Új bor, új tömlő

Új bor, új tömlő

Új bor, új tömlő 1024 576 Demény Teodóra

Tanítás jegyzete

Ézsaiás 43:18-19 -Hungarian New Translation (NT-HU)
Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.

Isten mindig újat cselekszik!

Lukács evangéliuma 5:37 (EFO)‬‬‬
Senki sem tölt új bort a régi bortömlőbe, mert az új bor szétszakítja és tönkreteszi a tömlőt, meg a bor is elfolyik.

Új bor = Isten új áldása, útja, ajándéka számunkra
Tömlő = mi magunk vagyunk (a gondolatainkkal, elképzeléseinkkel, szívünk állapotával, tetteinkkel)

Mielőtt a tökéletes pillanatban megkapnánk Istentől az áldást, Isten újjá akar tenni minket, hogy meg is tudjuk tartani az ő ajándékát, az ő áldását.

Példabeszédek 20:22 (RÚF)
Az előre kikövetelt örökségen végül is nem lesz áldás.

Ézsaiás 55:8-9 (RÚF)
Mert az én gondolataim, nem a ti gondolataitok. Útjaitok sem az én útjaim! — mondja az Örökkévaló. — Amennyivel az ég magasabb a földnél, annyival magasabbak útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál.

4 Mózes 20.8 (EFO)
Majd az Örökkévaló szólt Mózesnek: „Vedd a botodat, és hívd össze Izráel közösségét a szikla elé! Te és a testvéred, Áron álljatok a szikla elé, és a nép szeme láttára szóljatok a sziklához, s akkor az vizet ad nektek. Így fakassz vizet a sziklából, hogy ihasson a nép és az állataik is.

Isten nem sablonokban gondolkodik!

A nép szomjas volt először: “Üss rá a sziklára!” 2 Mózes 17.
A nép szomjas volt másodszor: “ Szólj a sziklához!” 4 Mózes 20.

Sokszor megrendülünk, amikor a szent, isten szerinti forgatókönyveink nem valósulnak meg.
Isten forgatókönyveiben nem tökéletesek a körülmények, főszereplőik tökéletlen emberek.

Hogyan tudunk új tömlőkké válni?

Magunk erejéből sehogy!

1. Jézus közelében, jelenlétében maradni!

János 15.4-5. – Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Maradjatok velem és lakjatok bennem, ahogyan a szőlővessző is a szőlő tövén marad — akkor én is bennetek maradok! A szőlővessző sem teremhet gyümölcsöt önmagában, csak ha a szőlő tövén marad. Ugyanígy ti is csak akkor teremhettek gyümölcsöt, ha bennem maradtok. Igen, én vagyok a szőlő, és ti vagytok a vesszőim! Aki bennem lakik, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tehettek.

a.) Gondolatok – „Istenem mit gondolsz erről?”

El kell hagynod a régit, a régi gondolkodásmódodat, hogy be tudd fogadni az újat!

Isten szerinti forgatókönyvekhez rugalmasnak kell lenned, mint az új tömlőnek, másképp összetörsz.

b.) Szokások, tevékenységek – „Atyám mit kell elhagynom?”

Ezek a dolgok nem feltétlenül rosszak, nem feltétlenül bűnök.

Odaadod, ami a kezedben van. Így lesz hely a kezedben az új áldás, ajándék számára!

Új bor = Kegyelem
Régi tömlő = Törvény

Lukács evangéliuma 5:37 (EFO‬‬‬)
Senki sem tölt új bort a régi bortömlőbe, mert az új bor szétszakítja és tönkreteszi a tömlőt, meg a bor is elfolyik.

Galata. 2.16 (Egyszerű fordítás)
…jól tudjuk, hogy az ember nem a Törvény szerinti tettei alapján válik Isten számára elfogadhatóvá. Isten egyedül a Jézus Krisztusban való hit által fogad el bennünket! Mi ugyanis azért hittünk a Krisztus Jézusban, hogy Isten számára elfogadhatóvá váljunk. Isten pedig azért fogadott el bennünket, mert hittünk Krisztusban, s nem a Törvény szerinti tettek alapján. Ezek által ugyanis soha senki sem válhat Isten számára elfogadhatóvá.

Filippi 1.6. (RÚF)
Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend