tanítványait, és ezt mondta: „Igazán mondom, hogy ez az özvegyasszony többet dobott a perselybe, mint bárki más. A többiek mind a fölöslegükből adakoztak. Ő pedig nagy szegénysége ellenére mindent odaadott, amije csak volt, még a betevő falatjára való pénzét is.”

– Rendkívüli nagylelkűség teljes bizalom Isten gondoskodásában.
– A gazdagok általában a bőségükben bíznak.
– Az özvegy teljesen bízott Istenben.
– Soha nem vagyunk nagylelkűbbek, mint amikor Jézusban bízunk.
– Amikor dicsőítünk, nagylelkűséget fejezünk ki.
– Amikor megbocsátunk, nagylelkűséget fejezünk ki.
– Amikor feltétel nélkül szeretünk, nagylelkűséget fejezünk ki.
– Nagylelkűnek lenni azt jelenti, hogy
Nagy szívünk van/ Nemeslelkűek vagyunk
Hiszünk a legjobban/Látjuk a legjobbat/A legjobbat adjuk

A legnagyobb nagylelkű tett az volt, amikor a Mennyei Atyánk értünk adta Jézust a kereszten.

A különbség a nagylelkűség és a jócselekedet között:

– A nagylelkűség személyes
– A jócselekedetnek nem kell személyesnek lennie
– A nagylelkűség látja a lehetőségeket és empatikus
– A jócselekedet látja a lehetőségeket, de nem mindig empatikus
– A nagylelkűség tud a kevéssel és a sokkal is dolgozni, mert Isten a forrása
– A jócselekedet általában csak akkor működik, amikor sok van
– A nagylelkűség az, aki vagy, ezért hatással van mindenre, amit csinálsz azzal, amid van
– A jócselekedet az, amit csinálsz, de nem biztos, hogy az, aki valójában vagy.
– Bárki lehet nagylelkű
– Csak néhányan tudnak jót cselekedni
– A nagylelkűség bölcs, de nem fűződik érdeke a dologhoz, egy tiszta motivációja van
– A jócselekedethez általában érdek fűződik, és gyakran van egy rejtett motivációja
– A nagylelkűség abból táplálkozik, amit kaptál/kegyelemből
– A jócselekedet abból táplálkozik, hogy milyen keményen kellett megdolgoznod azért, amid van/törvényből

7 igazság a nagylelkűségről

1. Nagylelkűen bántak veled, szóval élj nagylelkűen te is!
Máté 10:5-10 (Emily fordította)
Jézus kiküldte a tizenkét tanítványát és meghagyta nekik: „Ne valami messzi vidékre való utazással kezdjétek az utatokat, hogy ott érjétek el a hitetleneket, és ne próbáljatok meg drámaian megbirkózni egy nyilvános ellenséggel. Menjetek el az elveszettekhez, az összezavarodott emberekhez itt a szomszédban. Mondjátok el nekik, hogy a Királyság megérkezett. Hozzatok gyógyulást a betegeknek. Támasszátok fel a halottakat. Érjétek el az elérhetetleneket. Űzzétek ki a gonosz szellemeket. Nagylelkűen bántak veletek, éljetek hát ti is nagylelkűen. Ne higgyétek, hogy valami adomány gyűjtést kell szerveznetek mielőtt elindultok. Nem kell sok eszköz, ti vagytok az eszközök…

2. A nagylelkűség rajtad keresztül tud áramlani
1 Péter 4:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak! (Hogy Isten nagylelkűsége áradhasson rajtatok keresztül.)

3. A nagylelkűség a hitedből jön
Filemon 5-7 (Emily fordította)
mert folyamatosan a Jézusban lévő hitedről és az Úr emberei iránti szeretetedről hallok. Azért imádkozom, hogy aktiváld a nagylelkűséget, ami a hitedből jön, ahogy megérted és megtapasztalod mindazt a jót, amink Krisztusban van. A szereteted örömet és erőt adott, testvérem, mert a vendégszereteted gyakran felfrissítette Isten embereinek szívét.

4. A nagylelkűség hatására az emberek megnyílnak Isten felé
Máté 5:13-14 (Emily fordította)
Jézus ezt mondta „Hadd mondjam el MIÉRT vagytok itt. Azért vagytok itt, hogy a sósságatokkal kihozzátok ennek a Földnek az isteni ízét. De ha elvesztitek a sósságatokat, hogy fogják az emberek megízlelni az isteni ízeket? Akkor elvesztettétek a hasznosságotokat és a kukában végzitek…
Legyetek nagylelkűek az életetekkel. Azzal, hogy megnyíltok másoknak, arra buzdítjátok az embereket, hogy nyíljanak meg Istennek, a nagylelkű Mennyei Atyánknak.

5. A nagylelkűség tele van kegyelemmel
2 Korinthusi 8:9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Hiszen megismertétek Urunk, Jézus Krisztus irántatok való bőkezűségét és nagylelkűségét! Bár ő gazdag volt, szegénnyé lett értetek, hogy az ő szegénysége által ti meggazdagodjatok.

6. A nagylelkűség terveket sző
Ézsaiás 32:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
De a nemes lelkű nemes terveket sző,
ki is tart azok mellett (erősen áll a nemességében).

7. A nagylelkű emberek nagylelkűséget vetnek és aratnak
2 Korinthusi 9:6-8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Ne felejtsétek, hogy aki kevés magot vet a szántóföldjébe, az keveset is fog aratni! Aki pedig bőven (nagylelkűen) vet, az majd bőven (nagylelkűen) is arat. Mindenki annyit adjon a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott. Ne adjon senki kényszerből, se úgy, hogy később megbánja. Azt az embert szereti Isten, aki szívesen és jókedvűen ad. Mert Isten hatalma több mint elégséges arra, hogy minden kegyelmét bőségesen rátok árassza — s ezáltal minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan megkaptok, amire csak szükségetek van. Sőt még azon felül is, hogy bőségesen legyen módotok mindenféle jótettre.

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend