Dicsőítés. Imádság. Békesség.

Dicsőítés. Imádság. Békesség.

Dicsőítés. Imádság. Békesség. 1024 623 Joyce Wilkinson

Tanítás jegyzete

Az élet időszakai: bizonytalanságok – kihívások – tervek megváltozása

Az élet bonyolultsága nem jelenti, hogy a megoldás is bonyolult:
Isten mindig velünk van – Nem hagy el soha – Nem hagy cserben soha. (Zsidók 13:5)

Emlékszel olyan alkalomra, amikor érezted Isten jelenlétét, azt, hogy képessé tesz arra, hogy tovább tudd csinálni, vagy olyan alkalomra, amikor visszanézve rájöttél, hogy Isten végig veled volt?

Isten ad egy víziót arról, hogy milyenek lehetnek a gyermekei még nyomás alatt is:

Jeremiás 17:7-8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
7
Áldott, aki az Örökkévalóban bízik,
akinek reménye az Örökkévaló!
8
Olyan lesz, mint a vízpartra ültetett fa,
amely gyökereit a folyóvízhez nyújtja,
s nem fél a száraz évszaktól,
mert levelei akkor is zöldellnek.
Még aszály idején sem aggódik,
s termését idejében meghozza.”

A mai napon szeretnék mindenkit emlékeztetni 3 területre, amely képessé tesz a kivirágzásra minden kudarc, csalódottság és bizonytalanság ellenére:

1. EMLÉKEZZ, HOGY A DICSŐÍTÉS ERŐTELJES!

A dicsőítés azt mondja el, hogy ki Isten.
A dicsőítés azt mondja el, hogy mit tud tenni.
A dicsőítés egy erőteljes fegyver.

A dicsőítés egy hálaadás Istennek azért:

 • amit Ő tett,
 • amit Ő tesz,
 • amit tenni fog a jövőben – ehhez hit kell.
A dicsőítés a lehetetlen helyzeteket lehetségessé teszi.
A dicsőítés utat készít a csodáknak.

Apcsel 16:25-26
A börtönben az éjszaka közepén Pál és Szilász imádkoztak, és dicséreteket énekeltek Istennek, a többi fogoly pedig hallgatta őket. 26 Hirtelen erős földrengés támadt, amely az alapjáig megrázta az egész börtönt. Az ajtók azonnal kinyíltak, és a foglyokról leestek a láncok.

A dicsőítés megzavarja az ellenséget

2 Krónika 20:21-22
Miután így biztatta a népet, Jósafát előszólította az énekeseket, hogy énekeljenek az Örökkévalónak, és dicsérjék őt szentségéért és dicsőségéért. Odaállította őket a sereg élére, hogy előttük vonuljanak. Ezt énekelték:

„Dicsérjétek az Örökkévalót,
mert hűséges szeretete örökké tart!”[c]

22 Ahogy elkezdték az ujjongást és a dicséretet, az Örökkévaló csapdába csalta az ammoniakat, moábiakat és a szeírieket, akik Júdát megtámadták — és mindannyian vereséget szenvedtek.

2. EMLÉKEZZ, HOGY AZ IMA HATÁSOS!

 • Egyszerűen egy beszélgetés Istennel
 • Az imádság egy bensőséges kapcsolat Istennel.
 • Az imádság egy nyilatkozat arról, hogy ki Isten.
 • Az imádság egy alázatos cselekedet.
Az imádság az aggódásból békességet formál

Filippi 4:6-7
Ne bosszankodjatok vagy aggódjatok. Aggódás helyet imádkozzatok! Engedjétek, hogy a dicsőítés az aggódalmakat imákká formálja, elmondva így Istennek ezeket. Mielőtt észrevennétek, Isten teljességének egy érzése (SALOM), hogy minden összedolgozik a jó javára, jön és megnyugtat. Csodálatos, hogy mi történik, amikor Krisztus veszi át az aggodalom helyét az életed középpontjában.

Az ima meg tud menteni embereket

2 Korintus 1:8-11
Nem akarjuk eltitkolni előletek, barátaim, hogy milyen nehézségeken mentünk keresztül Kis-Ázsiában. Olyan rossz volt a helyzet, hogy azt hittünk nem jövünk ki belőle élve. Úgy éreztük, mintha halálra ítéltek volna minket, hogy végünk van. És amint kiderült, ez volt a legjobb dolog, ami történhetett. Ahelyett, hogy a saját erőnkben és bölcsességünkben bíztunk volna, rá voltunk kényszerítve, hogy teljes mértékben Istenben bízzunk – Ti és az imáitok részei a mentő expedíciónak – egy megmentésnek, amelyben az imáitok meghatározó szerepet játszottak.

3. EMLÉKEZZ, HOGY A BÉKESSÉG LEHETSÉGES

A békesség jelenleg támadás alatt áll.

Amikor a megváltásunkra gondolunk, arra gondolunk, amikor Jézus Krisztust Urunkká és Megváltónkká tettük… nos ez még csak a kezdet. Az üdvösség teljessége az, amikor te és én megtapasztaljuk az egészséget életünk minden területén

Békesség arról beszél, hogy: semmi sem törött – semmi sem hiányzik / teljesség – minden teljes

“Békésnek lenni” definíciója: Zavarodottságtól mentes, nyugodt, nyugalmas, kellemes, relaxált

A béke egy ajándék neked

János 14:27
Most mondom ezeket a dolgokat, amíg még veletek vagyok. A barátotok, a Szent Szellem, akit az Atya a kérésemre fog küldeni, mindent világossá tesz számotokra. Emlékeztetni fog mindarra, amit mondtam nektek. Egészségesen és épségben hagylak itt benneteket. Ez a búcsúajándékom: békesség. Nem hagylak itt benneteket úgy, ahogy másoktól megszoktátok, hogy otthagynak – magányosnak és elhagyatottnak érezve magatokat. Így ne engedjétek, hogy a szívetek nyugtalan legyen.

Az igazi béke Isten jelenlétéből jön és nem a problémák hiányából.
 • NEM tagadja a nehézségek tényét, de arra összpontosít, hogy a Béke Hercege veled van
 • A tény, hogy a Békesség Hercege velünk van, mindent megváltoztat és kétségtelenül megszilárdítja a szívünket és az elménket.

Ézsaiás 26:3a (amp)
Megőrzöd őket teljes békességben, mert szívük állhatatosan bízik benned (vagyis elköteleződött és Rád fókuszál) Örökkévaló.

Fókuszálj az elméddel Jézusra – minden más realitásnál jobban! Itt nem a tények cáfolatáról van szó.

Szegezd a szemed Jézusra, hogy össze tudd szedni az erőt arra, hogy kinyúlj mások felé!

A békesség segít látni a jövőt.

2 Péter 3:13-15
Isten ígérete szerint azonban Új Eget és Új Földet várunk, ahol igazságosság fog uralkodni. Szeretett testvéreim, mivel vágyva várjátok mindezt, teljes erővel azon igyekezzetek, hogy tisztán, bűntelenül és békességben találjon benneteket az Úr!

Ez a világ nem az otthonunk – itt csak átutazóban vagyunk – a Menny az otthonunk, de amíg itt vagyunk a Földön itt van velünk a Békesség Hercege – Béketeremtők vagyunk ezen a földön

Ezt el tudjuk végezni, ha eddzük magunkat.

1 Péter 5:7
Minden gondotokat (aggodalmaitokat) bízzátok Rá, mert Ő gondot visel rátok (a legmélyebb szeretettel, és nagyon figyel rátok).

A Mennyei Atyánk utat készített, hogy a világban éljünk, de ne legyünk részei ennek a világnak.

Hozz ma egy döntést, hogy e a három dolgon keresztül nézel a jövődre:
Dicsőítés: hálaadás Istennek, amit tett, tesz és fog tenni.
Imádság: Személyes beszélgetés Istennel önmagunkért és másokért.
Béke: Teljes élet Krisztusban (a jelenlétében).

  Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

   Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

   Send this to a friend