3 irányelv a sikeres párkapcsolatokhoz

3 irányelv a sikeres párkapcsolatokhoz

3 irányelv a sikeres párkapcsolatokhoz1024683Demény Géza

Tanítás jegyzete

1Mózes 28:1-2
Ezért Izsák hívatta Jákóbot. Megáldotta, majd ezt parancsolta neki: „Fiam, ne a kánaániak leányai közül vegyél magadnak feleséget! 2 Készülj fel, és menj Paddan-Arámba,[a] keresd fel anyai nagyapád, Betúél családját! Onnan vegyél feleséget magadnak: anyád bátyjának, Lábánnak valamelyik leányát!”

1. LEGYEN VÍZIÓD!

1Mózes 28:6-9
6 Ézsau is megtudta, hogy Izsák megparancsolta Jákóbnak, hogy ne a Kánaániak leányai közül válasszon feleséget, majd megáldotta és elküldte Mezopotámiába, hogy onnan nősüljön, 7 Jákób pedig engedelmeskedett apjának és anyjának, és elment Mezopotámiába.
8 Azt is megértette Ézsau, hogy apjának nem tetszik, hogy ő kánaáni nőket vett feleségül. 9 Ezért meglátogatta Izmáelt, Ábrahám fiát, és feleségül vette — meglévő két felesége mellé — Izmáel leányát, Mahalatot, Nebajót húgát.

1Mózes 28:13-15
Én vagyok az Örökkévaló, atyádnak[c], Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Neked és leszármazottjaidnak adom a földet, amelyen fekszel.
14 Leszármazottjaid olyan sokan lesznek, mint a homokszemek a földön, és elterjednek nyugatra, keletre, északra és délre. Meg fogom áldani a föld minden nemzetségét általad és leszármazottjaid által.
15 Lásd meg, én veled vagyok, megőrizlek, és gondodat viselem akárhová mész, és visszahozlak erre a földre. Soha el nem hagylak, és mindazt beteljesítem, amit neked mondtam!”

1Mózes 29:18-20
18 Mivel Jákób nagyon megszerette Ráhelt, ezt válaszolta Lábánnak: „Hét évig szolgállak, ha kisebbik leányodat, Ráhelt nekem adod feleségül.”
19 Lábán így válaszolt: „Jobb, ha hozzád adom feleségül, mint egy idegenhez. Maradj nálam, és dolgozz itt!”
20 Így hát Jákób szolgálta Lábánt hét esztendeig Ráhelért. De annyira szerette Ráhelt, hogy ez az idő csak pár napnak tűnt a számára.

2. VÁRD MEG AZ ISTENTŐL VALÓ IGAZIT!

Milyen karakterbeli tulajdonságokat tanult meg Jákob a várakozás alatt?
– türelem
– kitartás
– hűség, lojalitás
– tisztelet
– őszinteség
– támogatás
– alázat
– taníthatóság
– nagylelkűség

3. TARTS KI AZ HÁZASTÁRSAD MELLETT!

Példabeszédek 5:18 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Legyen forrásod áldott,
s örvendezz feleségednek,
akit fiatalon megszerettél!

Demény Géza

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza
Ha ez a tanítás szólt hozzád

    Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


      Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


        Send this to a friend