Isten háza iránti szív

Isten háza iránti szív

Isten háza iránti szív 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Beszivod: megengeded, hogy Krisztus tegyen dolgokat benned
Kiengeded: megengeded, hogy Krisztus tegyen dolgokat rajtad keresztül

Isten háza iránti szív jellemvonásai:

1. Szenvedélyes szív

Zsoltárok 69:9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
9 Házad iránt szenvedélyes
és féltő szeretet emészt engem!
Ha téged gyaláznak, az engem ér!

János 2:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Tanítványainak eszébe jutott, hogy az Írás ezt mondja:
„Templomod iránti féltékeny, szenvedélyes szeretet emészt engem.”[a]

Máté 6:33 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Isten Királyságával (házával) és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván — erre törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van.

Amikor Istent helyezed az első helyre, sosem kerülsz a másodikra

Ígéret: mikor te gondot viselsz Isten házára, Isten gondot fog viselni a te házadra és dolgaidra

2. Nagylelkű szív

2 Korintusi 8:1-7 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Hadd mondjam el nektek, milyen kegyelmet adott Isten a Macedóniában élő helyi gyülekezeteknek. 2 Ezeknek a testvéreinknek nagyon sok szenvedést és megpróbáltatást kellett elviselniük. Ennek ellenére olyan nagy öröm lakik bennük, hogy bőségesen adakoztak, pedig ők maguk is mélységes szegénységben élnek. 3 Elmondhatom, hogy annyit adtak, amennyit csak tudtak, sőt, talán még annál is többet! Mindezt pedig önként tették. 4 Újra meg újra könyörögve kérték, hogy adakozásukkal Isten népét szolgálhassák. 5 De nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem még annál is többet: először önmagukat adták oda az Úrnak, azután nekünk is. Ez az, amit Isten akar!
6 Ezért kértük meg Tituszt, hogy fejezze be köztetek az isteni kegyelemnek ezt a munkáját: az adományok gyűjtését. Hiszen ő volt az, aki ezt elkezdte. 7 Minden dologban meggazdagodtatok: hitben, beszédben, tudásban, mindenféle igyekezetben, és a szeretetben, amelyet tőlünk tanultatok. Most hát legyetek bőkezűek az adakozásban is!

Az “Egy szív az otthonért” nem arról szól, hogy ugyanannyit adunk, hanem ugyanakkora áldozatot hozunk

Márk 12:43-44 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
43 Jézus ekkor magához hívta tanítványait, és ezt mondta: „Igazán mondom, hogy ez az özvegyasszony többet dobott a perselybe, mint bárki más. 44 A többiek mind a fölöslegükből adakoztak. Ő pedig nagy szegénysége ellenére mindent odaadott, amije csak volt, még a betevő falatjára való pénzét is.”

Isten a múltban már bizonyította, hogyan használta valakinek a “kicsijét”, hogy nagy dolgokat tegyen

Nagylelkűség egy döntés

2 Korintusi 9:7-8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
7 Mindenki annyit adjon a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott (a szívében). Ne adjon senki kényszerből, se úgy, hogy később megbánja. Azt az embert szereti Isten, aki szívesen és jókedvűen ad. 8 Mert Isten hatalma több mint elégséges arra, hogy minden kegyelmét bőségesen rátok árassza — s ezáltal minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan megkaptok, amire csak szükségetek van. Sőt még azon felül is, hogy bőségesen legyen módotok mindenféle jótettre.

3. Szerető szív

Ha azt mondjuk szeretjük Istent, akkor szeretjük azt, amit Isten szeret

János 13:34-35 Hungarian New Translation (NT-HU)
34 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!
35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend