Hogyan újít meg bennünket Isten?

Hogyan újít meg bennünket Isten?

Hogyan újít meg bennünket Isten? 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

2 Korintusi 3:18 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
18 Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét. Eközben pedig az Úr Szelleme által fokozatosan átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk őhozzá, és dicsőségről-dicsőségre jutunk.

1. A megújuláshoz mentorálásra van szükség

2 Timóteushoz 2:2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
2 Mindazt, amit sok tanúval együtt te is hallottál tőlem, bízd rá megbízható és hűséges emberekre, akik majd képesek lesznek ezeket a tanításokat továbbadni.

Efézusiakhoz 4:11-13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
11 Igen, Krisztus az, aki apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. 12 Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét a feladatukra: Krisztus „Testének” felépítésére. 13 Meddig fog tartani ez a felépítés? Addig, amíg mindnyájan egységre és harmóniára nem jutunk az Isten Fia megismerésében, és mindabban, amit a hitünk magában foglal. Addig, amíg majd mindannyian egészen felnőtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani.

2. A megújuláshoz meg kell ismerni az igazságot

János 17:17 Hungarian New Translation (NT-HU)
17 Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.

Efézusiakhoz 4:14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
14 Akkor majd nem leszünk többé olyanok, mint a gyermekek. A különböző tanítások nem fognak ide-oda dobálni és elsodorni bennünket, mint a szél és a hullámok a csónakot. Akkor majd nem tud többé befolyásolni bennünket az emberek tévútra vezető ravaszsága.

Efézusiakhoz 4:15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
15 Ragaszkodjunk hát az igazsághoz, növekedjünk fel az isteni szeretetben, és kapcsolódjunk össze minden tekintetben Krisztussal, aki a „Fej”!

2 Timóteushoz 3:16-17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
16 Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. 17 Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen: minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára.

A Biblia 4 dolgot mutat meg:

Megmutatja melyik úton járjunk
Megmutatja mikor térünk le az útról
Megmutatja, hogyan térjünk vissza az útra
Megmutatja, hogyan maradjunk az úton

3. A megújuláshoz újfajta gondolkozásmódra van szükség

Rómaiakhoz 12:2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
2 Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!

1 Korintusi 3:19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
19 Miért? Mert ennek a világnak a bölcsessége Isten szemében bolondság. Ahogyan az Írás is mondja: „Isten a saját ravaszságukkal ejti csapdába a bölcseket.”

Efézusiakhoz 4:17-19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
17 Azt mondom tehát, sőt, figyelmeztetlek benneteket az Úr nevében, hogy ezentúl már ne úgy éljetek, mint az Istent nem ismerő, Izráelen kívüli nemzetek! Mert ők a saját fejük után mennek, 18 és a gondolkozásuk elsötétült. Eltávolodtak az isteni élettől, mivel nem ismerik Istent és a szívük megkeményedett. 19 Lelkiismeretük eltompult, ezért gátlásatalanul átadták magukat mindenféle kicsapongásnak és tisztátalanságnak.

Efézusiakhoz 4:23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
23 Teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat,

4. A megújuláshoz ki kell takarítani az életünket

Efézusiakhoz 4:22 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
22 Ennek megfelelően hagyjátok el a korábbi gonosz életmódotokat, és vessétek le a régi emberi természetet, amely már teljesen megromlott a saját rossz irányba vezető vágyai miatt.

Zsidókhoz 12:1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Kövesd Jézus példáját!
12 A hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket! Az ő életük mutatja meg igazán, mit jelent a hit. Ezért mi is dobjunk le magunkról minden terhet, amely akadályoz bennünket a futásban, s még azokat a bűnöket is, amelyek olyan szívósan tapadnak ránk és elgáncsolnak! Kitartással fussuk végig az előttünk lévő versenypályát!

Miért nehéz elhagyni a rossz szokásokat?

Mert velünk vannak rég óta
Mert azonosulunk ezekkel
Mert ezeket mindig táplálja valami
Mert a Sátán harcol ezekért

5. A megújuláshoz őszinte közösségre van szükség

Efézusiakhoz 4:25 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
25 Ezért soha többé ne hazudjatok (ne szinleljetek)! „Mindig igazat mondjatok egymásnak”,[a] hiszen mindannyian ugyanahhoz a „Testhez” tartozunk! ha másoknok hazudtok, önmagatoknak hazudtok!”

Efézusiakhoz 4:32 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
32 Ellenkezőleg, legyetek mindig kedvesek és együtt érzők! Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

Efézusiakhoz 4:29 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
29 Többé ne káromkodjatok, és romlott beszéd ne hagyja el a szátokat! Csak olyat mondjatok, ami a javát szolgálja annak (építi azt), aki hallja! Legyen a beszédetek kedves és építő!

6. A megújuláshoz hitre van szükség

Efézusiakhoz 3:20 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
20 Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni.

Filippiekhez 4:13 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
13 mert mindenre van erőm (bármire képes vagyok) Krisztus által, aki megerősít!

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend